İletişim Lisans Programı

Mitoloji(COM116)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM116 Mitoloji 2 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Nebahat AKGÜN ÇOMAK ncomak@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı “Doğu”nun ve “Batı”nın öyküsünün toplumsal yapısını Mitoloji aracılığıyla öğrenciye öğretmektir.
Söylencelerin ortak toplumsal işlevleri, yapısalcı bağlamdan yola çıkarak, dünyadaki bütün söylenceler arasındaki biçimsel bağ ve
kültürel yinelemeler araştırılacaktır.
İçerik 1. hafta: Türk Mitolojisi
2. hafta: Destanlar
3. hafta: Masallar
4. hafta: Efsaneler
5. hafta: Simgeler
6. hafta: Pagan Söylenceleri
7. hafta: Yaratıcı Mitoloji
8. hafta: İlkel Mitoloji
9. hafta: Yunan mitolojisi
10. hafta: Mısır Mitolojisi
11. hafta: Çin Mitolojisi
12. hafta: Hint Mitolojisi
13. hafta: Mitolojinin Kökenleri
14. hafta: Mitolojide Motifler
Dersin Öğrenme Çıktıları *Türk Mitolojisi (Destanlar, Efsaneler, Halk Hikâyeleri, Masallar,
Bilmeceler, Oyunlar, Ritueller,…)
*Mitolojinin Kökenleri
*Kozmoloji İmgesi
*Yaratıcı Mitoloji
*İlkel Mitoloji
*Pagan Söylenceleri
*Simgesel Yorumbilim
*Simgesel Söylem
*Yunan Mitolojisi
*Roma Mitolojisi
*Keltik Mitolojisi
*Mısır Mitolojisi
*Hint Mitolojisi
*Çin Mitolojisi
*Japon Mitolojisi
*Mitolojide Motifler
Öğretim Yöntemleri Katılımcı Konferans
Kaynaklar BORATAV Pertev Naili (1946) Halk Hikayeleri, Ankara.

CAMPBELL Joseph (2003)Batı Mitolojisi ( Çev:Kudret Emiroğlu) İmge Kitabevi, İstanbul.

CAMPBELL Joseph (2003) Doğu Mitolojisi (Çev: Kudret Emiroğlu) İmge Kitabevi, İstanbul.

CAMPBELL Joseph (2003) Yaratıcı Mitoloji (Çev: Kudret Emiroğlu) İmgeKitabevi, İstanbul.

CAZENAVE Michel (1989) Encyclopedie des Symboles, Le Lıvre de Poche, München.

DEMİR Ali Faik- Çomak A.N. (2020) Şaman ve Türk Dünyası. 3.Basım. Bağlam Yayınları. İstanbul.

ERHAT Azra (1993) Mitoloji Sözlüğü. Remzi Kitabevi. İstanbul.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Türk Mitolojisi
2 Destanlar
3 Masallar
4 Efsaneler
5 Simgeler
6 Pagan Söylenceleri
7 Yaratıcı Mitoloji
8 İlkel Mitoloji
9 Yunan mitolojisi
10 Mısır Mitolojisi
11 Çin Mitolojisi
12 Hint Mitolojisi
13 Mitolojinin Kökenleri
14 Mitolojide Motifler
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 100
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler X
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler X
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler X
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir X
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir X
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir X
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır X
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır X
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir X
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir X
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir X
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler X
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 72
Toplam İş Yükü / 25 2,88
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top