Sosyoloji Lisans Programı

Toplumsal Cinsiyet İlişkileri(SOC431)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SOC431 Toplumsal Cinsiyet İlişkileri 8 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Feyza AK AKYOL feyzaak@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin temel amacı, öğrencilere kadın erkek ilişkilerini toplumsal bir ilişki olarak anlamaları ve bu konuda sahip oldukları sağduyuya dayalı bilgilerini eleştirel düşünme yöntemi geliştirerek bilimsel gerçeklere dönüştürmelerini sağlamaktır. Böyle bir analizi mümkün kılacak kavramsal araçlar geliştirmeyi amaçlarken tarihselleştirme ve diğer düşünce okulları eleştirilerinden de faydalanılacaktır.
İçerik Bu ders kapsamında toplumsal cinsiyet ile eğitim, ekonomi, siyaset, aile, cinsellik arasındaki ilişkiler incelenecek dünyada ve ülkemizde yaşanan cinsiyete dayalı ayrımcılıklar; toplumda cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak için yapılan uygulamalar; poststructuralist ve queer teoriler ve feminist yaklaşımlar ele alınacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenciler

ÖÇ1: Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarının sosyolojik açıdan anlamlarını kavrayacak ve kuramsal araçlara ulaşacaktır
ÖÇ2: Sosyal yaşamın her alanında aile ve toplumsal cinsiyet normlarının etkilerini anlayacak,
ÖÇ3: Kadın ve erkek rollerinin farklılıkları ile bu farkların çeşitli alanlardaki sonuçlarını tartışabilecektir
ÖÇ4: . Toplumsal dönüşüm ve cinsiyet rolleri arasındaki ilişkiyi karşılaştırma
ÖÇ5: Disiplinler-arası (sosyoloji, edebiyat, görsel sanatlar) çalışma tekniğini kullanma
ÖÇ6: Cinsiyet eşitsizliğini aşmak için politika yapımı süreçleri konusunda kendisini geliştirebilir.
ÖÇ7: Derste edindikleri bilgileri yapacakları araştırmalarda kullanabilecek ve elde ettikleri verileri yorumlayıp değerlendirebileceklerdir.
Öğretim Yöntemleri Öğrencilerden ödev hazırlamaları ve derse aktif katılımları beklenmektedir.
Kaynaklar Kitaplar:
BOURDIEU, Pierre, La domination masculine, Ch.1, , Ed. du Seuil, 1998, pp. 10-59

BEAUVOIR, Simone de, La deuxième sexe, Paris : Folio Gallimard, 1949

HERITIER, Françoise “La valence différentielle des sexes au fondement de la société ? » Masculin/Féminin : La pensée de la différence, Paris : Ed. Odile Jacob, 1996, pp. 15-29

Makaleler:

ALBERONI, Francesco, Le choc amoureux, Paris : Ed. Ramsay, 1981, pp. 91-184

BADINTER, Elisabeth, XY De l’identité masculine, Paris : Odile Jacob, 1992, pp. 147-178

BASBUGU Yaraman, Ayşegül, « La femme turque dans son parcours emancipatoire de l'empire ottoman a la république, CEMOTI, no:21, janvier-juin 1996, pp. 15-31

BAUDELOT, Christian et Establet, Roger, Allez les filles !, Ch. 7, Paris : Ed. du Seuil, 1992, pp. 141-184

BOUCHARD, Pierrette, “ La stratégie masculiniste, une offensive contre le féminisme“, Conférence donnée le 26 février 2003 à l'Université Laval, 10p. Disponible au site : http://sisyphe.org/imprimer.php3?id_article=329

BOURDIEU, Pierre, La domination masculine, Ch.1, , Ed. du Seuil, 1998, pp. 10-59

BUTLER, Judith Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion. Paris : La Découverte,. 2005[1990], pp. 59-111

CALLAMARD, Agnès “ Le sexisme à fleurs de mots“, Manière de voir, No :44, Avril 1999, pp. 10—12

DELPHY, Christine L’ennemi principal, t. 2, Paris : éditions Syllepse, 2001 pp. 243-260.

FOUCAULT, Michel, Histoire de la sexualité I, la volonté de savoir, Paris : Ed. Gallimard, 1976, pp.136-173

HERITIER, Françoise “La valence différentielle des sexes au fondement de la société ? » Masculin/Féminin : La pensée de la différence, Paris : Ed. Odile Jacob, 1996, pp. 15-29

İLYASOGLU, Aynur, « Le rôle des femmes musulmanes en turquie: identité et image de soi », CEMOTI, no:21, janvier-juin 1996,

KAUFFMAN, Jean Claude, Corps de femmes, regard d’hommes, Paris : Ed. Nathan, 1998, pp. 44-74

KAUFFMAN, Jean Claude, La trame conjugale, Analyse du couple par son linge, Paris. Ed. Nathan, pp. 9-26, pp. 135-142

LAQUEUR, Thomas La fabrique du sexe. Essai sur le corps et le genre en Occident. Paris : Gallimard., 1992 [1990].

