İletişim Lisans Programı

İletişim Araştırmaları(COM282)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM282 İletişim Araştırmaları 4 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Angela ANZELMO (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste öncelikle medyatik ve iletişimsel olgulara dair ne tür
İletişim araştırmalarının ışığı altında toplumsal, politik ve kültürel boyutlarıyla çağımıza dair eleştirel bir perspektif geliştirmek.
İçerik İletişim bilimlerinin meşru
sorunsalları. Enformasyon toplumu, denetim toplumu, medya ve siyasette propaganda (Nazi Almanyası ve İtalyan faşizmi), tüketim toplumu eleştirisi.
Dersin Öğrenme Çıktıları -İletişim bilimlerinin tarihsel araştırma geleneklerini ve konularını
öğrenmek
-Yeni araştırma eğilimleri hakkında bilgi sahibi olmak
-Türkiye’de bu alanda yapılan araştırma örneklerini öğrenmek
Öğretim Yöntemleri Öğrenciler derslere verilen okumaları yaparak aktif olarak katılır. vize ve final sınavları öğrencinin ders başarısını ölçer. öğrencilerin katılımları ve sunumları da sözlü notu olarak değerlendirilir.
Kaynaklar Susan Sontag Büyüleyen Faşizm
Rienfenstal'ın Nazi Almanyası Dönemi için çektiği belgeseller
Bernardo Bertolucci, Il Conformista
Michel Haneke Filmleri
Paul-André Rosental, Faits et utophie chez Gabriel Tarde
D. Gaxie, Le cens caché
Alex Boren A rhetorical analysis of Black Mirror
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dersin Sunumu
2 Leni Rienfenstal "İradenin Gücü" Belgeseli 1Susan Sontag Büyüleyen Faşizm Rienfenstal'ın Nazi Almanyası Dönemi için çektiği belgeseller Bernardo Bertolucci, Il Conformista Michel Haneke Filmleri Paul-André Rosental, Faits et utophie chez Gabriel Tarde D. Gaxie, Le cens caché Alex Boren A rhetorical analysis of Black Mirror
3 Leni Rienfenstal "İradenin Gücü" Belgesli 2 (Susan Sontag)
4 Leni Rienfenstal "İradenin Gücü" Belgesli 3 (Susan Sontag)
5 Bernardo Bertoulucci Il Conformista 1
6 Bernardo Bertoulucci Il Conformista 2
7 Vize
8 Michael Haneke Sineması Genel Sunum
9 Yedinci Kıta ve Tüketim Toplumu
10 Benny'nin Videosu ve Medya ve Şiddet
11 Black Miror Ekseninde Yeni Medya Tartışmaları 1
12 Black Miror Ekseninde Yeni Medya Tartışmaları 2
13 Denetim ve Gözetim Toplumu 1
14 Denetim ve Gözetim Toplumu 2
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 60
Toplam 3 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler X
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler X
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir X
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir X
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir X
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top