Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ekonomi Hukukunda Eşitlik İlkesi(EHYL-377)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
EHYL-377 Ekonomi Hukukunda Eşitlik İlkesi 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Demirhan Burak ÇELİK dbcelik@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste, öğrencilere eşitlik ilkesine ilişkin genel bir kavramsal çerçeve verilmesinin ardından, AYM, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve İHAM gibi farklı yargı yerlerinin ekonomi hukuku ile ilgili konularda eşitlik ilkesini nasıl ele alıp yorumladıklarının tartışılması amaçlanmaktadır.
İçerik Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı kavramları; AYM, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve İHAM'ın eşitlik ile ilgili kararlarının incelenmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları Eşitlik ve ayrımcılık yasağı konusundaki başlıca yaklaşımları öğrenme, farklı yargı yerlerinin eşitlik ilkesini nasıl yorumladıkları hakkında fikir sahibi olma, somut olayları eşitlik ilkesi çerçevesinde değerlendirebilme
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı, karar incelemesi
Kaynaklar İlgili yargı yerlerinin içtihadı
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 Eşitlik Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
3 Uluslararası Belgelerde Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı
4 Ulusal Belgelerde Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı
5 Anayasa Mahkememesinin Eşitlik İlkesine Yaklaşımı (Genel Çerçeve)
6 İHAM Kararlarında Ayrımcılık Yasağı (Genel Çerçeve)
7 Ara Sınav
8 Karar İncelemesi: AYM Kararları (Norm Denetimi)
9 Karar İncelemesi: AYM Kararları (Bireysel Başvuru)
10 Karar İncelemesi: Yargıtay Kararları
11 Karar İncelemesi: Danıştay Kararları
12 Karar İncelemesi: Sayıştay Kararları
13 Karar İncelemesi: İHAM Kararları
14 Genel Değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Ekonomi hukuku alanında temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma, X
2 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme, X
3 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme, X
4 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma, X
5 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme, X
6 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme, X
7 Ekonomi hukuku alanındaki teknik hukuk bilgisini sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme, X
8 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, X
9 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme, X
10 Ekonomi hukuku alanında belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hâkim olma. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 15 2 30
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 20 2 40
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 140
Toplam İş Yükü / 25 5,60
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top