İletişim Lisans Programı

Marka Yönetimi(RPP414)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RPP414 Marka Yönetimi 8 2 0 0 2 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Elgiz YILMAZ ALTUNTAŞ elyilmaz@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Marka, markalama ve marka özvarlığı kavramları tanımlarıyla
verilecek ve özvarlığı yüksek markaların stratejileri örneklerle
aktarılacak; marka yönetimi için anahtar kavramlar olan marka
sadakati, bilinirliği, algılanan kalite ve çağrışımlar detaylı şekilde
açıklanacak ve birbirleriyle olan etkileşimleri ve bağıntıları verilecek;
markanın doğru yol alması için uygulanması gereken stratejik analiz
ve analizin komponentleri tanımlanacak; marka kimliğinin vaz
geçilmez unsurları olan ürün, kurum, kişilik ve sembol kavramları ve
bunların marka ile olan bağıntıları örneklerle açıklanacak; marka
esnetme/genişletme stratejilerinin uygulanabileceği durumlar vaka’lar
aracılığıyla açıklanacak.
İçerik 1. Hafta: Marka, markalama ve marka öz varlığı kavramları.
2. Hafta: Marka özvarlığını oluşturan anahtar kavramlar.
3. Hafta: Marka sadakati, bilinirliği.
4. Hafta: Kalite ve algılanan kalitenin markaya yansımaları.
5. Hafta: Marka çağrışımları.
6. Hafta: Çağrışımlar bağlamında isim, sembol ve slogan.
7. Hafta: Ara Sınav (vize).
8. Hafta: Stratejik marka analizi: müşteri, rekabet, içsel
analiz.
9. Hafta: Stratejik marka analizi için vaka’lar
10. Hafta: Marka kimliğini oluşturan anahtar kavramlar ve
tanımlar
11. Hafta: Ürün ve Kurum olarak marka
12. Hafta: Kişi ve Sembol olarak marka
13. Hafta: Marka genişletme kararları
14. Hafta: Marka genişletme stratejileri
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
- Marka, markalama ve marka özvarlığı kavramlarını
birbirleriye olan bağıntılarını da göz önünde bulundurarak
tanımlayabilecek ve marka yönetiminin kurum/şirketler için
önemini ve yönetim için gereken ön koşulları açıklayabilecek.
- Marka stratejik analizinin temel unsurlarını tanımlayabilecek
ve analizin marka yönetimi için önemini açıklayabilecek.
Özvarlığı yüksek marka olmak için gereken temel unsurlar
olan marka kimliği komponentlerini tanımlayabilecek ve
bunların birbirleriye olan bağıntısını kurabilecek.
- Marka yönetimi stratejik kararlarından olan marka
esnetme/genişletme kararlarının marka yönetimi için önemini
açıklayabilecek.
Öğretim Yöntemleri Literatür tarama,power Point sunum, internet, vaka analizleri
Kaynaklar Kapferer, Strategic Brand Management
David, A.A. (1996). Building Strong Brands, New York: The Free
Press.
David, A.A. (1991). Managing Brand Equity, New York: The Free
Press.
Haig, M. (2006). Brand Royalty, London: Kogan Page Limited.
İlgili Diğer Güncel Makale ve Kitaplar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 1. Hafta: Marka, markalama ve marka öz varlığı kavramları.
2 2. Hafta: Marka özvarlığını oluşturan anahtar kavramlar
3 3. Hafta: Marka sadakati, bilinirliği.
4 4. Hafta: Kalite ve algılanan kalitenin markaya yansımaları.
5 5. Hafta: Marka çağrışımları.
6 6. Hafta: Çağrışımlar bağlamında isim, sembol ve slogan.
7 7. Hafta: Ara Sınav (vize).
8 8. Hafta: Stratejik marka analizi: müşteri, rekabet, içsel analiz.
9 9. Hafta: Stratejik marka analizi için vaka’lar
10 10. Hafta: Marka kimliğini oluşturan anahtar kavramlar ve tanımlar
11 11. Hafta: Ürün ve Kurum olarak marka
12 12. Hafta: Kişi ve Sembol olarak marka
13 13. Hafta: Marka genişletme kararları
14 14. Hafta: Marka genişletme stratejileri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 60
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir X
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir X
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir X
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır X
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır X
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top