Sosyoloji Lisans Programı

Küreselleşme ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları(SOC416)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SOC416 Küreselleşme ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 8 6 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Bahadır KALEAĞASI bkaleagasi@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Uluslararası ilişikler, ekonomi tarihi ve tekonolojik dönüşümlerin sosyal etikleri bağlamında 21. yüzyılın çevre ve sosyal ilerleme konularının incelenmesi
İçerik -Küreselleşme gezegen sathında hızlanan haerketlilik: para,
mallar, hizmetler, insanlar, bilgi, veri, fikir, kültür…
Aynı zamanda küresel virüsler de daha serbest dolaşımda:
biyolojik, finansal, dijital, dogmatik virüsler…
Karbondioksit virüsü; terörizm virüsü, örgütlü suç virüsü,
yoksulluk, işsizlik virüsü, dezenformasyon virüsü…
İnsanlık uygarlığı Covid-19 pandemisine böyle karmaşık bir
evrim yumağında yakalandı. Aynı konular yakın geleceğin
yeni kurgusunu da belirleyecek. Kriz öncesi zamanların
küresel eğilimleri kiriz sonrası geleceğe de ışık tutuyor. Toz
duman dağılmaya, yaşam türümüz bu hastalıktan arınmaya
başladığında toplumlar için varoluşsal sorunlar
derinleşecek: güvenlik, özgürlük, teknoloji, özel alan, milli
devlet, uluslararası işbirliği, korumacılık, hareketlilik, petrol
fiyatları, yeşil enerji yatırımları, enerji piyasaları, iklim
değişikliği ile mücadele, gelir dağılımı eşitsizliği…
Dördüncü sanayi devrimi sonrası artık sosyal, ekolojik,
bilimsel, teknolojik ve demokratik gelişme denklemini iyi
kuran bir “Toplum 5.0” arayışı mı öne çıkacak? Birleşmiş
Milletlerin 17 ana hedefte toplanan Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları’nın Dünya, Batı ve Türkiye için tüm bu
gelişmelerin ana çerçevesini oluşturacak mı? Bu alanlarda
ilerlemenin kısmen de olsa yakın geleceğin tarihine yön
verecek mi?
Bu derste bu konular disiplinler ötesi bir yaklaşım ile
tartışılacak.
Dersin Öğrenme Çıktıları Güncel kalkınma sorunlarını analiz yeteneği
Öğretim Yöntemleri teorik ders, güncel uluslararası rapor okumaları ve ödev
Kaynaklar Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNDP, WEP ve uluslararası araştırma kurumları raporları
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Küreselleşme
2 Sanayi devrimleri - I
3 Sanayi devrimleri - II
4 Sanayi devrimleri - III
5 Sanayi devrimleri - IV
6 Ekonomi ve teknoloji
7 Ekonomi ve siyaset
8 Demokarasi
9 Uluslararası kurumlar
10 Uluslararası kurumlar
11 Avrupa Birliği
12 Enerji
13 Sosyal kalkınma
14 21. yüzyılın uygarlık tarihi eğilimleri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 40
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Bütünleme 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Mezun olan öğrenci hem sosyolojide hem de ilgili sosyal bilim alanlarındaki kuramsal perspektifleri tanımlayabilir ve değerlendirebilir. X
2 Mezun olan öğrenci temel kuramsal çözümlemeleri ve sosyolojik kavramları kendi araştırma alanında kullanabilir. X
3 Mezun olan öğrenci sosyolojik perspektif ve akıl yürütmeyi, toplumsal ve tarihsel olgulara eklemleyebilir; toplumsal ve tarihsel meseleleri sosyolojik bir gözle yorumlayabilir. X
4 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili araştırma alanlarındaki klasik ve çağdaş araştırmaları ve bilgi üretimini takip edebilir ve değerlendirebilir. X
5 Mezun olan öğrenci sosyolojik bir araştırmayı uygun kuramsal çatı ve ampirik yöntemlerle tasarlayabilir ve yürütebilir. X
6 Mezun olan öğrenci araştırma sorularıyla ampirik bulguları ilişkilendiren yazılı bir araştırma raporu üretebilir. X
7 Mezun olan öğrenci hem niteliksel hem niceliksel yöntemleri uygun şekilde kullanabilir. X
8 Mezun olan öğrenci veri işlemek ve çözümlemek için gerekli istatistik yazılım programlarından uygun şekilde faydalanabilir. X
9 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili alanlardaki kuramsal ve ampirik bilgi üretimini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir. X
10 Mezun olan öğrenci Türkçe, Fransızca ve İngilizce’de yapılan bilimsel üretimi takip edebilir. X
11 Mezun olan öğrenci sosyolojiyi geniş bir sosyal bilim çerçevesiyle bütünleştiren disiplinlerarası ve karşılaştırmalı bir bakış açısı geliştirebilir. X
12 Mezun olan öğrenci Türkiye’nin tarihini ve modernleşmesini sosyolojik sonuçları itibarıyla ve dünya tarihi çerçevesinde yorumlayabilir. X
13 Mezun olan öğrenci toplumsal eşitsizliklerin ve ayrımcılıkların neden olduğu sorunlara olası çözümler üretmek için siyasal ve toplumsal süreçlere müdahil olabilir. X
14 Mezun olan öğrenci sosyolog olarak olduğu gibi, araştırmacı olarak da konumu hakkında düşünümsel bir bakış açısı geliştirebilir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top