İletişim Lisans Programı

Veri Gazeteciliği(JOU308)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
JOU308 Veri Gazeteciliği 6 1 2 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Tolga ÇEVİKEL tcevikel@gsu.edu.tr (Email) Duru Su KADIOĞLU (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Veri Gazeteciliği dersinin amacı, bu alanın temel aşamaları olan veri bulma, veri toplama, veri temizleme, veri analiz etme, veri görselleştirme sürecini pratik ve teorik olarak anlamak ve bilgi edinme hakkını kullanarak açık veri ilişkisini kavramaktır. Gelişen İnternet dünyasında veri gazeteciliğinin; bilgisayar destekli habercilik ve veri tabanlı haberciliğin bir sonucu olarak nasıl gelişiyor olduğunu, gazeteciliğin geleceği olarak haber merkezlerinde haberin daha etkin aktarılmasında nasıl güçlü bir rol üstlendiğini gelişen çevrim içi açık kaynaklar, araçlar ve tekniklerle öğretmektir.
İçerik Veri Okuryazarlığının Önemi
Veri Türleri
Açık Veri, Verinin Açılma Yöntemleri ve Etik
Veri Gazeteciliğinin Tanımı/Tarihi - Nereden Geldiği
Dağınık Verinin Tanımı, Verinin Doğruluğu
Veri Formatlarını Tanıma ve Anlama
Veri Nasıl Bulunur
Veri Kaynakları ve Veri Tabanı Yönetimi
Veri ile Hikaye Bulma - Nasıl Yapılır
Veri Temizleme - Veri Nasıl Anlamlandırılır
Veri Kazıma - Bir veri kaynağı olarak İnternet siteleri
Veri Görselleştirme Araçlarına Giriş (Açık Kaynak)
Konuya Göre Doğru Grafiği, Haritayı Seçme
Temel İstatistik ve Excel'de Çalışma Pratikleri
Bilgi Edinme Hakkı Talebi ve Açık Veri İlişkisi
Kaynaklar ve Teknikler
Sosyal Medya Veri Analizi /Kullanımı
Dijital İçeriği Doğrulama
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu derste öğrenci,
Veri gazeteciliğine, tarihine ve araçlarına ilişkin kavramları örnekleri ile öğrenir,
Veri Gazeteciliği çevrim içi en uygun araçların kullanımı, veri kaynaklarının neler olduğu ve nasıl veri kümeleri oluşturulduğunu tecrübe eder ve veri toplar,
Verinin analiz edilmesi,görselleştirilmesi,veri ile röportaj yapılması konularında bilgi sahibi olur ve etkin bir ekip çalışması yürütür,
Haber merkezlerinde ve haberde verinin kullanımını anlar ve uygular,
Tasarım temelleri, etkili görsel iletişim ve veri görselleştirme, haritalandırma çalışmaları yapar,
Veriye dayalı haberlerin üretilme sürecini anlar ve hayata geçirir,
Bilgi edinme özgürlüğü talebi ve açık veri ile ilişkisini anlar ve dijital içeriği doğrular,
Açık veri oluşturma pratiği yapar.
Öğretim Yöntemleri Haftalık ders öncesi çevrim içi okuma.
Araçların çalışılması, grup ve solo proje üretimli ödevler /testler.
3. haftadan itibaren uygulamalı çalışmalar, araçların kullanımı.
Saha çalışması, veri merkezleri ziyaretleri.
Kaynaklar AVVG http://www.avvg.org.tr/yazilar/94-acik-veri-ve-veri-okuryazarligi-egitimleri%C2%A0herkesin-erisimine-acildi.html

Data Journalism: Inside the global future
http://www.slideshare.net/mrdamian/data-journalism-inside-the-global-future
https://www.amazon.co.uk/d/Books/Data-Journalism-Inside-global-future-Tom-Felle/1845496639
Data Journalism: Mapping the Future
http://www.abramis.co.uk/books/bookdetails.php?id=184549616

Scraping for Journalists
https://leanpub.com/scrapingforjournalists

NUMBERS IN THE NEWSROOM: USING MATH AND STATISTICS IN NEWS, SECOND EDITION, E-VERSION

http://store.ire.org/products/numbers-in-the-newsroom-using-math-and-statistics-in-news-second-edition-e-version

Open Data Institute / http://theodi.org/
School of Data / http://schoolofdata.org/
Getting Started with Data Journalism /Writing data stories in any size newsroom /by Claire Miller/https://leanpub.com/datajournalism
Data Journalism HandBook /Edited by Jonathan Gray,Lilliona Bounegry and Lucy Chambers /http://datajournalismhandbook.org/

Data Journalism Heist /by Paul Bradshawhttps://leanpub.com/DataJournalismHeist

Gazeteciliğin Geleceği:Veri Gazeteciliği-Pınar Dağ https://docs.google.com/document/d/1ueHNSvev8C5FRf9c-wwfoTrdbTLfrRPYakpphCOj2Ig/edit

Finding Stories in Spreadsheets
https://leanpub.com/spreadsheetstories
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Temel Veri Kavramları
2 Veri Araştırma Teknikleri
3 Veri Temizleme
4 Veri Okuryazarlığı, Üst veri, Açık Veri
5 BEH’den Etkin Yararlanma Yöntemleri
6 Veri Gazetecisi Gibi Düşünmek
7 İyi/Kötü Veri Setleri Ne Demektir
8 Vize sınavı
9 Veri Analizi ve Yorumlama
10 Veri Görselleştirme Prensipleri
11 Veri Görselleştirme Uygulamaları
12 Veri Gazeteciliği için R ile Görselleştirme
13 Veri ile Hikaye Anlatma
14 Grup ve Solo Projelerin Sunumu
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir X
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir X
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir X
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler X
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top