Hukuk Lisans Programı

Borçlar Hukuku II (Özel Hükümler)(HUK322)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK322 Borçlar Hukuku II (Özel Hükümler) 6 3 0 0 3 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Mehtap İPEK İŞLETEN mipek@gsu.edu.tr (Email) Eylem IŞIK (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı --Uygulamada sık karşılaşılan sözleşmeler ile ilgili temel bilgiler kazandırmak.
İçerik Konu başlıklarında gösterilmiştir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci:

1. Sözleşmelere ilişkin kavram ve kurumları ve bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
2. Borçlar Kanunu bağlamında sözleşmelere ile ilgili yasal düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından, bunların gelişiminden ve bunlarla ilgili olarak bilimsel değerlendirmelerden haberdar olur.
3. Sözleşme tipleri alanında mevzuat metinlerini, yargı kararlarını ve bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle izler, inceler, yorumlar, değerlendirir ve eleştirir.
4. İsimli ve isimsiz sözleşmelere ilişkin uygulamada karşılaşılan sorunları sıralar.
5. İsimli ve isimsiz sözleşmelere ilişkin uygulamada karşılaşılan hukuki sorunları çözer.
6. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7. Somut uyuşmazlıkların adil biçimde çözülmesini sağlamaya çalışma, hukuki düzenlemeleri takip etme ve bu çerçevede yargılama sürecinde yer alabilecek alt yapıya sahiptir.
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı ve pratik çalışma
Kaynaklar Prof. Dr. Haluk Tandoğan, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri C. II, Tıpkı bası 2010
Prof. Dr. Fikret Eren, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınları 2022
Borçlar Hukuku Özel Hükümler , Editör Prof. Dr. Turgut ÖZ, 2023
Prof. Dr. Mustafa Alper Gümüş, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 2023
Prof. Dr. Cevdet Yavuz, Prof. Dr. Faruk Acar, Prof. Dr. Burak Özen, Borçlar Hukuku Dersleri, Özel Hükümler, 2023
Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER, Prof. Dr. K. Emre GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 2021
Prof. Dr. Ahmet M. KILIÇOĞLU, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 2023
Prof. Dr. Murat Aydoğdu, Doç. Dr. Nalan Kahveci, Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri(Sözleşmeler Hukuku), 2023
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Kira Sözleşmesinin genel hükümlerinin değerlendirilmesi , sözleşmenin unsurları, niteliği, özellikleri, tarafları
2 Kira sözleşmesinde tarafların hakları ve borçları : Kiralayanın teslim borcu, kiracının ücret ödeme borcu, kiraya verenin ayıp ve zapttan sorumluluğu
3 Kira Sözleşmesinin sona ermesi: Kira sözleşmesinin olağan ve olağanüstü sebeplerle sona ermesi, kiracının kiralananı iade borcu
4 Konut ve Çatılı işyeri kiralarına ilişkin hükümlerin uygulama alanı, kira bedelinin belirlenmesi
5 Konut ve Çatılı işyeri kiralarının sona ermesi : bildirim yoluyla sona erme, dava yoluyla sona erme (kiracıdan kaynaklanan sebeplerle sona erme, kiralayandan kaynaklanan sebeplerle sona erme)
6 Ürün kirasının tanımı, unsurları, özellikleri , tarafların hakları ve borçları, sona ermesi, sona ermenin sonuçları
7 Kullanım ödüncü ve Tüketim ödüncü sözleşmeleri, bu sözleşmelerin nitelikleri, tarafların hakları ve borçları, sözleşmenin sona ermesi
8 Vekalet Sözleşmesi: Tanımı, unsurları, özellikleri
9 Vekalet sözleşmesinin sona ermesi, sona ermenin sonuçları
10 Simsarlık sözleşmesi, tanımı, özellikleri, tarafların hakları ve borçları, sözleşmenin sona ermesi
11 Vekaletsiz işgörme, gerçek vekaletsiz işgörme, gerçek olmayan vekaletsiz işgörme
12 Kefalet Sözleşmesi: niteliği , unsurları, özellikleri , çeşitleri
13 Kefalet Sözleşmesinin sona ermesi : Kanun gereğince sona erme, kefalete özgü sebeplerle sona erme
14 Garanti sözleşmesinin tanımı, niteliği, kefaletten farkı, kurulması, sona ermesi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Kira Sözleşmesinin genel hükümlerinin değerlendirilmesi , sözleşmenin unsurları, niteliği, özellikleri, tarafları
2 Kira sözleşmesinde tarafların hakları ve borçları : Kiralayanın teslim borcu, kiracının ücret ödeme borcu, kiraya verenin ayıp ve zapttan sorumluluğu
3 Kira sözleşmesinin olağan ve olağanüstü sebeplerle sona ermesi, kiracının kiralananı iade borcu
4 Konut ve Çatılı işyeri kiralarına ilişkin hükümlerin uygulama alanı, kira bedelinin belirlenmesi
5 Konut ve Çatılı işyeri kiralarının sona ermesi : bildirim yoluyla sona erme, dava yoluyla sona erme (kiracıdan kaynaklanan sebeplerle sona erme, kiralayandan kaynaklanan sebeplerle sona erme)
6 Ürün kirasının tanımı, unsurları, özellikleri , tarafların hakları ve borçları, sona ermesi, sona ermenin sonuçları
7 Kullanım ödüncü ve Tüketim ödüncü sözleşmeleri, bu sözleşmelerin nitelikleri, tarafların hakları ve borçları, sözleşmenin sona ermesi
8 Vekalet Sözleşmesi: Tanımı, unsurları, özellikleri
9 Vekalet sözleşmesinin sona ermesi, sona ermenin sonuçları
10 Simsarlık sözleşmesi, tanımı, özellikleri, tarafların hakları ve borçları, sözleşmenin sona ermesi
11 Vekaletsiz işgörme, gerçek vekaletsiz işgörme, gerçek olmayan vekaletsiz işgörme
12 Kefalet Sözleşmesi: niteliği , unsurları, özellikleri , çeşitleri
13 Kefalet Sözleşmesinin sona ermesi : Kanun gereğince sona erme, kefalete özgü sebeplerle sona erme
14 Garanti sözleşmesinin tanımı, niteliği, kefaletten farkı, kurulması, sona ermesi
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 70
Toplam İş Yükü / 25 2,80
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top