Sosyoloji Lisans Programı

Sosyal Psikoloji(SOC209)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SOC209 Sosyal Psikoloji 4 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Zeynep İclal İNCİOĞLU iclalincioglu@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders kapsamında sosyal psikoloji alanında geliştirilen temel kuramların, kavramların ve laboratuar deneylerin anlatılması ve gündelik yaşamdan, iletişim alanındaki farklı uygulamalardan örneklerle sosyal psikolojinin temel açılımlarının yorumlanması hedeflenmektedir
İçerik 1. Ders planının ve ders dahilinde yapılacak çalışmaların tanıtımı

2. Sosyal Psikoloji nedir?
Tanımlar – Özellikler, Tarihsel Gelişim, Araştırma Yöntemleri

3. Sosyal İlişki biçimleri

4. Sosyal Etki :Grup normunun oluşumu

5. Sosyal Etki biçimleri: uyma ve itaat – Deney sonuçları

6. Sosyal Etki biçimlerini etkileyen ortamsal etkenler

7. Sosyal etki ve iletişim süreçleri

8. Vize sınavı

9. Sosyal Temsiller – Genel Tanımlar


10. Sosyal Temsillerin yapısal ve içerik özellikleri

11. Sosyal Gerçekliğin oluşumu

12. Önyargı, kalıpyargı ve ayrımcılık

13. Etkileşimli iletişim ortamları ve sosyal etki

14. Etkileşimli iletişim ortamlarında sosyal temsiller
Dersin Öğrenme Çıktıları • Sosyal psikolojinin gelişimini, araştırma alanlarını ve diğer sosyal bilimler arasındaki yerini tanımlar;
• Sosyal Psikolojinin temel yöntemlerini belirtir;
• Sosyal ilişki biçimlerini açıklar;
• Sosyal Etki süreçlerini tanımlar ve bu alanda geliştirilen laboratuvar deney sonuçlarını yorumlar;
• İnsanlar niçin uyma davranışı gösterir sorusunu farklı etkenleri de değerlendirerek yorumlar;
• Sosyal Temsiller kuramını tanımlar ve etkileşimli medya ortamlarında sosyal temsillerin oluşumunu yorumlar
• Önyargı, kalıpyargı, ayrımcılık kavramları arasındaki farkı belirtir ve oluşum süreçlerini yorumlar
• Sosyal Gerçekliğin oluşumu sürecini tanımlar ve farklı iletişim ortamlarının sosyal gerçekliğin oluşumuna etkilerini yorumlar.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar ALBOUY Serge, Elements de la Psychologie Sociale, 2e éd. Privot, Paris, 1990

ARONSON Elliot and PRATKANIS Anthony R. Social psychology, Aldershot, Edward Elgar Pub Hants , 1993.

BEAUVOIS Jean-Léon, Relations humaines groupes et influence sociale, Presses Universaitaires de Grenoble, Grenoble 1995

BON Le Gustave, La psychologie des foules, PUF Quadrige, 5é ed. Paris, 1995

DEUTCH Morton, Les théories en psychologie sociale, Mouton, Paris, 1972

FISCHER Gustave-Nicholas, Les concepts fondementaux de la psychologie sociale, Presses de l’Université de Montréal, BORDAS, Paris, 1987

GERGEN Kenneth et JUTRAS Slyvie, Psychologie Sociale, VIGOT, 2e éd. Paris, 1992

KAĞITÇIBAŞI Çiğdem, İnsan ve İnsanlar, Sosyal Psikolojiye Giriş, Sosyal Bilimler Derneği Yayınları (G-8), Sevinç Matbaası, Ankara, 1976
MAISONNEUVE Jean, Psychologie Sociale, PUF Collection que sais-je?, Paris, 17é ed.

