Sosyoloji Lisans Programı

Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknik ve Yöntemleri II(SOC212)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SOC212 Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknik ve Yöntemleri II 4 4 0 0 4 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Feyza AK AKYOL feyzaak@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders nitel araştırma, eylem araştırması ve değerlendirme araştırmalarının konularına girişi içerir. Hedef, öğrencilere nitel araştırma için gerekli olan beceriyi kazandırmak ve toplumsal müdahale içinde araştırma yapmak üzere pratik araçlar sağlamaktır.
İçerik Dönem boyunca sosyal bilim araştırmalarında paradigma dönüşümü ve nitel araştırma yaklaşımının yükselişi, nitel araştırmanın temel felsefesi ve prensipleri, nitel araştırma desenleri, nitel araştırmada örneklem, veri toplama metotları, nitel veri analizi ve nitel araştırma yazımı konuları işlenecektir
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenciler

ÖÇ1: Bilimsel araştırmanın temellerini açıklayabilecektir
ÖÇ2: Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri arasındaki farkı anlar
ÖÇ3: Araştırmanın sorunsalı ile ilgili literatürü tarayıp eleştirel olarak değerlendirebilir
ÖÇ4: Nitel araştırmalarda veri toplama araçlarını tanır ve kullanır
ÖÇ5: Nitel veri analizi yapar
ÖÇ6: Bitirme tez konusu olabilecek nitelikte bir araştırma sorusunu, bu soruya ilişkin teorik çerçeveyi ve konunun gerektireceği araştırmayı tasarlar
ÖÇ7:Sosyal araştırmaları değerlendirir, araştırmalardaki yetersizlikleri tanımlar ve bunlara çözüm önerileri geliştirir.
Öğretim Yöntemleri Öğrencilerden, saha çalışması, araştırma ödevi, derse öğrencilerin aktif katılım beklenmektedir.
Kaynaklar Kitaplar:
KİTAPLAR

ALBARELLO, Luc, et all. Pratiques et méthodes de recherche en sciences sociales, Armand Colin, 1995

BLANCHET, A., GHIGLIONE, R., MASSONAT, J., TROGNON, A., Les techniques d’enquête en sciences sociales. Paris : Bordas, 1987.

BLANCHET, A.GOTTMAN, A.., L’enquête et ses méthodes : L’entretien, Nathan, Paris, 1992

BOURDIEU Pierre, CHAMBOREDON Jean-Claude, PASSERON Jean-Claude, Le métier de sociologue, Paris : Mouton, 1968.

MUCCHIELLI, Alex, Les méthodes qualitatives, Paris :Coll. Que Sais-je ?, PUF, 1994 2e édition.

Makaleler:

BEAUD, Stéphane et PIALOUX, Michel, « Les enjeux de la méthode d’enquête par entretiens », in Retour sur la condition ouvrière, Paris : Fayard, 1999, p. 431-442.

BECKER, Howard, Outsiders. Étude de la sociologie de la déviance, fiche de lecture, Paris : A. M. Metailé, 1985. (Ier éd. en 1963)

BOLTANSKI Luc et CHIAPELLO, Eve , « Le nouvel esprit du capitalisme », in Le nouvel esprit du capitalisme, Paris: Gallimard, 1999, p. 92-102 et p.134-144

BOURDIEU, Pierre, « La maison kabyle, ou le monde renversé », in Le sens pratique, Paris :Minuit, 1980, p. 441-459

BOURGOIS, Philippe, « Une nuit à East Harlem », in Actes de la Recherches en sciences sociales, septembre 1992, p.59-78

CAPLOW, Theodore, « Le retour sur le terrain : Middletown, I, II, III », L’Année sociologique, 1982, p.9-22, et L’enquête sociologique, Paris : A. Collin, 1970, p.34-40 et Science et théorie publique, Paris : Retz, 1981, p. 49-60

CHALVON-DEMERSAY, Sabine, « Les nouveaux arrivants dans un quartier de Paris », Le triangle du XIVe, de nouveaux habitants dans un vieux quartier de Paris, Paris : MSH, 1984.

