İletişim Lisans Programı

Kurumsal İletişim(RPP312)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RPP312 Kurumsal İletişim 6 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Banu BASKAN KARSAK bkarsak@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste örgütsel iletişimin örgütün devamlılığı ve başarısı için önemi vurgulanarak örgütsel iletişim kanalları, araçları ve yöntemleri aktarılacaktır
İçerik 1. Hafta: Örgüt/ örgütsel iletişim kavram ve amaçları
2. Hafta: Örgüt kuramları
3. Hafta Örgütlerde iletişim biçim ve araçları
4. Hafta Örgütsel iletişim kanalları
5. Hafta: Kurum Kimliği/ Kurum İmajı
6. Hafta: Kurum Kültürü
7. Hafta: Ara sınav
8. Hafta: Kurumsal İtibar
9. Hafta: Liderlik ve İletişim
10. Hafta: İletişim Engel ve Bozuklukları
11. Hafta: Örnek ve Uygulamalar
12. Hafta Örnek ve Uygulamalar
13. Hafta: Örnek ve Uygulamalar
14. Hafta: Örnek ve Uygulamalar
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
- Örgütsel iletişim kavramı hakkında detaylı bilgi sahibi olur.
- Örgütsel iletişim yöntem ve araçlarını tanıyabilir.
- Uygulamalar ve örneklerle birlikte konuları analiz etme becerisine sahip olabilir.
Öğretim Yöntemleri Yönetim, organizasyon kuramlarına genel kavramsal bir bakış ve diğer ele alınacak konuların kavramsal ve görseller birlikteliğiyle ele alınması
Kaynaklar Haluk GÜRGEN, Örgütlerde İletişim Kalitesi, Der Yayınları, 1997

Zeyyad SABUNCUOĞLU, Örgütlerde İletişim, Arıkan Yayınları,2009

Ayla OKAY, Kurum Kimliği, Media Cat Yayınları,1999.

Beril Akıncı VURAL Kurum Kültürü, İletişim Yayınları, 2003.

Cees B.M. Van RIEL, Principles of Corporate Communication, Prentice Hall, 1995.

Peter STEIDL- Garry EMERY, CorporateImage and Identitiy Strategies Designing the corporate Future, Business & Professional Publishing, 1999.

John M.T. BALMER and Stephan A. GREYSER, Revealing the Corporation: perspectives on identity, image, reputation, corporate branding, Routledge.

John DOORLEY and Helio Fred GARCIA, Reputation Management, Routledge, 2007.

Naomi LANGFORD and Woodand Brian SALTER, Critical Corporate Communications- a best practice blueprint, John Wiley & Sons , 2003

James HORTON, Integrating Corporate Communication,Quorum Books, 1995
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Örgüt/ örgütsel iletişim kavram ve amaçları
2 Örgüt kuramları
3 Örgütlerde iletişim biçim ve araçları
4 Örgütlerde iletişim biçim ve araçları
5 Kurum Kimliği/ Kurum İmajı
6 Kurum Kültürü
7 Ara sınav
8 Kurumsal İtibar
9 Liderlik ve İletişim
10 Liderlik ve İletişim
11 Örnek ve Uygulamalar
12 Örnek ve Uygulamalar
13 Örnek ve Uygulamalar
14 Örnek ve Uygulamalar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 60
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir X
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir X
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir X
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır X
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır X
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 1 14 14
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 20 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 30 30
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 84
Toplam İş Yükü / 25 3,36
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top