Hukuk Lisans Programı

Uluslararası Vergi Hukuku(HUK458)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK458 Uluslararası Vergi Hukuku 8 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Balca ÇELENER bcelener@gsu.edu.tr (Email) Gizem Nur ÖZKAYA gizemmozkaya@gmail.com (Email) Aleyna KALENDER akalender@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı çok uluslu kuruluşlar ve bireyler tarafından karşılaşılan uluslararası vergi sorunlarını teknik ve akademik açıdan incelemek, öğrencinin uluslararası vergi hukukunun temel prensiplerini geniş bir alanda uygulayabilme kabiliyetini geliştirmektir.
İçerik 1 Hafta: İkamet ve mukimlik kavramları
2. Hafta: İkamet ve kaynak prensipleri
3 ve 4. Hafta: Türkiye’nin vergilendirme yetkisinin genel esasları
4 ve 5. Hafta: Vergi anlaşmaları
6 ve 7. Hafta Çifte Vergilendirmenin önlenmesi

7 ve 8. Hafta: Vergi cennetleri ve vergi cennetlerini caydırmak için öngörülen uluslar arası girişimler
9. Hafta: Ara Sınav
10. ve 11.Hafta: Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı
11 ve 12. Hafta: Uluslararası kuruluşların vergi cennetlerinin kullanımı ve transfer fiyatlandırması ithamlarına karşı kendilerini savunma yöntemleri
13 ve 14. Hafta: Dijital vergilendirme
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci:
-İkamet ve kaynak prensiplerinin bir ülkenin birey ve kurumları vergilendirme yetkisini ne şekilde etkilediğini anlayacak
-Devletlerin vergi matrahlarını uluslararası vergiden kaçınmaya karşı koruyabilmek için sahip oldukları araçları analiz edebilecek ve eleştirebilecek
-Uluslarüstü kuruluşların sınır ötesi vergilendirme sorunlarının ele alınması için geliştirdikleri yöntemleri değerlendirebilecektir
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar - Précis de fiscalité internationale/ Bernard Castagnède
-Droit fiscal international / Gilbert Tixier,
-Electronic commerce and international taxation / Richard L. Doernberg, Luc Hinnekens
-Corporate residence and international taxation / Robert Couzin
-Paradis fiscaux et opérations internationales: pays et zones à fiscalité privilégiée, mesures anti-évasion / [éd. par les] Francis Lefebvre
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İkamet ve mukimlik kavramları
2 İkamet ve kaynak prensipleri
3 Türkiye’nin vergilendirme yetkisinin genel esasları
4 Vergi anlaşmaları
5 Vergi anlaşmaları
6 Çifte Vergilendirmenin önlenmesi
7 Çifte Vergilendirmenin önlenmesi
8 Vergi cennetleri ve vergi cennetlerini caydırmak için öngörülen uluslar arası girişimler
9 Ara Sınav
10 Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı
11 Uluslararası kuruluşların vergi cennetlerinin kullanımı ve transfer fiyatlandırması ithamlarına karşı kendilerini savunma yöntemleri
12 Uluslararası kuruluşların vergi cennetlerinin kullanımı ve transfer fiyatlandırması ithamlarına karşı kendilerini savunma yöntemleri
13 Dijital vergilendirme
14 Dijital vergilendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 50
Toplam 0 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 5 5
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 43
Toplam İş Yükü / 25 1,72
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top