İletişim Lisans Programı

Kariyer Planlama(COM146)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM146 Kariyer Planlama 2 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Gaye Aslı SANCAR DEMREN asancar@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kariyer Planlama dersi öğrencilerin iş dünyasını, farklı sektörleri ve bu sektörlerin gereksinimlerini tanımasını sağlayarak; iş dünyasına hazırlık sürecinde kariyer planlamasının önemi hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturmayı hedefler. Ders, öğrencilerin, kişisel yetkinliklerini keşfetmesini ve iş dünyasının beklentilerini doğru anlamasını sağlayarak; bilgi ve becerilerini, ilgili sektörlerin gereklilikleri ile paralellik arz edecek şekilde geliştirmelerine yardımcı olur.
İçerik 1. Hafta
Derse giriş, dersin amacının aktarılması
Kariyer Merkezinin tanıtılması ve verdiği hizmetlerin anlatılması
2. Hafta
Zeka ve kişilik kavramları / Zeka ile kişiliğin kariyer ile bağlantısı
Bilgi, beceri, yetenek ve yetkinlik kavramları
3. Hafta
Girişimcilerin kariyer hikâyeleri hakkında bilgilendirme ve öğrencilere üniversite hayatlarını nasıl geçirmeleri gerektiği konusunda tavsiyeler
Girişimci mezunlarımızın derse katılımı
4. Hafta
Ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları faaliyetleri ve gönüllü çalışma olanakları. Sivil toplum kuruluşu çalışanlarından öğrencilere üniversite hayatlarını nasıl geçirmeleri gerektiği konusunda tavsiyeler
STK’da çalışan mezunlarımızın derse katılımı
5. Hafta / 24 Mart
Özgeçmiş Yazım Teknikleri
İnsan kaynakları alanında çalışan uzmanların derse katılımı
6. Hafta / 31 Mart
Yetenek Kapısı Platformunun tanıtılması
Üniversite hayatı boyunca öğrencilerin kariyerlerine katkı sağlamak için yapabilecekleri faaliyetlerin açıklanması
Öğrenci Kulüp Başkanlarının derse katılımı
7. Hafta
Halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim sektörlerinde kariyer yönetimi
Sektör uzmanının derse katılımı
8. Hafta
Kariyer Kavramı ve Kariyer Yolunda Fark Yaratmanın Anahtarı
Sektör uzmanının derse katılımı
9. Hafta
İş aramada online platformların kullanımı
Sektör uzmanlarının derse katılımı
10. Hafta
Uluslararası kariyer yönetimi
Sektör uzmanlarının derse katılımı
11. Hafta
Mülakat teknikleri
12. Hafta
Gazetecilik Sektöründe Kariyer Yönetimi
13. Hafta
Pazarlama İletişimi alanında kariyer yönetimi
14. Hafta
Kamu Sektörü / Akademik Kariyer Yönetimi
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci,
Kariyer Merkezinin faaliyetlerini bilir.
Kendi güçlü ve gelişmeye açık yönlerinin, ilgi alanlarının, yetkinlik ve becerilerini tanır.
Kamu sektörü, özel sektör, akademi, sivil toplum kuruluşları gibi sektörleri tanır, sektörler arası farklılıkları kavrar ve gelecek planlarına uygun bir kariyer alanına yönelir.
Profesyonel ilişki ağlarının öneminin kavrar.
Öğretim Yöntemleri Alanında Uzman Konukların Derse Katılması / Online Videolar
Kaynaklar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Derse giriş, dersin amacının aktarılması. Kariyer Merkezinin tanıtılması ve verdiği hizmetlerin anlatılması
2 Zeka ve kişilik kavramları / Zeka ile kişiliğin kariyer ile bağlantısı. Bilgi, beceri, yetenek ve yetkinlik kavramları
3 Girişimcilerin kariyer hikâyeleri hakkında bilgilendirme ve öğrencilere üniversite hayatlarını nasıl geçirmeleri gerektiği konusunda tavsiyeler Girişimci mezunlarımızın derse katılımı
4 Ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları faaliyetleri ve gönüllü çalışma olanakları. Sivil toplum kuruluşu çalışanlarından öğrencilere üniversite hayatlarını nasıl geçirmeleri gerektiği konusunda tavsiyeler STK’da çalışan mezunlarımızın derse katılımı
5 Özgeçmiş Yazım Teknikleri İnsan kaynakları alanında çalışan uzmanların derse katılımı
6 Yetenek Kapısı Platformunun tanıtılması Üniversite hayatı boyunca öğrencilerin kariyerlerine katkı sağlamak için yapabilecekleri faaliyetlerin açıklanması Öğrenci Kulüp Başkanlarının derse katılımı
7 Halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim sektörlerinde kariyer yönetimi Sektör uzmanının derse katılımı
8 Kariyer Kavramı ve Kariyer Yolunda Fark Yaratmanın Anahtarı Sektör uzmanının derse katılımı
9 İş aramada online platformların kullanımı Sektör uzmanlarının derse katılımı
10 Uluslararası kariyer yönetimi Sektör uzmanlarının derse katılımı
11 Mülakat teknikleri
12 Gazetecilik Sektöründe Kariyer Yönetimi
13 Pazarlama İletişimi alanında kariyer yönetimi
14 Kamu Sektörü / Akademik Kariyer Yönetimi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 60
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler X
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir X
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir X
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır X
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir X
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir X
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 10 2 20
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 10 0 0
Diğer 10 2 20
Toplam İş Yükü 40
Toplam İş Yükü / 25 1,60
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top