Hukuk Lisans Programı

Sınai Mülkiyet Hukuku(HUK350)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK350 Sınai Mülkiyet Hukuku 6 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Fülürya YUSUFOĞLU BİLGİN fulurya@yahoo.com (Email) Hayriye Dilara ABBASOĞLU hdabbasoglu@gsu.edu.tr (Email) Ömer Mert YILMAZ omyilmaz@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Patent hukuku ve sınai hakların diğer branşları hakkında bilgi vermek
İçerik 1. hafta. Genel olarak sıınai mülkiyet hukuku ve özel olarak patent ile ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemeler.
2. hafta. Patent hukukunda patent ve buluş kavramları.
3. hafta. Teknik karakter şartı.
4. hafta. Teknik karakter şartı
5. hafta. yenilik şartı
6. hafta. yenilik şartı
7. hafta. buluş basamağı
8. hafta. buluş basamağı
9. hafta. buluş basamağı
10. hafta. patente konu olamayacak konular ve buluşlar
11. hafta. patente konu olamayacak konular ve buluşlar
12.hafta. faydalı model
13.hafta. endüstriyel tasarım
14.hafta. lisans ve franchise sözleşmeleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Patent hukuku hakkında derin bilgi ve sınai mülkiyet hukukunun diğer alanlarında genel bilgi.
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, Avrupa patent ofisi kararları, Kara Avrupası'nda verilen kararlar. güncel sorunların tartışılması.
Kaynaklar Fülürya Yusufoğlu:, Patent Verilebilirlik Şartları; Özgür Öztürk: Patent Verilebilirlik Şartları,
David Bainbridge: Intellectual property law
Frédéric Pollaud-Dulian: Droit de la propriété industrielle
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Genel olarak sıınai mülkiyet hukuku ve özel olarak patent ile ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemeler.
2 Patent hukukunda patent ve buluş kavramları.
3 Teknik karakter şartı
4 Teknik karakter şartı
5 Yenilik şartı
6 Yenilik şartı
7 Buluş basamağı
8 Buluş basamağı
9 Buluş basamağı
10 patente konu olamayacak konular ve buluşlar
11 patente konu olamayacak konular ve buluşlar
12 faydalı model
13 endüstriyel tasarım
14 lisans ve franchise sözleşmeleri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 2 26
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 5 4 20
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 46
Toplam İş Yükü / 25 1,84
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top