Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Kimya I(ING125)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ING125 Kimya I 1 1 0 1 1,5 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) SİEGFRİED DEVOLDERE sdevoldere@yahoo.fr (e-mail)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, liselerde verilmekte olan kimya dersinin bir devamı niteliğinde olup, genel kimya ve kimya endüstrisinde kimyasal reaktörlerin işleyişini kavramada yardımcı olacak kimyasal termodinamik konularında genel kültüre ihtiyacı olacak geleceğin mühendislerine yönelik olarak hazırlanmıştır.
Bu bağlamda, dersin amaçları şunlardır:
• Öğrencilere, sulu çözeltiler konusunda temel kavramları hatırlatmak (pH, redoks, kompleksleşme-çökelme).
• Öğrencilere, karmaşık kimyasal denklemlerin çözümünde kullanılmak üzere kimyasal termodinamiğin temel kavramlarını anlatmak.
• Bu konunun, fizik dersindeki termodinamik konusuyla bağlantısını kurmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları:
(Öğrencilerin bir dersten kazanacağı bilgi ve beceriler)
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki konularda yeterliliğe sahip olacaktır:
1. Asit ve baz karışımlarının pH değerini ortaya çıkarabilmek.
2. Sulu çözelti problemlerini basitleştirmek için matematiksel kestirim kullanabilmek.
3. Kimyasal denklemlerin çözümünde kullanmak üzere iç enerji U, Entalpi H, entropi S, özgür entalpi G gibi değerler arasında ilişki kurabilmek.
4. Kimyasal Termodinamik terimlerinin kullanımında hassas ve net olabilmek.
İçerik 1. Hafta: Sulu Çözeltiler (Hatırlatma)
2. Hafta: Asit-Baz İkilileri
3. Hafta: Asit-Baz Karışımlarının pH Değerinin Hesaplanması
4. Hafta: Kompleksasyon-Çökelme Tepkimeleri
5. Hafta: Redoks Tepkimeleri
6. Hafta: Redoks Tepkimeleri
7. Hafta: Elektro-kimyasal Piller Uygulaması
8. Hafta: Ara Sınav
9. Hafta: Kimyasal Termodinamiğe Giriş
10. Hafta: Birinci Kanun-Tepkime Isısı
11. Hafta: İkinci Kanun- Sistemin Dönüşümü
12. Hafta: Kimyasal Denge- Teorik Yaklaşım
13. Hafta: Kimyasal Denge- Nicelik Yönünden Yaklaşım
14. Hafta: Kimyasal Denge-Yer Değiştirme Tepkimeleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki konularda yeterliliğe sahip olacaktır:
1. Asit ve baz karışımlarının pH değerini ortaya çıkarabilmek.
2. Sulu çözelti problemlerini basitleştirmek için matematiksel kestirim kullanabilmek.
3. Kimyasal denklemlerin çözümünde kullanmak üzere iç enerji U, Entalpi H, entropi S, özgür entalpi G gibi değerler arasında ilişki kurabilmek.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1. Atkins, P.W., “Chimie Physique – Vuibert”, 2 vol., 1274 p. U-
2. Atkins P.W., “Éléments de chimie physique”, De Boeck, 1998.
3. Ders notları
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi,
2 Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanabilme becerisi,
3 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,
4 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri,
5 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde seçme, kullanma, yeni gelişen teknolojilere adaptasyon becerisi,
6 Disiplinlerarası takımlar içinde çalışma becerisi,
7 Fransızca ve İngilizce olmak üzere en az iki yabancı dil bilgisi,
8 Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık,
9 Yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme,
10 İş hukuku ve etik konularında bilgi,
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top