İletişim Lisans Programı

Türkiye'de Sinemanın Toplumsal Tarihi(COM240)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM240 Türkiye'de Sinemanın Toplumsal Tarihi 4 3 0 0 3 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ayşe TOY PAR atoy@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin başlıca amacı özellikle Türkiye'de sinemanın gelişimine dair bilgi edinmek isteyen başta yabancı öğrenciler olmak üzere tüm ilgilenenlere temel bilgileri sunmak, günümüz sinemasını tarihsel bir perspektif ile anlamaya çalışmak ve bu süreçleri tartışmaya açmak, Türkiye'nin toplumsal dinamiklerini sinema üzerinden kavramaya çalışmaktır. Bu kapsamda bu dersin amaçları aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

-1- Türk sinemasının gelişimini toplumsal olaylar çerçevesinde değerlendirmek ve bu olayların sinemaya yansımasını tartışmak
2- Türk sinema tarihini oluşturan dönemleri bilmek, yönetmen ve filmleri tanımak
3- Türk sinemasının endüstriyel yapısını tanımak
4 - Toplumsal hafızada Türkiye'de film endüstrisinin yerini kavramak.
İçerik -Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Görsel Kültür: Geleneksel görsel sanat ve eğlence biçimleri ile sinemanın ilişkisi; erken dönem sineması
- Osmanlı döneminde çekilen ilk filmler
- Cumhuriyet döneminde sinemanın gelişimi: Muhsin Ertuğrul sineması
- Popüler sinemaya doğru : Yeşilçam'ın doğuran etkenler
- Yeşilçam Sineması : özellikleri, seyircileri ile olan ilişkileri, krizleri ve ona karşı gelişen alternatifler
- Türk sinemasının göç ile olan ilişkisi
- 1990'larda Türkiye'de sinema
- 2000'lerde Türkiye'de sinema: Popüler / bağımısız sinema
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Türk sinemasının gelişimini toplumsal olaylar çerçevesinde değerlendirmek ve bu olayların sinemaya yansımasını tartışmak
2- Türk sinema tarihini oluşturan dönemleri bilmek, yönetmen ve filmleri tanımak
3- Türk sinemasının endüstriyel yapısını tanımak
4 - Toplumsal hafızada Türkiye'de film endüstrisinin yerini kavramak.
Öğretim Yöntemleri Katılımcı konferans
Kaynaklar Mehmet BASUTCU, Le cinéma turc (1999), Edt. Centre Georges Pompidou
Rekin TEKSOY, History of Turkish Cinema (2008), Oğlak Yay.
Savaş ARSLAN, Cinema in Turkey: A New Critical History (2011), Oxford University Press
Gönül Dönmez COLIN, Turkish Cinema, Identity, Distance and Belonging (2008), (accessible en ligne de l’Université)
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş - ders planının sunulması
2 Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde görsel sanatlar ve sinema olan ilişkileri
3 Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde görsel sanatlar ve sinema olan ilişkileri
4 Erken dönem sinema: Osmanlı döneminde çekilen ilk filmler
5 Erken dönem sinema: Osmanlı İmparatorluğunda gösterilen filmler ve bu filmlerin maceraları
6 Cumhuriyet Dönemi Sineması: Muhsin Ertuğrul ve Sneması
7 Örnek film gösterimi ve incelemesi
8 1950'lerde Türkiye'de sinema: Popüler bir sinemaya doğru. Amerikan ve Hint filmlerinin etkileri
9 Yeşilçam Sineması
10 Örnek film gösterimi ve incelemesi
11 Türk sinemasını göç ile olan ilişkisi : İç ve dış göç filmleri
12 Örnek film gösterimi ve incelemesi
13 1990'larda Türkiye'de Sinema
14 2000'lerde Türkiye'de sinema
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 50
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler X
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler X
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler X
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler X
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir X
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir X
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir X
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır X
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır X
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir X
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir X
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir X
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler X
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 3 39
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 15 0
Ödevler 1 20 20
Sunum 1 20 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 79
Toplam İş Yükü / 25 3,16
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top