Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İş Hukuku Uygulamaları(EHYL-342)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
EHYL-342 İş Hukuku Uygulamaları 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) E.Murat ENGİN mengin@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin iş ilişkisinde eşitlik ilkesi ve uygulaması, iş ilişkisinde kişilik haklarının korunması, işyerinde izleme ve gözetleme uygulamaları, işçinin özel yaşam alanının korunması, manevi taciz ve cinsel taciz, sendikal haklar ve toplu iş sözleşmesi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu alandaki hukuki muhakeme yeteneklerini geliştirmeleridir.
İçerik İş ilişkisinde eşitlik ilkesi ve uygulaması, iş ilişkisinde kişilik haklarının korunması, işyerinde izleme ve gözetleme uygulamaları, işçinin özel yaşam alanının korunması, manevi taciz ve cinsel taciz, sendikal haklar ve toplu iş sözleşmesi uygulamaları incelenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler, iş ilişkisinde eşitlik ilkesi ve uygulaması, iş ilişkisinde kişilik haklarının korunması, işyerinde izleme ve gözetleme uygulamaları, işçinin özel yaşam alanının korunması, manevi taciz ve cinsel taciz, sendikal haklar ve toplu iş sözleşmesi uygulamalarına hakim olup iş ilişkilerinin nasıl düzenlediğini göreceklerdir. İş hukuku alanındaki mahkeme kararlarının incelenip değerlendirilmesi sonucunda, hukuki muhakeme yeteneklerini geliştirebileceklerdir.
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı, uygulamalı çalışma, karar incelemesi
Kaynaklar Sarper Süzek, İş Hukuku, İstanbul 2017
İş Kanunları
Yargıtay kararları
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İş Hukukunun Temel Kavramları
2 İşverenin Genel Olarak İş Sözleşmesinden Doğan Borçları
3 İşverenin Eşit Davranma Borcu
4 Ayrımcılık Yasakları
5 İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu
6 İşçinin Kişilik Haklarının Korunması
7 İşçinin Özel Hayatının Korunması
8 İşçinin İşyerinde İzlenmesi
9 İşyerinde Mobing
10 İşyerinde Cinsel Taciz
11 İşçinin Sendikal Hak ve Özgürlükleri
12 İşçinin Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Hakları
13 Grev Hakkı
14 Toplu Eylem Hakkı
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Ekonomi hukuku alanında temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma, X
2 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme, X
3 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme, X
4 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma, X
5 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme, X
6 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme, X
7 Ekonomi hukuku alanındaki teknik hukuk bilgisini sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme, X
8 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, X
9 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme, X
10 Ekonomi hukuku alanında belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hâkim olma. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 10 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 156
Toplam İş Yükü / 25 6,24
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top