Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Nesnel Teminatlar(EHYL -349)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
EHYL -349 Nesnel Teminatlar 1 0 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Mehmet ERDEM mehmeterdemus@yahoo.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Nesnel teminat kavramı ve bunun çeşitleri hakkında detaylı hukuki bilgi edinme
İçerik Konu başlıklarında gösterilmiştir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Rehin hukuku konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olunması
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı ve sunum
Kaynaklar Kemal Oğuzman/Özer Seliçi/ Saibe Oktay-Özdemir, Eşya Hukuku, İstanbul 2017.
Lale Sirmen, Eşya Hukuku, Ankara 2017.
Selahattin Sulhi Tekinay/Haluk Burcuoğlu/Sermet Akman/Atilla Altop, Eşya Hukuku, İstanbul 1989.
Fikret Eren, Mülkiyet Hukuku, Ankara 2016.
Mehmet Ayan, Eşya Hukuku, Ankara 2017.
Jale Akipek/Turgut Akıntürk, Eşya Hukuku, Ankara 2009.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Genel Olarak Teminat ve Rehin Hukukunun Konusu
2 Taşınmaz Rehni ve Çeşitleri
3 Taşınmaz Rehnine Hakim Olan İlkeler
4 Taşınmaz Rehninde Özellik Arz Eden Durumlar
5 Rehnin ve Güvencenin Kapsamı
6 İpoteğin Özellikleri
7 İpoteğe Hakim Olan İlkeler
8 İpotekli Taşınmazın Değer Kaybı ve Sonuçları
9 Kanuni İpotek Hakları
10 İpoteğin Paraya Çevrilmesi
11 Taşınır Rehni ve Özellikleri
12 Tescilli Taşınır Rehni
13 Hak ve Alacaklar Üzerinde Rehin
14 Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 40
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Ekonomi hukuku alanında temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma, X
2 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme, X
3 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme, X
4 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma, X
5 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme, X
6 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme, X
7 Ekonomi hukuku alanındaki teknik hukuk bilgisini sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme, X
8 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, X
9 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme, X
10 Ekonomi hukuku alanında belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hâkim olma. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 11 154
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 3 3
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 219
Toplam İş Yükü / 25 8,76
Dersin AKTS Kredisi 9
Scroll to Top