Sosyoloji Lisans Programı

Medya, Toplum ve Siyaset(SOC422)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SOC422 Medya, Toplum ve Siyaset 8 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Işıl Zeynep TURKAN İPEK isilturkan@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, medya, toplum ve siyaset bağlamında kuramsal çalışmalar konusunda genel bilgi kazanmak ve kuramsal çerçeveden yola çıkarak bu üç alanının ilişkisini eleştirel biri biçimde incelemektir.
İçerik Bu ders kapsamında medya ve iletişim alanında geliştirilmiş olan sosyoloji ve siyaset teorileri, medya sistemleri ve siyasal sistemlerin karşılaştırılması, ve kültür endüstrisi, popülizm ve izleyici çalışmaları gibi güncel eleştirel kavram ve yaklaşımlar kitle medyalarının güncel durumu üzerinden işlenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri Yüz yüze
Kaynaklar Daniel C. Hallin, Paolo Mancini, Comparing media systems, Cambridge University Press, NY, 2004
Francis Balle, “Medias et Societes”, Montchretien, Paris
Howard Tumber, Media power, professionals ans policies, Routledge, London, 2000
Géraldine Muhlmann, Du journalisme en démocratie, Editions Payot, Paris, 2004
John Keane, Medya ve Demokrasi, Ayrıntı yayınları, İstanbul, 1993
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Introduction générale au cours : quelques définitions, exemples de domaine d’étude et outils méthodologiques. L’évaluation du cours.
2 Relations entre la société, la politique et les médias : définitions des concepts et approches critiques
3 Les théories sociales des médias : des premiers sociologues à l’École de Francfort
4 Les théories politiques : médias et formation de l’opinion publique
5 Les théories politiques : médias et l’espace public
6 Systèmes de médias comparés et les majeures dimensions de comparaison
7 Contexte politique des systèmes de médias comparaison à travers les systèmes politiques
8 Examen partiel
9 Médias et système politique : comparaison des sociétés européennes
10 Modèle méditerranéen et pluraliste polarisé
11 Médias dans l’ère du populisme
12 Audience et public(s) des médias et de nouveaux médias
13 Les médias, la culture et la digitalisation à travers les nouveaux médias
14 Présentations des étudiants
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 2 60
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 80
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Bütünleme 0 0
Toplam 3 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Mezun olan öğrenci hem sosyolojide hem de ilgili sosyal bilim alanlarındaki kuramsal perspektifleri tanımlayabilir ve değerlendirebilir. X
2 Mezun olan öğrenci temel kuramsal çözümlemeleri ve sosyolojik kavramları kendi araştırma alanında kullanabilir. X
3 Mezun olan öğrenci sosyolojik perspektif ve akıl yürütmeyi, toplumsal ve tarihsel olgulara eklemleyebilir; toplumsal ve tarihsel meseleleri sosyolojik bir gözle yorumlayabilir. X
4 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili araştırma alanlarındaki klasik ve çağdaş araştırmaları ve bilgi üretimini takip edebilir ve değerlendirebilir. X
5 Mezun olan öğrenci sosyolojik bir araştırmayı uygun kuramsal çatı ve ampirik yöntemlerle tasarlayabilir ve yürütebilir. X
6 Mezun olan öğrenci araştırma sorularıyla ampirik bulguları ilişkilendiren yazılı bir araştırma raporu üretebilir. X
7 Mezun olan öğrenci hem niteliksel hem niceliksel yöntemleri uygun şekilde kullanabilir. X
8 Mezun olan öğrenci veri işlemek ve çözümlemek için gerekli istatistik yazılım programlarından uygun şekilde faydalanabilir. X
9 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili alanlardaki kuramsal ve ampirik bilgi üretimini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir. X
10 Mezun olan öğrenci Türkçe, Fransızca ve İngilizce’de yapılan bilimsel üretimi takip edebilir. X
11 Mezun olan öğrenci sosyolojiyi geniş bir sosyal bilim çerçevesiyle bütünleştiren disiplinlerarası ve karşılaştırmalı bir bakış açısı geliştirebilir. X
12 Mezun olan öğrenci Türkiye’nin tarihini ve modernleşmesini sosyolojik sonuçları itibarıyla ve dünya tarihi çerçevesinde yorumlayabilir. X
13 Mezun olan öğrenci toplumsal eşitsizliklerin ve ayrımcılıkların neden olduğu sorunlara olası çözümler üretmek için siyasal ve toplumsal süreçlere müdahil olabilir. X
14 Mezun olan öğrenci sosyolog olarak olduğu gibi, araştırmacı olarak da konumu hakkında düşünümsel bir bakış açısı geliştirebilir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top