İletişim Lisans Programı

Hukukun Temel Kavramları(COM110)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM110 Hukukun Temel Kavramları 2 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Mehtap İPEK İŞLETEN mipek@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Medeni Hukuk ve Kişiler Hukukunun temel kavramları ile ilgili temel bilgileri kazandırmak.
İçerik Toplumsal düzen ve hukuk kuralları
Medeni Hukukun Yürürlük Kaynakları ve Uygulaması
Yazılı Kaynaklar
Kanunların nitelik, yer ve zaman bakımından uygulanması
Kanunda boşluk kavramı
Dürüstlük Kuralı, hakkın kötüye kullanılması yasağı
İyiniyet
Hakların korunması
Kişiler hukuku
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı, pratik çalışma
Kaynaklar Medeni Hukukun Temel Kavramları, Herdem Belen, Mehmet Köksal, İstanbul 2020

Medeni Hukukun Temel Kavramları, Bilge Öztan, Damla Gürpınar, Ankara 2022

Medeni Hukuk, Kemal Oğuzman / Nami Barlas, İstanbul 2021

Medeni Hukuk, Ahmet Kılıçoğlu, Ankara 2021
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Hukuk Kavramı- Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı
2 Hukukta KAynak Kavramı ve Medeni Hukukun Yürürlük Kaynakları
3 Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler/Yürürlüğe koyma ve yürürlükten kalkma
4 Kanunda uygulanacak hükmün bulunmaması/Örf ve adet hukuku kuralları, Hakimin hukuk yaratması
5 Kanun boşlukları
6 Hak kavramı-Hakların Çeşitleri
7 Hakların kazanılması-Kaybedilmesi
8 İyiniyet ve dürüstlük kuralı,
9 Hakların korunması
10 Kişilik kavramı/Kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi
11 Kişinin Ehliyetleri/Hak ehliyeti,fiil ehliyeti
12 Kişiliğin Korunması/ Kişiliği koruyan davalar, basın özgürlüğü-kişilik hakkının ihlali
13 Haksız fiil
14 Zararın tazmini
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Hukuk Kavramı- Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı
2 Hukukta KAynak Kavramı ve Medeni Hukukun Yürürlük Kaynakları
3 Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler/Yürürlüğe koyma ve yürürlükten kalkma
4 Kanunda uygulanacak hükmün bulunmaması/Örf ve adet hukuku kuralları, Hakimin hukuk yaratması
5 Kanun boşlukları
6 Hak kavramı-Hakların Çeşitleri
7 Hakların kazanılması-Kaybedilmesi
8 İyiniyet ve dürüstlük kuralı,
9 Hakların korunması
10 Kişilik kavramı/Kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi
11 Kişinin Ehliyetleri/Hak ehliyeti,fiil ehliyeti
12 Kişiliğin Korunması/ Kişiliği koruyan davalar, basın özgürlüğü-kişilik hakkının ihlali
13 Haksız fiil
14 Zararın tazmini
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 60
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır X
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top