Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Yüksek Matematik I(ING203)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ING203 Yüksek Matematik I 3 3 2 0 4 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Hugo Paul JACQUİN hugo.jacquin@mailoo.org (e-mail)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, üç farklı bölümden oluşmaktadır: Parametrik Eğriler, Sayısal
Seriler ve Belirsiz İntegraller. Mekanik, Fizik, Matematik gibi birçok
bilim dalında, parametrik eğriler çizebilmek çok gerekli bir yetidir.
Buna ek olarak parametrik eğriler konusunun islenmesi, birinci ve
ikinci yarıyılda işlenmiş olan analiz ve geometri kavramlarının
uygulamasına olanak tanımaktadır.
Sayısal seriler ve belirsiz integraller ise birçok farklı bilim dalında
kullanılan temel araçlardır. Burada akla en çok Fourier Dizileri,
Fourier Dönüşümü ve Laplace Dönüşümü vb. gelmektedir.
Bu bağlamda, dersin amaçları şunlardır:
• Öğrencilere, bir eğrinin genel şeklini belirlemeyi ve farklı tipteki
sonsuz eğri kollarını ayırt etmeyi öğretmek.
• Öğrencilere, daha önceki iki yarıyılda öğrendikleri analiz
olgusunun, parametrik eğrilerin kısmi incelenmesinde nasıl
kullanıldığını göstermek.
• Öğrencilere, sayısal seriler konusunda temel kavramları öğretmek.
• Öğrencilere, ilk iki yarıyılda öğrendikleri analiz kavramlarını
kullanarak sayısal serilerin yakınsamalarını inceletmek.
• Öğrencilere, belirsiz integraller konusunda temel kavramları
öğretmek.
• Öğrencilere, ilk iki yarıyılda öğrendikleri analiz kavramlarını
kullanarak belirsiz integrallerin yakınsamalarını inceletmek.
İçerik
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki konularda
yeterliliğe sahip olacaktır:
1. Kartezyen koordinat sisteminde tanımlanmış parametrik bir
eğrinin farklı kısmi ve global davranış biçimlerini sınıflandırabilmek.
2. Parametrik bir eğrinin kısmi ve global incelenmesini gaflar ile
gösterebilmek.
3. Parametrik bir eğrinin eksiksiz inceleme planını kurabilmek.
4. Bir integralin veya bir serinin yakınsaması veya ıraksamasını
ispat edebilmek.
5. Bir dizinin toplamını veya yakınsayan bir belirsiz integralin
değerini hesaplayabilmek.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1. Ders Notları ve Uygulamalar: http://kikencere.gsu.edu.tr
2. “Analyse 2ème année”, Collection H prépa B Beck, I Selon.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Parametrik Eğriler, Tanım ve Örnekler
2 Tanım kümesi, Parametrik bir Eğrinin Değişimi
3 Sonsuz Kolların İncelenmesi
4 Parametrik bir Eğrinin Özel Bazı Noktalarının İncelenmesi
5 Eğrilerin İncelenmesi
6 Dizilerin Tanımı, Yakınsayan ve Iraksayan Seriler, Seri- İntegral Karşılaştırma, Riemman Dizileri
7 Pozitif Terimli Seriler, Karşılaştırma Teoremleri, d’Alembert Ölçütleri.
8 Pozitif Terimli Seriler, Karşılaştırma Teoremleri, d’Alembert Ölçütleri.
9 Ara Sınav
10 Serilerin İncelenmesi
11 İntegraller, Tanım ve Örnekler. Yakınsak ve Iraksak İntegraller.
12 Pozitif Fonksiyonlu İntegraller, Karşılaştırma Teoremi, Mutlak Yakınsak İntegraller.
13 İntegrallerin İncelenmesi
14 Tam sayılı Seriler ve Yakınsaklık Yarıçapı
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 2 50
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 5 25
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 8 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi, X
2 Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanabilme becerisi, X
3 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,
4 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri,
5 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde seçme, kullanma, yeni gelişen teknolojilere adaptasyon becerisi,
6 Disiplinlerarası takımlar içinde çalışma becerisi,
7 Fransızca ve İngilizce olmak üzere en az iki yabancı dil bilgisi, X
8 Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık,
9 Yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme,
10 İş hukuku ve etik konularında bilgi,
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top