İletişim Lisans Programı

Sağlık İletişimi(RPP402)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RPP402 Sağlık İletişimi 8 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Elgiz YILMAZ ALTUNTAŞ elyilmaz@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders iletişim stratejilerinin sağlığın geliştirilmesi yönünde, kamu çıkarı esas alınarak incelenmesini ve alan ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlamaktadır.
İçerik Sağlığın tıbbi ve sosyal modeli
Sağlığın tıbbileştirilmesi
Sağlık iletişiminde kişilerarası ve kitle iletişimi boyutları
Sağlık iletişiminde kullanılan yöntemler
Sağlık iletişimi kuramları ve modelleri
Sağlık okuryazarlığı
Bilim ve sağlık haberciliği
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Sağlık iletişimine ait kuramları tanır.
2.Sağlık iletişimi yöntemlerini tanır ve sağlığın geliştirilmesi amacı ile kullanır.
3.Sağlığın farklı bir hizmet alanı olduğunu bilir.
4. Sağlık iletişimi kampanyalarını tasarlar, yürütür ve etkisini değerlendirir.
5.Disiplinler arası bir bakış açısı kazanır.
6.Tıp ve medya etiğini tanır ve sağlık iletişimine uygular.
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı
Tartışma
Vaka analizleri
Kaynaklar Ders notları.

Ivan ILLICH, Sağlığın Gaspı, Çev: Süha Sertabipoğlu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1995.

İnci ÇINARLI, Sağlık İletişimi ve Medya, İstanbul: Nobel Yayınları, 2008.

Lawrence WALLACK vd., Media Advocacy and Public Health: Power for Prevention. California: Sage Publications, 1993.

Charles ATKIN ve Lawrence WALLACK (ed.). Mass Communication and Public Health: Complexities and Conflicts. Newbury Park: Sage Publications, 1990.

Ruhi Selçuk TABAK. Sağlık İletişimi, İstanbul: Literatür Yayınları, 1999.

Michel FOUCAULT, Naissance de la Clinique, 3eme ed., Paris: Presse Universitaire de France, 1993.

İnci ÇINARLI, “Bilim ve Sağlık Haberciliği: Kamu Yararına Doğru, Ulaşılabilir ve Kullanılabilir Enformasyon İletimi ve Sorumluluklar”, Tüm Yönleriyle Medya ve İletişim, Metin Işık ve Ayhan Erdem (ed.), Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları, 2008.

İnci ÇINARLI ve Elgiz YILMAZ, “Sağlık Bilincinin Oluşturulmasında ‘Medya Okuryazarlığı’nın Önemi”, Medya Okuryazarlığı, İstanbul: Kalemus Yayınları, 2007.

Kevin B.Wright, Lisa Sparks and Dan O’Hair, Health Communication in the 21st Century, Blackwell Publishing, 2008.

İnci ÇINARLI ve Elgiz YILMAZ, “The Media Manufacturing the Sense of Health, Illness and Disease: Health Coverage in Turkish Newspapers", Illness, Bodies and Contexts. Isabelle Lange, Zoe Norridge (eds.), Oxford: Interdisciplinary Press, 2010.

Mustafa SÜTLAŞ, Medya için Sağlık, Sağlık için Medya, Bas-Haş: İstanbul, 2007.

Daniele CARICABURU ve Marie MENORET, Sociologie de la Santé, Paris: Colin, 2004.

Keith J. Petrie ve John A.Weinman, Perceptions of Health and Illness, Amsterdam: Harwood Academic Publishers, 1997.

Peter Conrad, The Sociology of Health& Illness, 7th ed., New York: Worth Publishers, 2005.

Ayrıca bkz. T.C. Sağlık Mevzuatı: http://www.istabip.org.tr
http: //www.sanayi.gov.tr : (Reklam Kurulu kararları)
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 Sağlık mevzuatı, sağlıkta tanıtım ihlâlleri-etik ilkeler.
12 -
13 -
14 -
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top