Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı

Gemi İnşaatı Ve Teknik Resim(GÜV317)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
GÜV317 Gemi İnşaatı Ve Teknik Resim 2 3 0 0 3 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersi Veren(ler) Özcan DURUKAN (Email) Yusuf GENÇ ygenc@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Gemi yapı elemanları tanıtmak.
Teknik şekil çizim becerisini kazandırmak.
Gemi planını okuyabilmesini sağlamak.
İçerik GEMİ YAPISI :
Gemi boyutları ve biçimi,
Gemi gerilimleri,
Tekne yapısı,
Baş ve kıç,
Donanımlar,
Dümenler ve pervaneler,
Yükleme hatları markası ve kana (draft) rakamları

GEMİ DENGESİ :
Deplasman,
Yüzebilirlik(sepiye),
Tatlı su payı,
Durağan denge,
Başlangıç dengesi,
Meyil açısı,
Durağan denge eğrileri,
Ağırlık merkezinin yer değiştirmesi,
Meyil ve düzeltilmesi,
Serbest su yüzeyi etkisi,
Tirim,
Tam yüzebilirliğin kaybı.

TEKNİK RESİM:
Geometrik şekillerin çizimleri,
Çizgiler,
Perspektif izdüşüm,
Teknik resim çizimleri,
Ölçülendirme,
Kaynaklı, perçinli, vida, cıvata ve saplama bağlantıları ve bunların çizimi,
Gemi planlarının iyi anlaşılıp yorumlanabilmesi için gerekli bilgiler
Dersin Öğrenme Çıktıları Gemi inşa elemanlarını tanır.
Verilen bir cismin üç grünümünü çizer.
Gemi planını okur.
Öğretim Yöntemleri Anlatım.
Gösterim.
Uygulama
Kaynaklar Gemi Stabiltesi Kitabı.
Gemi İnşaa Kitabı 1
Çeşitli gemi planları
GEmicilik Kİtabı
Teknik ve mesleki çizim kitabı
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Gemi boyutları ve biçimi
2 Gemi boyutları ve biçimi
3 Gemi gerilimleri
4 Gemi gerilimleri
5 Tekne yapısı
6 Tekne yapısı
7 Deplasman, Yüzebilirlik(sepiye)
8 Deplasman, Yüzebilirlik(sepiye)
9 Durağan denge, Başlangıç dengesi,
10 Durağan denge, Başlangıç dengesi,
11 Perspektif izdüşüm, Teknik resim çizimleri,
12 Kaynaklı, perçinli, vida, cıvata ve saplama bağlantıları ve bunların çizimi, Gemi planlarının iyi anlaşılıp yorumlanabilmesi için gerekli bilgiler
13 Kaynaklı, perçinli, vida, cıvata ve saplama bağlantıları ve bunların çizimi, Gemi planlarının iyi anlaşılıp yorumlanabilmesi için gerekli bilgiler
14 Kaynaklı, perçinli, vida, cıvata ve saplama bağlantıları ve bunların çizimi, Gemi planlarının iyi anlaşılıp yorumlanabilmesi için gerekli bilgiler
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 TEKNİK RESİM
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası Denizcilik Örgütü-International Maritime Organization(IMO) tarafından belirlenen standartlarında denizcilik eğitiminin uygulamasını yapabilir X
2 Uluslararası denizcilik kavramlarına hakimdir X
3 Dünya deniz ticaretini ve yapısını tanır X
4 Denizcilik Mesleki İngilizce kavramlarını kullanabilir X
5 Farklı gemi tipi tanımlarına hakimdir X
6 Deniz hukuku hakkında genel bilgileri kavrar ve kullanabilir X
7 Denizcilikle ilgili uluslararası kurum yapılarına hakimdir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top