Sosyoloji Lisans Programı

Matematik II(SOC162)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SOC162 Matematik II 2 2 0 0 2 4
Ön Koşul SOC161
Derse Kabul Koşulları SOC161
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ayberk ZEYTİN azeytin@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı öğrenciye diferansiyel ve integral hesap yöntemlerinin temel kavramlarını, bir gerçel değişkenli gerçel değerli fonksiyonların grafiklerinin çizilmesi ve en iyileme yöntemlerini belletmektir. Bu ders ayrıca istatistik dersini izlemek için gerekli matematik bilgisinin öğrenciye verilmesi amaçlamaktadır.
İçerik 1) Bir fonksiyonun limiti, limitlerle işlemler. Belirsiz hallerde limit hesabı.
2) Türev kavramı ve bir fonksiyonun türevi. Türev alma kuralları (cebirsel fonksiyonlar).
3) Bileşke fonksiyonların türevleri.
4) Trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonların türevleri. Üstel ve logaritma fonksiyonlarının türevleri.
5) Parametrik ve kapalı fonksiyonların türevleri.
6) Bir fonksiyonun türevi ile ilgili uygulamalar ve Hospital kuralı.
7) Bir gerçel değişkenli gerçel fonksiyonların incelenmesi ve grafikleri.
8) Bir gerçel değişkenli gerçel fonksiyonların incelenmesi ve grafikleri.
9) Bir fonksiyonun ilkeli ve belirli integrali. İntegral alma yöntemleri
10) Belirli integral.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin başarı ile tamamlanması sonucunda öğrenci,
1) Bir gerçel değişkenli gerçel fonksiyonların limit, türevlerini hesaplama,
2) Bir gerçel değişkenli cebirsel, üstel ve logaritma fonksiyonlarının grafiklerini çizme,
3) Fonksiyonların grafiğine bir noktada çizilen teğet ve bunu anlamlandırma ve yorumlama,
4) Basit eniyileme problemlerinin modelini oluşturma ve çözme,
5) Bir gerçel değişkenli gerçel fonksiyonların ilkel ve integrallerini hesaplayabilme,
becerilerini kazanacaktır.
Öğretim Yöntemleri Ders önce örnekler eşliğinde teorik olarak işlenecek, işlenen konunun sonunda konu ile ilgili alıştırma ve problemler yapılacaktır. Ayrıca işlenen konular ile ilgili çalışma soruları ve ödevler yardımıyla öğrencinin derse katılımı ve işlem yeteneği kazanması sağlanacaktır.
Kaynaklar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Bir fonksiyonun limiti, limitlerle işlemler. Belirsiz hallerde limit hesabı.
2 Belirsiz hallerde limit hesabı.
3 Türev kavramı ve bir fonksiyonun türevi. Türev alma kuralları (cebirsel fonksiyonlar).
4 Bileşke fonksiyonların türevleri.
5 Trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonların türevleri. Üstel ve logaritma fonksiyonlarının türevleri.
6 Parametrik ve kapalı fonksiyonların türevleri.
7 Bir fonksiyonun türevi ile ilgili uygulamalar ve Hospital kuralı.
8 Bir gerçel değişkenli gerçel fonksiyonların incelenmesi ve grafikleri.
9 Ara sınav
10 Bir gerçel değişkenli gerçel fonksiyonların incelenmesi ve grafikleri.
11 Bir gerçel değişkenli gerçel fonksiyonların incelenmesi ve grafikleri.
12 Bir fonksiyonun ilkeli ve belirli integrali. İntegral alma yöntemleri.
13 İntegral alma yöntemleri.
14 Belirli integral.
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 5 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 5 50
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 5 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Mezun olan öğrenci hem sosyolojide hem de ilgili sosyal bilim alanlarındaki kuramsal perspektifleri tanımlayabilir ve değerlendirebilir.
2 Mezun olan öğrenci temel kuramsal çözümlemeleri ve sosyolojik kavramları kendi araştırma alanında kullanabilir.
3 Mezun olan öğrenci sosyolojik perspektif ve akıl yürütmeyi, toplumsal ve tarihsel olgulara eklemleyebilir; toplumsal ve tarihsel meseleleri sosyolojik bir gözle yorumlayabilir.
4 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili araştırma alanlarındaki klasik ve çağdaş araştırmaları ve bilgi üretimini takip edebilir ve değerlendirebilir.
5 Mezun olan öğrenci sosyolojik bir araştırmayı uygun kuramsal çatı ve ampirik yöntemlerle tasarlayabilir ve yürütebilir.
6 Mezun olan öğrenci araştırma sorularıyla ampirik bulguları ilişkilendiren yazılı bir araştırma raporu üretebilir.
7 Mezun olan öğrenci hem niteliksel hem niceliksel yöntemleri uygun şekilde kullanabilir.
8 Mezun olan öğrenci veri işlemek ve çözümlemek için gerekli istatistik yazılım programlarından uygun şekilde faydalanabilir.
9 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili alanlardaki kuramsal ve ampirik bilgi üretimini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir.
10 Mezun olan öğrenci Türkçe, Fransızca ve İngilizce’de yapılan bilimsel üretimi takip edebilir.
11 Mezun olan öğrenci sosyolojiyi geniş bir sosyal bilim çerçevesiyle bütünleştiren disiplinlerarası ve karşılaştırmalı bir bakış açısı geliştirebilir.
12 Mezun olan öğrenci Türkiye’nin tarihini ve modernleşmesini sosyolojik sonuçları itibarıyla ve dünya tarihi çerçevesinde yorumlayabilir.
13 Mezun olan öğrenci toplumsal eşitsizliklerin ve ayrımcılıkların neden olduğu sorunlara olası çözümler üretmek için siyasal ve toplumsal süreçlere müdahil olabilir.
14 Mezun olan öğrenci sosyolog olarak olduğu gibi, araştırmacı olarak da konumu hakkında düşünümsel bir bakış açısı geliştirebilir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 7 2 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 22 22
Kısa Sınavlar 5 8 40
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 104
Toplam İş Yükü / 25 4,16
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top