İletişim Lisans Programı

Dijital Medya ve Toplum(COM400)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM400 Dijital Medya ve Toplum 8 2 0 0 2 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Tolga ÇEVİKEL tcevikel@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, dijital teknolojinin, çevrimiçi dağıtım kanallarının ve sosyal ağların ortaya çıkışı ve gelişimiyle birlikte, medya ve iletişim sektörlerinde yaşanan değişimi (ağırlıklı olarak toplumsal ve ekonomik etki ve sonuçları üzerinden) ele almakta ve güncel literatürün yanı sıra örnek olay incelemeleri üzerinden tartışmayı amaçlamaktadır.
İçerik Bkz. Konu Başlıkları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci,
- dijital teknolojinin, çevrimiçi dağıtım kanallarının ve sosyal ağların ortaya çıkışı ve gelişimiyle birlikte, medya ve iletişim sektörlerinde yaşanan değişime dair eleştirel bir kavrayış geliştirir, yeni eğilimleri anlar,
- söz konusu gelişmelerin, sektörel etki ve sonuçlarının yanı sıra daha geniş toplumsal ve ekonomik etki ve sonuçlarını kavrar, ilgili literatürdeki tartışmalara vakıf olur.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Kitaplar
Chris Anderson (2008). Uzun Kuyruk. İstanbul: Optimist.
Yochai Benkler (2012). Penguen ve Leviathan. İstanbul: Optimist.
Jeff Howe (2010). Crowdsourcing. İstanbul: Optimist.
Jeremy Rifkin (2015). Nesnelerin İnterneti ve İşbirliği Çağı. İstanbul: Optimist.
Clay Shirky (2010). Herkes Örgüt-İnternet Gruplarının Gücü. İstanbul: Optimist.

TED Konferansları (www.ted.com)
Chris Anderson: Technology's long tail
Yochai Benkler: The new open-source economics
Howard Rheingold: The new power of collaboration
Barry Schwartz: The paradox of choice
Clay Shirky: How social media can make history
Clay Shirky: Institutions vs. collaboration
Clay Shirky: How cognitive surplus will change the World
James Surowiecki: The power and the danger of online crowds
Luis von Ahn: Massive-scale online collaboration
Jimmy Wales: The birth of Wikipedia
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dijital teknoloji, Moore yasası, dijital bedava
2 Üretim araçlarının demokratikleşmesi, kitlesel amatörleşme
3 Dağıtım araçlarının demokratikleşmesi, eşik bekçiliğinin değişen işlevi
4 Uzun kuyruk
5 Süperstar ekonomisi
6 Uzun kuyruk’un çeşitli medya sektörlerindeki etkileri
7 Platformların ve algoritmaların yükselişi
8 Vize sınavı
9 Crowdsourcing/kitle kaynak
10 Crowdsourcing/kitle kaynak
11 Açık kaynak (FLOSS) topluluklar
12 Özgür yazılım/açık kaynak hareketi
13 Wikipedia
14 Wikipedia
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 50
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top