İletişim Lisans Programı

Sosyolojik Araştırmada Nicel Veri Analizi(SOC344)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SOC344 Sosyolojik Araştırmada Nicel Veri Analizi 6 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Kamil Cem ÖZATALAY cozatalay@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, sosyal bilimler öğrencilerine SPSS yazılımını kullanarak nicel verilerin analizi konusunda temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
İçerik Derste öğrenciler, yazılım üzerinde bir veri tabanı oluşturmak, veriler üzerinde betimsel ve çıkarsamacı istatistiki analizler yapmak, verileri analiz ederken uygulanacak farklı istatistiksel testler ve modeller arasından seçim yapmak ve bu analizlerden istatistiksel grafikler ve tablolar oluşturmak için gerekli becerileri edineceklerdir. Ders, haftalık vaka çalışmaları ile zenginleştirilmiş uygulamalı laboratuvar oturumlarını içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları - SPSS üzerinde veri tabanı oluşturma becerisini edinmek
- Veri tabanını kullanarak betimsel ve çıkarsamacı testleri uygulayabilmek
- Betimsel ve çıkarsamacı istatistiki testlerin sonuçlarını uygulayabilmek
- İkincil veriler üzerinden istatistiki testler yapabilmek
Öğretim Yöntemleri - Araştırma temelli öğrenme
Kaynaklar Martin, O. (2020). L'analyse quantitative des données. Armand Colin. URL: https://www.cairn.info/l-analyse-quantitative-des-donnees--9782200626945.htm?ora.z_ref=cairnSearchAutocomplete

Carricano, M., Poujol F. et Laurent Bertrandias (2010) Analyse de données avec SPSS. Paris : Pearson Education France.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş - (Dersin tanıtımı, Sosyal Bilimler ve İstatistik, Öğrencilere Soru Kağıdının Dağıtılması)
2 Veri Tabanı Nedir?
3 Nicel Değişkenlerin Özetlenmesi I (Betimsel Analizler ve Frekans Tabloları)
4 Nicel Değişkenlerin Özetlenmesi II (Dağılım Tipleri, Ortalama, Ortanca ve Tepe Değer)
5 Hipotez Testleri I: Çapraz tablo
6 Hipotez Testleri II: T-Testi
7 Hipotez Testleri III: ANOVA
8 Vize Sınavı
9 Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler I: Faktör Analizi
10 Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler II: Çoklu Mütekabiliyet Analizi
11 Korelasyon ve Doğrusal Regresyon I: Korelasyon
12 Korelasyon ve Doğrusal Regresyon I: Regresyon
13 Kümeleme Analizi
14 Genel Tekrar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
2 SPSS Üzerinde Veri Tabanı Oluşturma
3 SPSS Üzerinde Frekans Tabloları Oluşturma
4 SPSS Üzerinde Dağılım Analizi, Ortanca, Ortalama ve Tepe Değer Hesaplama
5 SPSS Üzerinde Çapraz Tablo Uygulamaları
6 SPSS Üzerinde T-Testi Uygulamaları
7 SPSS Üzerinde ANOVA Testi Uygulamaları
9 SPSS Üzerinde Faktör Analizi Uygulamaları
10 SPSS Üzerinde Çoklu Mütekabiliyet Analizi Uygulamaları
11 SPSS Üzerinde Korelasyon Analizi Uygulamaları
12 SPSS Üzerinde Regresyon Analizi Uygulamaları
13 SPSS Üzerinde Kümeleme Analizi
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 4 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 10
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 2 20
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 4 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler X
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler X
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler X
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 14 2 28
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 2 10 20
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 152
Toplam İş Yükü / 25 6,08
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top