Hukuk Lisans Programı

Fransızca Cef B2.2 Akademik(FLF201)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
FLF201 Fransızca Cef B2.2 Akademik 2 4 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ömer Mert YILMAZ omyilmaz@gsu.edu.tr (Email) magali sabio (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı - B2 seviyesinin alınması
- Öğrencileri Delf/Dalf sertifikalarına hazırlayın
- Yarı yıllık proje ile disiplin sözlüğü alanını geliştirmek
İçerik Haftalık dersler 4 saat - 3 tartışmalar
Bu kurs aşağıdaki amaçlar doğrultusunda düzenlenmiştir :
- İletişim ve bir olay (proje) yürütmek için iletişim ihtiyaçlarını değerlendirmek
- Bir tartışmacı pozisyon, bir eleştiri anlamak ...
- Tartışmacı, sözlü/yazılı konuşmaların organizasyonunu belirleme
- Argümanları yineleme ve açıklama/yeniden ifade
- Geri fikirler, argümanlar getirmek
- Bir iletişim planı (proje) düzenlemek
- Bir argümanı kabul etmek veya çürütmek (tartışmalar)
- Çözüm önerisi (tartışmalar)
- Bir olayı, sosyal bir gerçeği, bir sanat eserini yargılamak...
- Tartışmacı bir metin yazın (İş eleştirisi)
- Fikrinizi haklı bir durum haline getirmek
- Deneyim raporu (proje) yazın
Dersin Öğrenme Çıktıları Kurs sonunda, öğrenciler şunları yapabilecekolmalıdır:
- Delf B2'yi başarmak
- Disiplin alanına özgü bir konu veya güncel bir konu hakkındaki görüşlerinizi belirtin
Öğretim Yöntemleri - 4 beceri üzerinde çalışmak için etkinlikler (Dinle / Konuş / Oku / Yaz)
- Dönem Projesi: Bir etkinliğin iletişim planını düzenlemek ve uygulamak (Sergi, konferans, tartışma ...)
- 2 görev: - Bir ses kapsülü olun
- Eserin bir incelemesini yazın
Kaynaklar Öğretmen tarafından hazırlanan dönem ders dosyası
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dersin tanıtımı, amaçları, değerlendirme sistemi, dönem projesi (Bir etkinliğin iletişim planını düzenlemek ve gerçekleştirmek)
2 Projenin organizasyonu ve uygulamasına yansıması
3 Delf sınavlarında eğitim
4 Delf sınavlarında eğitim
5 İyi tartışılmış bir pozisyonu anlama
6 Fikirleri, argümanları bildir
7 Bir bakış açısını argümanlarla ve örneklerle savun
8 Bir çalışma eleştirisi yaz
9 Sıcak bir konu hakkındaki görüşünüzü ifade edin
10 Bir ses kapsülü yapın
11 Ses kapsüllerinin tanıtımı
12 Projenin sözlü sunumu ve deneyim raporunun yazılması
13 Projenin sözlü sunumu ve deneyim raporunun yazılması
14 Ders tekrarı ve final sınavına hazırlık
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 3 60
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 4 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 12 2 24
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 6 5 30
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 54
Toplam İş Yükü / 25 2,16
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top