İletişim Lisans Programı

Reklam Kampanyaları Tasarımı(RPP482)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RPP482 Reklam Kampanyaları Tasarımı 8 4 0 0 4 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Barış KARA bkaragsu@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin daha önce edindikleri bilgileri uygulamaya koyarak bir reklam kampanyası hazırlamalarıdır.
İçerik Reklam kampanyasının evreleri, brief yazma ve debrief, tüketici araştırmaları, strateji geliştirme ve uygulama, yaratıcı strateji geliştirme ve yaratıcı çalışma.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu derste öğrenciler bireysel reklam kampanyaları hazırlayarak uygulama konusundaki zorlukları ve incelikleri kavrayacaklardır. Reklam sektöründe bir kampanya hazırlamamın tüm aşamalarını uygulamalı bir şekilde öğrenecektir.
Öğretim Yöntemleri anlatım
tartışma
öğrencilerin sunumu
Kaynaklar Avery, Jim&Yount, Debbie. (2015). Advertising Campaign Planning: Developing an Advertising-Based Marketing Plan. Melvin & Leigh, Publishers; 5th edition
Kocabaş, Füsun. & Elden, Müge. (1997). Reklam ve Yaratıcı Strateji, İstanbul, Yayınevi yayıncılık.
Kumar, V., R. Rajkumar and W. Reinartz. 2006. Knowing what to sell, when, and to whom. Harvard Business Review (March): 131-137.
Meyer, C. and A. Schwager. 2007. Understanding customer experience. Harvard Business Review (February): 116-126.
Reinartz, W. and P. Saffert. 2013. Creativity in advertising: When it works and when it doesn't. Harvard Business Review (June): 106-112.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Derse giriş
2 Araştırma teknikleri atöltesi 1
3 Araştırma teknikleri atölyesi -2
4 Kampanya brief’inin ve masabaşı çalışmaların değerlendirilmesi
5 Araştırma çalışmalarının izlenmesi
6 Araştırma çalışmalarının izlenmesi
7 VİZE
8 Stratejik planlama atölyesi -1
9 Stratejik planlama atölyesi -2
10 Stratejik planlama çalışmalarının izlenmesi
11 Stratejik planlama çalışmalarının izlenmesi
12 Yaratıcı çalışma atölyesi - 1
13 Yaratıcı çalışma atölyesi - 2
14 Kampanya Sunumlarının Değerlendirmesi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Reklam kampanyasının evreleri
2 Kampanya konuların belirlenmesi – Brief
3 Debrief hazırlama
4 Tüketici araştırması – 1
5 Tüketici araştırması – 2
6 Stratejik Planlama – 1
7 Vize
8 Stratejik Planlama – 2
9 Yaratıcı sürecin evreleri
10 Yaratıcı stratejilerin belirlenmesi
11 Yaratıcı çalışma
12 Kampanya sunumları
13 Kampanya sunumları
14 Kampanya sunumları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 2 100
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir X
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir X
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir X
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır X
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır X
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 5 70
Sunum 1 20 20
Toplam İş Yükü 146
Toplam İş Yükü / 25 5,84
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top