MARUANI, Margaret, Travail et emploi des femmes, Paris : La Découverte, 2000

ÖZBAY, Ferhunde, « Gendered Space: A new look at Turkish modernisation » Gender& History Vol.11 No.3 November 1999, pp.555-568.

PERROT, Michel, Les femmes ou les silences de l’histoire, Paris : Champs Flammarion, 1998

TABET, Paola. “La grande arnaque: l’expropriation de la sexualité des femmes“, Actuel Marx, no 30, 2001, pp. 131-152.

TEKELI, Şirin , « Les femmes vecteur de la modernisation », autrement, serie monde, no: 76, Les Turcs: Orient et occident, islam et laicite, septembre 1994. pp. 138-152

TEKELI, Şirin , « Les femmes républicaines et la place de la femme turque dans la societ » d'aujourdh'hui: stautu juridique et politique » CEMOTI, no:21, janvier-juin 1996, pp. 33-41
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş: Toplumsal hayatın her an her yerde var olan bir zihniyeti olarak toplumsal cinsiyet
2 Toplumsallaşma ve toplumsal cinsiyet kimlikleri
3 Eğitimde eşitsizlikler ve toplumsal cinsiyet ilişkiler
4 Cinselliğin yeniden üretiminde toplumsal cinsiyet
5 Cinselliğin yeniden üretiminde toplumsal cinsiyet
6 Erotizmin ve aşkın rasyonalizasyonu
7 Çift olmak ve ev içi düzen
8 Ara sınav
9 Çalışma hayatı, toplumsal cinsiyet ve tabakalaşma
10 Siyasetteki eşitsizliklere karşı mücadeleler
11 Erkeklik ve erkek hareketleri
12 Cinsiyet/Toplumsal cinsiyet bağlamında feminist düşünce
13 Türk kadının kimlik oluşumu
14 Türk kadının kimlik oluşumu
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 20
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Bütünleme 0 0
Toplam 2 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Mezun olan öğrenci hem sosyolojide hem de ilgili sosyal bilim alanlarındaki kuramsal perspektifleri tanımlayabilir ve değerlendirebilir. X
2 Mezun olan öğrenci temel kuramsal çözümlemeleri ve sosyolojik kavramları kendi araştırma alanında kullanabilir. X
3 Mezun olan öğrenci sosyolojik perspektif ve akıl yürütmeyi, toplumsal ve tarihsel olgulara eklemleyebilir; toplumsal ve tarihsel meseleleri sosyolojik bir gözle yorumlayabilir. X
4 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili araştırma alanlarındaki klasik ve çağdaş araştırmaları ve bilgi üretimini takip edebilir ve değerlendirebilir. X
5 Mezun olan öğrenci sosyolojik bir araştırmayı uygun kuramsal çatı ve ampirik yöntemlerle tasarlayabilir ve yürütebilir.
6 Mezun olan öğrenci araştırma sorularıyla ampirik bulguları ilişkilendiren yazılı bir araştırma raporu üretebilir.
7 Mezun olan öğrenci hem niteliksel hem niceliksel yöntemleri uygun şekilde kullanabilir.
8 Mezun olan öğrenci veri işlemek ve çözümlemek için gerekli istatistik yazılım programlarından uygun şekilde faydalanabilir.
9 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili alanlardaki kuramsal ve ampirik bilgi üretimini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir. X
10 Mezun olan öğrenci Türkçe, Fransızca ve İngilizce’de yapılan bilimsel üretimi takip edebilir. X
11 Mezun olan öğrenci sosyolojiyi geniş bir sosyal bilim çerçevesiyle bütünleştiren disiplinlerarası ve karşılaştırmalı bir bakış açısı geliştirebilir. X
12 Mezun olan öğrenci Türkiye’nin tarihini ve modernleşmesini sosyolojik sonuçları itibarıyla ve dünya tarihi çerçevesinde yorumlayabilir. X
13 Mezun olan öğrenci toplumsal eşitsizliklerin ve ayrımcılıkların neden olduğu sorunlara olası çözümler üretmek için siyasal ve toplumsal süreçlere müdahil olabilir. X
14 Mezun olan öğrenci sosyolog olarak olduğu gibi, araştırmacı olarak da konumu hakkında düşünümsel bir bakış açısı geliştirebilir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 12 24
Sunum 1 6 6
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 14 1 14
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Bütünleme 1 6 6
Toplam İş Yükü 140
Toplam İş Yükü / 25 5,60
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top