Hukuk Lisans Programı

Roma Hukuku II(HUK102)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK102 Roma Hukuku II 2 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Havva Karagöz hkaragoz@gsu.edu.tr (Email) Hüsniye Asena ÇOLAK hacolak@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma; hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma.
İçerik Borçlar Hukuku, Borç Kavramı ve Borcun Yapısı, Borcun Unsurları, Borçlunun Sorumluluğu, Zarar ve Tazmini, Alacağın Temliki ve Borcun Nakli, Borçların Sona Ermesi, Borçların Kaynakları, Akitler, Roma Hukukunda Akit Kavramı ve Akitler Sistemi, Akitlerin Ayırımı, Sözlü Akitler, Aynî Akitler, Yazılı Akitler, Rızaî Akitler, Aynî Akitler Sisteminin Genişlemesi ve İsimsiz Akitler (Contractus Innominati), Rızaî Akitler Sisteminin Genişlemesi ve Anlaşmalar (Pactum’lar), Akit Benzerleri (Quasi Contractus’lar), Haksız Fiiller (Delictum’lar), Haksız Fiil Benzerleri (Quasi Delictum’lar), Roma Hukukunda Başkalarının Akitlerinden ve Haksız Fiillerinden Sorumluluk.
Dersin Öğrenme Çıktıları Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme ve tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme; evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme; hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma; toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme.
Öğretim Yöntemleri Teorik bilgiye pratiğe uygulamayı içerir.
Kaynaklar Temel Eserler:

AKINCI Şahin/ SAVAŞ Abdurrahman, Roma Hukuku Pratik Çalışmalar, 8. Bası, Konya 2017.
AKINCI Şahin, Roma Borçlar Hukuku, 818 Sayılı BK ve 6098 Sayılı TBK ile Mukayeseli, 8. Bası, Konya 2018.
DI MARZO Salvatore, Roma Hukuku, 5. Bası’dan çev. Ziya Umur, İstanbul 1959.
ERDOĞMUŞ Belgin, Roma Borçlar Hukuku Dersleri (1.7.2012 de Yürürlüğe Giren YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU’na Göre Hazırlanmış Yeni Bası), İstanbul 2014.
ERDOĞMUŞ Belgin, Roma Eşya Hukuku, 6. Bası, İstanbul 2015.
ERDOĞMUŞ Belgin, Hukukta Latince Teknik Terimler Özlü Sözler, 2. Bası, İstanbul 2011.
GÖNENÇ Fulya İlçin/ İPEK Nurcan, Roma Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları, 5. Bası, İstanbul 2017.
GÜNAL A. Nadi/ KÜÇÜKGÜNGÖR Erkan, Çağdaş Özel Hukuka Giriş Olarak Roma Hukuku Pratik Çalışmaları, 2. Bası, Ankara 2002.
KARADENİZ ÇELEBİCAN Özcan, Roma Eşya Hukuku, 5. Bası, Ankara 2015.
KOSCHAKER Paul/ AYITER Kudret, Modern Özel Hukuka Giriş Olarak Roma Özel Hukukunun Ana Hatları, İzmir 1993.
RADO Türkan, Roma Hukuku Dersleri, Borçlar Hukuku, 14. Bası, İstanbul 2018.
TAHIROĞLU Bülent, Roma Borçlar Hukuku, İstanbul 2016.
TAHİROĞLU Bülent/ ERDOĞMUŞ Belgin, Roma Hukuku Pratik Çalışmaları, İstanbul 2014.
TAMER Diler, Roma Hukuku Uygulamaları,2. Bası, İstanbul 2010.
SOMER Pervin, 100 Soru - 100 Cevap Roma Borçlar Hukuku, 4. Bası, İstanbul 2016.
SÖĞÜTLÜ ERİŞGİN Özlem / KOÇHİSAROĞLU Cengiz , Roma Özel Hukuku Uygulamalı Çalışmaları, 3. Bası, Ankara 2018.
UMUR Ziya, Roma Hukuku Ders notları, Usul Hukuku-Borçlar Hukuku-Eşya Hukuku-Miras Hukuku, İstanbul 20103.
UMUR Ziya, Roma Hukuku Lügatı, İstanbul 1983.

Hukuk Kaynakları:
Gaius, Institutiones, Borçlar Kısmı, çev. Türkan Rado, İstanbul 1953.
Iustinianus, Institutiones, çev. Ziya Umur, İstanbul 1968.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Borçlar Hukuku (Borç Kavramı ve Borcun Yapısı)
2 Borcun Unsurları ve Borçlunun Sorumluluğu
3 Zarar ve Tazmini
4 Alacağın Temliki ve Borcun Nakli
5 Borçların Sona Ermesi
6 Borçların Kaynakları, Akitler, Roma Hukukunda Akit Kavramı ve Akitler Sistemi
7 Akitlerin Ayırımı: Sözlü Akitler, Aynî Akitler, Yazılı Akitler, Rızaî Akitler
8 Arasınav
9 Aynî Akitler Sisteminin Genişlemesi ve İsimsiz Akitler (Contractus Innominati)
10 Rızaî Akitler Sisteminin Genişlemesi ve Anlaşmalar (Pactum’lar)
11 Akit Benzerleri (Quasi Contractus’lar)
12 Haksız Fiiller (Delictum’lar): Furtum-Rapina-Iniuria-Damnum inuria datum, Haksız Fiil Benzerleri (Quasi Delictum’lar)
13 Roma Hukukunda Başkalarının Akitlerinden ve Haksız Fiillerinden Sorumluluk
14 Yarıyıl sonu sınavı
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Bütünleme 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Toplam İş Yükü 62
Toplam İş Yükü / 25 2,48
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top