İletişim Lisans Programı

Uluslararası İlişkiler(COM364)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM364 Uluslararası İlişkiler 6 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Osman ERGÜL osman005@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı L’objectif de ce cours est de familiariser les étudiants à l’étude des relations internationales. Le professeur vise à préparer les étudiants à la suite de leurs études en présentant les concepts fondamentaux, les approches théoriques, les outils d’analyse des relations internationales en tenant compte de leurs liens avec l’évolution de l’histoire politique.
İçerik Il s’agira plus particulièrement d’acquérir des connaissances de base sur un certain nombre des phénomènes autour desquels s’organisent des efforts de compréhension de la réalité politique internationale. Sur la base de ce cadre méthodologique, le cours s’oriente vers l’analyse du système international et le rôle des acteurs étatiques et non-étatiques. Le cours est dispensé en français, les lectures sont en français et en anglais.
Dersin Öğrenme Çıktıları Les étudiants qui terminent ce cours avec succès peuvent comprendre les relations internationales à la fois comme une discipline scientifique et du point de vue des faits. Ils apprennent les bases conceptuelles de la discipline des Relations internationales et les caractéristiques des méthodes d'analyse. Ils n'évaluent pas seulement les problèmes de politique mondiale comme une simple narration d'événements, mais acquièrent également la capacité d'interprétation dans un cadre analytique.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar JACKSON Robert and George SORENSEN, Introduction to international relations, New York, Oxford University Press, 1999

LECLER Romain, Sociologie de la mondialisation, Paris, La Découverte, 2013

MACLEOD Alex, Evelyne Dufault, F. Guillaume Dufour... [et al.], Relations internationales : Théories et concepts, Outremont (Québec), Athéna, 2008

ROCHE Jean-Jacques, Théorie des relations internationales, 7e édition, Paris, Montchrestien, Cléfs Politique, 2008

ROCHE Jean-Jacques, Relations Internationales, 4e édition, Paris, LGDJ, 2009

SMOUTS Marie-Claude, Dario BATTISTELLA, Pascal VENNESSON, Dictionnaire des relations internationales, Paris, Dalloz, 2006

SÖNMEZOĞLU Faruk (Ed. ), Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, İstanbul, Der Yayınları, 2017

SÖNMEZOĞLU Faruk, Uluslararası İlişkilere Giriş, İstanbul, Der Yayınları, 2006

SUR Serge, Relations internationales, 5e édition, Paris, Montchrestien, 2009

VIOTTI, Paul R. ; Mark V. Kauppi, (Traduit par Ayşe Özbay Erozan), Uluslararası İlişkiler ve Dünya Siyaseti, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık, 2014


Périodiques :

Le courrier international (Réveil Courrier international, Application disponible sur Google Play-App Store)
Politique étrangère - de l’IFRI (Institut français des relations internationales)
La revue internationale et stratégique - de l’IRIS (Institut des relations internationales et stratégiques)
Questions internationales – de la Documentation française
Le Monde Diplomatique
Radio France Internationale (RFI ) (Application disponible sur Google Play-App Store)
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Présentation du cours
2 Introduction : Pourquoi étudier les relations internationales ? Que signifient des concepts tels que la politique internationale, la politique étrangère ?
3 La généalogie des théories des relations internationales, les origines historiques et l’impact du monde contemporain sur l’émergence d’une discipline avec ses difficultés méthodologiques, surtout par rapport à la science politique.
4 Les écoles et analyses contemporaines
5 L’analyse de la méthodologie des relations internationales en fonction des grands débats théoriques
6 Théories des relations internationales
7 Le problème de niveau d’analyse dans les relations internationales
8 Examen Partiel
9 Les acteurs étatiques
10 Les acteurs non-étatiques : les firmes multinationales (FMN), les organisations non-gouvernementales (ONG), les individus
11 Les déterminants et les modalités de la politique étrangère
12 Les moyens de la politique étrangère
13 Les organisations internationales
14 L’analyse du système international ; la bipolarité, la multipolarité
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler X
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler X
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40 40
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40 40
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 80
Toplam İş Yükü / 25 3,20
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top