Sosyoloji Lisans Programı

İktisat Politikalarına Giriş(SOC175)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SOC175 İktisat Politikalarına Giriş 2 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Selin PELEK pelekselin@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amaçları arasında , firmalar, tüketiciler, devlet gibi iktisadi birimlerin işleyiş mekanizmalarının aktarılması, temel ekonomik modellerin açıklanması, tam rekabet, eksik rekabet, tekel gibi piyasa özelliklerinin öğretilmesi yer almaktadır. Ayrıca genel ekonomik argümanlar ve güncel iktisadi başlıklar ekonomi politikaları üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
İçerik Ders kapsamında, kapitalist devrim, teknolojik ilerleme, kaynak kısıtlığı ve rasyonel seçim, sosyal etkileşim, mülkiyet ilişkileri, firma yapısı, arz talep kanunu, piyasa dengesizlikleri, işsizlik, piyasa sözleşmeleri, çevre, para banka ve ekonomik eşitsizlikler başlıkları ele alınacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi başarıyla tamamlaya öğrenciler, iktisadi dünyanın temel kavramlarını öğrenecek, modellemenin ana hatlarına hakim olacak ve temel iktisat politikalarının çıktıları üzerinde fikir sahibi olacaktır.
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı ve tartışma
Kaynaklar CORE-Econ öğrenme materyalleri (kitap, makale)
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Kapitalist devrim
2 Tekonolojik ilerleme, nüfus ve büyüme
3 Kıt kaynaklar, çalışma ve seçim
4 Sosyal etkileşim Marché Contrats et Informations 11. Crédit, Banque et Monnaie 12.
5 Mülkiyet ve iktidar: karşılıklı kazanç ve çatışmalar
6 Firma: sahipleri, yöneticileri ve ücretliler
7 Firma ve müşteriler
8 Arz-talep kanunu ve rekabetçi piyasa
9 Piyasa dengesizlikleri, rant ve fiyat belirleme
10 Sözleşmeler ve bilgi sorunsalı
11 Kredi, banka ve para
12 Ekonomik dalgalanmalar ve işsizlik
13 Ekonomi ve çevre
14 İktisadi eşitsizlikler
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 45
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 55
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 20
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 1 5
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 45
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Mezun olan öğrenci hem sosyolojide hem de ilgili sosyal bilim alanlarındaki kuramsal perspektifleri tanımlayabilir ve değerlendirebilir. X
2 Mezun olan öğrenci temel kuramsal çözümlemeleri ve sosyolojik kavramları kendi araştırma alanında kullanabilir. X
3 Mezun olan öğrenci sosyolojik perspektif ve akıl yürütmeyi, toplumsal ve tarihsel olgulara eklemleyebilir; toplumsal ve tarihsel meseleleri sosyolojik bir gözle yorumlayabilir. X
4 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili araştırma alanlarındaki klasik ve çağdaş araştırmaları ve bilgi üretimini takip edebilir ve değerlendirebilir.
5 Mezun olan öğrenci sosyolojik bir araştırmayı uygun kuramsal çatı ve ampirik yöntemlerle tasarlayabilir ve yürütebilir. X
6 Mezun olan öğrenci araştırma sorularıyla ampirik bulguları ilişkilendiren yazılı bir araştırma raporu üretebilir. X
7 Mezun olan öğrenci hem niteliksel hem niceliksel yöntemleri uygun şekilde kullanabilir. X
8 Mezun olan öğrenci veri işlemek ve çözümlemek için gerekli istatistik yazılım programlarından uygun şekilde faydalanabilir. X
9 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili alanlardaki kuramsal ve ampirik bilgi üretimini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir. X
10 Mezun olan öğrenci Türkçe, Fransızca ve İngilizce’de yapılan bilimsel üretimi takip edebilir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top