İktisat Lisans Programı

Türkçe II(ECON124)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ECON124 Türkçe II 2 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Candan Erçetin candan@dunyamuzik.com.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Türkiye edebiyatından örnekler üzerinden yapılacak yakın okuma çalışmasında edebiyat terimleri, biçimsel edebi yapılar, anlatı stratejileri hakkında bilgilerle, metinlerin tarihsel bağlamı harmanlanarak bir metinbilim çalışması ortaya konulmaya çalışılacaktır. Anlatıbilimin temel kavramlarının (öykü, karakter, anlatı, anlatıcı, öyküleme…) somut örnekler üzerinden derinlemesine analiz edildiği bu derste öğrencilerin edebiyatta anlatı konusuyla analitik, eleştirel bir ilgi kurmaları; metni kavrama, yorumlama, anlamlandırma yetilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
İçerik PROGRAM
1. hafta: Tanışma
2. hafta:
"Babama Mektup" (Oğuz Atay)
3. hafta:
Ahmet Haşim: Frankfurt Seyahatnamesi
4. hafta:
Ahmet Mithat Efendi: Berlin’de Üç Gün
5. hafta:
Refik Halit Karay: “Yatık Emine”
6. hafta:
Sevgi Soysal: Tante Rosa
7. hafta:
On İkiye Bir Var (Haldun Taner)
8. hafta:
"Erzurumlu Tahsin" (Ahmet Hamdi Tanpınar)
9. hafta:
Sabahattin Ali: “Hanende Melek”
10. hafta:
Yaşar Kemal: Kuşlar da Gitti
11. hafta:
Yıldız Ramazanoğlu: “Cemil Bey’in Melankolik Karısı”
12. hafta:
"Gizli Mabed" ve "Bahar ve Kelebekler (Ömer Seyfettin)
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
- Yazılı anlatımı betimleyebileceklerdir.
- Edebiyat ürünleri ile eleştirel ve analitik ilgi kurma kapasitelerini geliştireceklerdir.
- Öykü, Öyküleme, Karakter, Anlatı gibi kavramlar üzerinden yazılı metinlerle profesyonel/entelektüel ilişki geliştirme yeteneği kazanacaklardır.
Öğretim Yöntemleri Yakın okuma ve tartışmai
Kaynaklar Berna Moran. Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış. I-II-III.
Ahmet Hamdi Tanpınar. 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Farklı ekonomik teorilere ve güncel teorik yaklaşımları ortaya çıkartan tartışmalara dair temel bilgiye sahip olmak
2 Uygulamalı alanlardaki farklı ekonomik soruları değerlendirmek için temel niceliksel ve niteliksel yöntemleri kullanma becerisine sahip olmak.
3 Güncel ekonomik tartışma ve sorunları kavrama becerisine sahip olmak
4 Farklı kamusal ve profesyonel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak açık ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak.
5 Dünya ekonomik tarihine dair temel bilgilere ve Türkiye ekonomi tarihine dair sağlam bilgilere sahip olmak.
7 Ekonomi alanında kullanılan standart sayısal tekniklere ve ampirik modellere dair bilgiye sahip olmak
8 Temel ekonomik teorileri uygulamalı alanlarda kullanma becerisine sahip olmak.
9 Teorik ve model temelli analitik yöntemleri temel olarak kavrama becerisine sahip olmak
10 Ekonomik kavramları güncel ekonomik sorunları tartışmakta kullanma becerisine sahip olmak
11 Mantık çerçevesinde akıl yürütme ve analitik olarak çalışma becerisine sahip olmak.
12 Farklı uygulamalı ve teorik alanlarda ekonominin sosyal boyutuyla ilgili duyarlılık sahibi olmak
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top