Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Uluslararası Ticari Tahkim(EHYL-345)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
EHYL-345 Uluslararası Ticari Tahkim 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) İLHAN YILMAZ ilhan@yclaw.org (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Devlet mahkemelerine alternatif olarak geliştirilen ve yabancılık unsuru içeren uyuşmazlıkların bir çözüm yolu olarak uluslararası ticari tahkimin temel konularını ve sorunlarını irdelemektir.
İçerik Öncelikle tahkimin temel kurumları ve daha sonra türk uluslararası ticari tahkim hukukunun Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında öğrencilere verilmesidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin sonucunda öğrencinin kazanımı, uluslararası tahkime hakim olan kuralları, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaları ve Türk Hukuk sisteminde yabancı hakem kararlarının ne şekilde sonuç doğurduğunu öğrenmektir.
Öğretim Yöntemleri Ders teorik derslerden ve dava örneklerinden oluşmaktadır.
Kaynaklar 1. Ziya AKINCI: Milletlerarası Tahkim, İstanbul, 2016.

2. Ergin NOMER / Günseli ÖZTEKİN GELGEL / Nuray EKŞİ: Milletlerarası Tahkim Hukuku, İstanbul, 2016.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 Giriş
3 Tahkime Elverişlilik
4 Tahkim yeri
5 Tahkim sözleşmesinin geçerliliği (ehliyet-şekil-esas)
6 Tahkim yargılamasında uyuşmazlığın esasına ve usulüne uygulanacak hukuk
7 Hakem mahkemesinin kuruluşu
8 Hakem mahkemesinin bağımsızlığı ve tarafsızlığı
9 Compétence-Compétence ve tahkim itirazı
10 Tahkimde geçici önlemler
11 Çok taraflı tahkimler
12 İptal davası
13 Hakem kararlarının icrası ve yabancı hakem kararlarının tenfizi
14 FIDIC Tahkimi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 40
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Ekonomi hukuku alanında temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma, X
2 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme, X
3 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme, X
4 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma, X
5 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme, X
6 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme, X
7 Ekonomi hukuku alanındaki teknik hukuk bilgisini sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme, X
8 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, X
9 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme, X
10 Ekonomi hukuku alanında belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hâkim olma. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 15 15
Sunum 1 15 15
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 157
Toplam İş Yükü / 25 6,28
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top