LEYENS J-P, YZERBYT V., Psychologie Sociale, Mardaga, 1997

MOSCOVICI Serge, Psychologie Sociale, PUF fondemental, Paris, 1984

PAICHELER Geneviève, The psychology of social influence, Cambridge University Press ; Cambridge ; New York Paris, Editions de la Maison des sciences de l'homme, 1988.
Proshansky Harold and Seidenberg Bernard, Basic studies in social psychology, Rinehart and Winston, New York : Holt 1965

ROUSSIAU Nicolas, Psychologie Sociale, Press Editions, Paris, 2000

STOETZEL Jean, Psychologie Sociale, Flammarion, Paris, 1978

http://www.ehess.fr/centres/lps/home.html

http://www.psychologie-sociale.org/
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Sosyal Psikoloji nedir?
2 Sosyal İlişki biçimleri
3 Sosyal Etki :Grup normunun oluşumu
4 Sosyal Etki biçimleri: uyma ve itaat – Deney sonuçları
5 Azınlık etkisi - inovasyon
6 Azınlık etkisinin özellikleri ve fonksiyonu
7 Vize sınavı
8 Sosyal Temsiller – Genel Tanımlar
9 Sosyal Temsillerin yapısal ve içerik özellikleri
10 Sosyal Gerçekliğin oluşumu
11 Önyargı, kalıpyargı ve ayrımcılık
12 Grup çeşitleri ve yapısı
13 İletişim alanından örnek incelemesi
14 İletişim alanından örnek incelemesi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 50
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Mezun olan öğrenci hem sosyolojide hem de ilgili sosyal bilim alanlarındaki kuramsal perspektifleri tanımlayabilir ve değerlendirebilir. X
2 Mezun olan öğrenci temel kuramsal çözümlemeleri ve sosyolojik kavramları kendi araştırma alanında kullanabilir. X
3 Mezun olan öğrenci sosyolojik perspektif ve akıl yürütmeyi, toplumsal ve tarihsel olgulara eklemleyebilir; toplumsal ve tarihsel meseleleri sosyolojik bir gözle yorumlayabilir. X
4 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili araştırma alanlarındaki klasik ve çağdaş araştırmaları ve bilgi üretimini takip edebilir ve değerlendirebilir. X
5 Mezun olan öğrenci sosyolojik bir araştırmayı uygun kuramsal çatı ve ampirik yöntemlerle tasarlayabilir ve yürütebilir. X
6 Mezun olan öğrenci araştırma sorularıyla ampirik bulguları ilişkilendiren yazılı bir araştırma raporu üretebilir. X
7 Mezun olan öğrenci hem niteliksel hem niceliksel yöntemleri uygun şekilde kullanabilir. X
8 Mezun olan öğrenci veri işlemek ve çözümlemek için gerekli istatistik yazılım programlarından uygun şekilde faydalanabilir. X
9 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili alanlardaki kuramsal ve ampirik bilgi üretimini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir. X
10 Mezun olan öğrenci Türkçe, Fransızca ve İngilizce’de yapılan bilimsel üretimi takip edebilir.
11 Mezun olan öğrenci sosyolojiyi geniş bir sosyal bilim çerçevesiyle bütünleştiren disiplinlerarası ve karşılaştırmalı bir bakış açısı geliştirebilir. X
12 Mezun olan öğrenci Türkiye’nin tarihini ve modernleşmesini sosyolojik sonuçları itibarıyla ve dünya tarihi çerçevesinde yorumlayabilir.
13 Mezun olan öğrenci toplumsal eşitsizliklerin ve ayrımcılıkların neden olduğu sorunlara olası çözümler üretmek için siyasal ve toplumsal süreçlere müdahil olabilir.
14 Mezun olan öğrenci sosyolog olarak olduğu gibi, araştırmacı olarak da konumu hakkında düşünümsel bir bakış açısı geliştirebilir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 1 28 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 30 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 10 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Proje 0 30 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 30 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 58
Toplam İş Yükü / 25 2,32
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top