DE SINGLY, François, « Mariage et réussite professionnelle », Economie et statistique, INSEE, mars 1982.

DUBET, François « L’exclusion et la rage », in La galère, les jeunes en survie, Paris : Fayard, 1987, p. 74-87

FORSE, Michel, « Capital social et emploi », L’Année sociologique, 1997, p. 143-180

ROGERS, Susan Carol, « Pouvoir féminin et pouvoir masculin en Lorraine », in Femmes Paysans et citoyens, Arles : Acte du Sud, 1980, p.66-130

TERRAIL, Jean-Pierre, « Quelques histoires de transfuges scolaires », in Destins ouvriers, Paris : Puf; 1990, p. 223-236.

THERY, Irène, « Le divorce : drame masculin, tragédie féminine », in Le démariage, Paris : O. Jacob, 1993, p. 240-256.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Nitel araştırmanın bilimsel araştırma geleneği içindeki yeri
2 Nitel araştırma süreci
3 Belgelere dayalı araştırma tasarımı
4 Belgelere dayalı araştırma sonuçlarının analizi
5 Gözleme dayalı araştırma tasarımı
6 Gözleme dayalı araştırma verilerinin toplanması ve analizi
7 Ara sınav
8 Etnografik gözlem
9 Etnografik gözlem
10 Derinlemesine görüşmeye dayalı araştırma tasarımı
11 Derinlemesine görüşmeye dayalı araştırma verilerinin toplanması ve analiz edilmesi
12 Nitel veri analizi
13 Nitel araştırmada geçerlilik ve güvenirlik
14 Araştırma Raporu hazırlama ve genel değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 4 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 3 30
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 4 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Mezun olan öğrenci hem sosyolojide hem de ilgili sosyal bilim alanlarındaki kuramsal perspektifleri tanımlayabilir ve değerlendirebilir. X
2 Mezun olan öğrenci temel kuramsal çözümlemeleri ve sosyolojik kavramları kendi araştırma alanında kullanabilir. X
3 Mezun olan öğrenci sosyolojik perspektif ve akıl yürütmeyi, toplumsal ve tarihsel olgulara eklemleyebilir; toplumsal ve tarihsel meseleleri sosyolojik bir gözle yorumlayabilir. X
4 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili araştırma alanlarındaki klasik ve çağdaş araştırmaları ve bilgi üretimini takip edebilir ve değerlendirebilir. X
5 Mezun olan öğrenci sosyolojik bir araştırmayı uygun kuramsal çatı ve ampirik yöntemlerle tasarlayabilir ve yürütebilir. X
6 Mezun olan öğrenci araştırma sorularıyla ampirik bulguları ilişkilendiren yazılı bir araştırma raporu üretebilir. X
7 Mezun olan öğrenci hem niteliksel hem niceliksel yöntemleri uygun şekilde kullanabilir. X
8 Mezun olan öğrenci veri işlemek ve çözümlemek için gerekli istatistik yazılım programlarından uygun şekilde faydalanabilir. X
9 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili alanlardaki kuramsal ve ampirik bilgi üretimini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir. X
10 Mezun olan öğrenci Türkçe, Fransızca ve İngilizce’de yapılan bilimsel üretimi takip edebilir. X
11 Mezun olan öğrenci sosyolojiyi geniş bir sosyal bilim çerçevesiyle bütünleştiren disiplinlerarası ve karşılaştırmalı bir bakış açısı geliştirebilir. X
12 Mezun olan öğrenci Türkiye’nin tarihini ve modernleşmesini sosyolojik sonuçları itibarıyla ve dünya tarihi çerçevesinde yorumlayabilir.
13 Mezun olan öğrenci toplumsal eşitsizliklerin ve ayrımcılıkların neden olduğu sorunlara olası çözümler üretmek için siyasal ve toplumsal süreçlere müdahil olabilir.
14 Mezun olan öğrenci sosyolog olarak olduğu gibi, araştırmacı olarak da konumu hakkında düşünümsel bir bakış açısı geliştirebilir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top