İletişim Lisans Programı

Enformasyon Toplumu Kuramları(COM214)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM214 Enformasyon Toplumu Kuramları 4 2 0 0 2 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Nazlı AYTUNA nazli.aytuna@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders kapsamında teknolojik gelişmelere bağlı toplumsal olgular temel kuramsal yaklaşımlardan hareketle tartışılmaktadır. Özellikle, yeni iletişim ve bilgi teknolojileri alanındaki gelişmelerin oluşturduğu sosyal değişim süreci kritik bir bakış açısıyla değerlendirilmektedir.
İçerik Giriş : temel kavramlar

Daniel Bell, "enformasyon toplumuna doğru"

Enformasyon devrimi ve yeni toplumsal yapı

Manuel Castells, "Internet Galaxisi" - İnternetin gelişim süreci ve internet kültürünün temel öğleri

Manuel Castells, "Ağ toplumu"

Anthony Giddens, « Moderliğin sonuçları »

Alain Touraine, Yeni sosyal dinamikler

Enformasyon toplumunun sosyo-politik aşamaları
Dersin Öğrenme Çıktıları Enformasyon toplumuna ilişkin temel kavramsal yaklaşımları bilir ve yorumlar.

Yeni iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişim sürecini bilir ve buna bağlı toplumsal değişim sürecini sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirir.
Öğretim Yöntemleri Kuramsal yaklaşımları içeren temel kaynaklar üzerinde tartışılmaktadır. Çevrimiçi kaynaklardan örnek ve güncel istatistikler tartışılmaya ve günümüz sosyal yapısını uyarlamak için kullanılmaktadır.
Kaynaklar BAUDRILLARD J. 1981, Simulacres et simulation, Paris, Galilée.

CASTELLS M., 1998, 1998, 1999, L’ère de l’information, Tome 1 : La société en réseaux, Tome 2 : Le pouvoir de l’identité, Tome 3 : Fin de millénaire, Paris, Fayard.

GARNHAM N., 2000, « La théorie de la société de l’information en tant qu’idéologie : une critique », Réseaux, vol. 18, n° 101, pp. 53-91.

GİDDENS, A. (1991). Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age. Stanford university press.
GUILLAUME M. 2000, L’empire des réseaux, Paris, Descartes et Cie.

KUMAR K. 1995. The information society. In From Post-Industrial to Post-Modern Society: NewTheories of the Contemporary World, London: Blackwell pp. 6-35.

LÉVY P. 1995, Qu’est-ce que le virtuel ?, Paris, La Découverte,

MATTELART A. 2001, Histoire de la société de l’information, Paris, La Découverte

NEVEU É., 1994, Une société de communication ?, Paris, Montchrétien.

ROBINS K., WEBSTER F.1999,. The long history of the information revolution. In Times of the Technoculture, London: Routledge, pp. 89-110.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş: Genel Tanımlar
2 Daniel Bell, "enformasyon toplumuna doğru"
3 Enformasyon devrimi ve yeni toplumsal yapı
4 Manuel Castells, "Internet Galaxisi" - İnternetin gelişim süreci ve internet kültürünün temel öğleri
5 Manuel Castells, "Ağ Toplumu"
6 İnternetin ekonomi politiği
7 Vize sınavı
8 Anthony Giddens, « Moderliğin sonuçları »
9 Anthony Giddens, Zaman mekan ayrışması
10 Alain Touraine, yeni sosyal dinamikler
11 Enformasyon toplumunun sosyo-politik evreleri
12 Enformasyon toplumunun sosyo-politik evreleri
13 Büyük Veri tartışmaları
14 Genel değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 60
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler X
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir X
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır X
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir X
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir X
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 2 14 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 14 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 12 12
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 24 24
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 35 35
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 113
Toplam İş Yükü / 25 4,52
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top