Hukuk Lisans Programı

Ekonomik Suçlar(HUK338)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK338 Ekonomik Suçlar 6 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ümit KOCASAKAL ukocasakal@gmail.com (Email) Selin TÜRKOĞLU sturkoglu@gsu.edu.tr (Email) Baki KÖSE bakose@gsu.edu.tr (Email) Fatma Ece KEKİL (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Makro ekonomiye zarar veren suçların genel özelliklerini tespit ederek, bu suçları genel bir kategori altında toplamak ve ilgili mevzuatı incelemek.
İçerik 1. HAFTA: Ekonomik suç kavramı
2. HAFTA: Ekonomik suç kavramı
3. HAFTA: Ekonomik suç kavramı
4. HAFTA: Ekonomik suçların özellikleri
5. HAFTA: Ekonomik suçların özellikleri
6. HAFTA: SPK’da düzenlenen suçlar
7. HAFTA: SPK’da düzenlenen suçlar
8. HAFTA: SPK’da düzenlenen suçlar
9. HAFTA: Bankacılık Kanununda düzenlenen suçlar
10. HAFTA: Bankacılık Kanununda düzenlenen suçlar
11. HAFTA: Bankacılık Kanununda düzenlenen suçlar
12. HAFTA: Haksız Rekabet suçu
13. HAFTA: Haksız Rekabet suçu
14. HAFTA: Haksız Rekabet suçu
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersten edinilen bilgilerle profesyonel hayatta karşılaşılan somut problemlerin çözümü.
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı ve uygulama
Kaynaklar Bankacılık Suçları-Ticari Ceza Hukuku, Sahir Erman
Bankacılık Ceza Hukuku, Süheyl Donay
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Ekonomik suç kavramı
2 Ekonomik suç kavramı
3 Ekonomik suç kavramı
4 Ekonomik suçların özellikleri
5 Ekonomik suçların özellikleri
6 SPK’da düzenlenen suçlar
7 SPK’da düzenlenen suçlar
8 SPK’da düzenlenen suçlar
9 Bankacılık Kanununda düzenlenen suçlar
10 Bankacılık Kanununda düzenlenen suçlar
11 Bankacılık Kanununda düzenlenen suçlar
12 Haksız Rekabet suçu
13 Haksız Rekabet suçu
14 Haksız Rekabet suçu
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 5 5
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 43
Toplam İş Yükü / 25 1,72
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top