Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Bilişimde Oyun Teorisi ve Uygulamalarına Giriş(INF354)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF354 Bilişimde Oyun Teorisi ve Uygulamalarına Giriş 5 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) MURAT AKIN murakin@gsu.edu.tr (e-mail)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı 1. Oyun ağaçlarına ait kazanma stratejilerini bulabilmek
2. Sıfır toplamlı oyunları öğrenmek
3. Gerçek hayattaki bazı problemleri oyun teorisi çerçevesinde modelleyebilmek ve çözebilmek
4. Sıfır toplamlı olmayan oyunları temel seviyede inceleyebilmek
İçerik 1. Hafta: Oyun ağaçları kullanılarak bazı problemlerin modellenmesi
2. Hafta: Oyun ağaçlarına ait kazanma stratejilerinin belirlenmesi
3. Hafta: 2 kişilik sıfır toplamlı oyunlar, strateji, kazanç matrisi ve modelleme
4. Hafta: Minimaks prensibi ve minimax stratejilerinde kararsızlık
5. Hafta: Max ve min operatörlerinin özellikleri, değişik oyun örneklerinin modellenmesi ve çözülmesi
6. Hafta: Minimaks Teoremi, 2x2 oyunların çözümü
7. Hafta: 2x2 oyunların geometrik çözümü
8. Hafta: Ara sınav
9. Hafta: 2x2 oyunlarda oyun değerinin hesaplanması
10 Hafta: 2xm oyunların incelenmesi, nxm oyunların çözümü
11. Hafta: Doğrusal programlama
12. Hafta: nxm oyunların çözümü için iterasyon yöntemi
13. Hafta: Sıfır toplamlı olmayan oyunlara giriş
14. Hafta: Nash dengesi
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Bilişim dünyasında yer alan oyun teorisi çerçevesindeki bazı problemleri modelleyebilmek ve çözebilmek
2. Oyunlar çerçevesinde güncel ve karmaşık problemlerin çözümünde farklı yaklaşımlar geliştirmek
Öğretim Yöntemleri Ders teorik olarak tahtada anlatılmaktadır.
Kaynaklar 1. Oyun Teorisi, Prof. Dr. Hüsamettin Bakoğlu, Ege Üniversitesi Basımevi, 1991.
2. Oyun Teorisine Giriş, Doç. Dr. Ayhan Toraman, İ.T.Ü. Rektörlüğü Offset Atölyesi, 1982.
3. Oyun Teorisi ve J. Nash Dengesi, Ali Koyuncu, 2009.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Oyun ağaçları kullanılarak bazı problemlerin modellenmesi
2 Oyun ağaçlarına ait kazanma stratejilerinin belirlenmesi
3 2 kişilik sıfır toplamlı oyunlar, strateji, kazanç matrisi ve modelleme
4 Minimaks prensibi ve minimax stratejilerinde kararsızlık
5 Max ve min operatörlerinin özellikleri, değişik oyun örneklerinin modellenmesi ve çözülmesi
6 Minimaks Teoremi, 2x2 oyunların çözümü
7 2x2 oyunların geometrik çözümü
8 Ara sınav
9 2x2 oyunlarda oyun değerinin hesaplanması
10 2xm oyunların incelenmesi, nxm oyunların çözümü
11 Doğrusal programlama
12 nxm oyunların çözümü için iterasyon yöntemi
13 Sıfır toplamlı olmayan oyunlara giriş
14 Nash dengesi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi, X
2 Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanabilme becerisi, X
3 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, X
4 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri, X
5 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde seçme, kullanma, yeni gelişen teknolojilere adaptasyon becerisi, X
6 Disiplinlerarası takımlar içinde çalışma becerisi,
7 Fransızca ve İngilizce olmak üzere en az iki yabancı dil bilgisi, X
8 Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık, X
9 Yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme,
10 İş hukuku ve etik konularında bilgi,
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 3 39
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 2 26
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25 25
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 105
Toplam İş Yükü / 25 4,20
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top