İletişim Lisans Programı

Dijital Öykü Anlatıcılığı(COM420)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM420 Dijital Öykü Anlatıcılığı 8 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Nebahat AKGÜN ÇOMAK ncomak@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dijital Öykü Anlatıcılığı, teknolojinin yükselişi ile birlikte yeni deneyimler, kazanımlar, bellek ya da kolektif bellek, anılar, yaşanmışlıklar anlamlarını yitirmeye başlamıştır.Dolayısıyla da, bir öykü ya da öyküyü anlatanlar, modern yaşamla birlikte yitirilmeye başlanmıştır. Günümüzde, öykü anlatıcılığı dijitalin en önemli anlatıcıları olmuşlardır.
İçerik 1. Hafta: Öykü Anlatıcılığı Nedir?
2. Hafta: Kadim Kültürlerden İtibaren Öykü Anlatıcılığı ve Dijitale Uygulanması.
3. Hafta: Mitoloji ve Öykü Anlatıcılığının Dijitale Uygulanması.
4. Hafta: Edebiyat ve Öykü Anlatıcılığının Dijitale Uygulanması.
5. Hafta: Dijital Öykü Anlatıcılığı ve Dijital Platformlarda Fark Yaratmak.
6.Hafta: Dijital Okur-Yazarlık
7.Hafta: Kişisel Öyküler Oluşturma ve Dijitale Aktarılması
8.Hafta: Haberde Öykü Anlatıcılığı ve Dijitale Aktarılması
9. Hafta: Reklamlarda Öykü Anlatıcılığı ve Dijitale Aktarılması
10.Hafta: Markalarda Öykü Anlatıcılığı ve Dijitale Aktarılması
11. Hafta: Dijital Öykü yazmada "21-K" Yöntemi ve Dijitalde Uygulanması
12. Hafta:2 ya da Dakikalık Dijital Otobiyografik Anlatı
13. Hafta: Dijital Öykü Anlatımı ve Dijital Sunumları
14. Hafta: Dijital Öykü Anlatımı ce Dijital Sunumları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Dijital Okur-Yazarlık nedir ve nasıl uygulanmaktadır.
2.Dijital Öykü Yazımında "21-K" Yöntemi kullanılması ve Dijital ortama aktarılması teknikleri.
3.Kadim Kültürlerden İtibaren Öykü Anlatıcılığı nasıl gelişmiştir ve dijitale aktarılmıştır.
4.Mitoloji ve Öykü Anlatıcılığı nasıl gerçekleşir ve Dijitale aktarılmaktadır.
5.Edebiyat ve Öykü Anlatıcılığı ve Dijitale aktarılması nasıldır.
6.Öykü Anlatımının Değeri ve Dijitale uygulanmasındaki aşamalar.
7.Haberde Öykü Anlatımı ve Dijitale Aktarılmasındaki Önemi.
Öğretim Yöntemleri Katılımcı Konferans
Kaynaklar BEAUGRANDE Robert (2005) The Story of Gammars and the Grammar of Story.

BOYD Brian (2010) On the Origin of Stories. Evolution. Cognition and Fiction.

BROOKS Peter ( 2016) Psikanaliz ve Hikaye Anlatıcılığı. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

ÇOMAK A. Nebahat (1995) Yazının İşlevsel Kullanımı. Der Yayınları. İstanbul.

ECK Jill (2006) An Analysis of the Effectiveness of Storytelling (Master of Science Degree) The Graduate Schooll. University of Wisconsin. Stout.

ERGİN Muharrem (2009) Dede Korkut Hikayeleri. Boğaziçi Yayınları. İstanbul.

İNCEOĞLU Y.-ÇOMAK A. N. (2016) Metin Çözümlemeleri, Ayrıntı Yayınları. 2. Baskı. İstanbul.

VAYNERCHUK Gary (2014) Sosyal Medya Çağında Hikaye Anlatmak. Mediacat Yayıncılık. İstanbul.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Öykü Anlatıcılığı Nedir?
2 Kadim Kültürlerden İtibaren Öykü Anlatıcılığı ve Dijitale Uygulanması
3 Mitoloji ve Öykü Anlatıcılığının Dijitale Uygulanması
4 Edebiyat ve Öykü Anlatıcılığının Dijitale Uygulanması
5 Dijital Öykü Anlatıcılığı ve Dijital Platformlarda Fark Yaratmak
6 Dijital Okur-Yazarlık
7 Kişisel Öyküler Oluşturma ve Dijitale Aktarılması
8 Haberde Öykü Anlatıcılığı ve Dijitale Aktarılması
9 Reklamlarda Öykü Anlatıcılığı ve Dijitale Aktarılması
10 Markalarda Öykü Anlatıcılığı ve Dijitale Aktarılması
11 Dijital Öykü Yazmada "21-K" Yöntemi ve Dijitale Uygulanması
12 2 ya da 3 Dakikalık Dijital Otobiyografik Anlatı
13 Dijital Öykü Anlatımı ve Dijital Sunumları
14 Dijital Öykü Anlatımı ve Dijital Sunumları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 50
Sunum 1 50
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler X
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 1 3 3
Toplam İş Yükü 75
Toplam İş Yükü / 25 3,00
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top