Sosyoloji Lisans Programı

Felsefi Sorunlara Giriş(SOC109)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SOC109 Felsefi Sorunlara Giriş 2 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Zeynep SAVAŞÇIN savascin@yahoo.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Derste öğrencilerin sosyal bilim metinlerinin nasıl analiz edileceği ve değerlendirileceği konusunda becerilerinin arttırılması hedeflenmektedir. Felsefi kavram ve çalışma yöntemlerini özümsemeleri ve bu sayede içinde yaşadığımız dünyada karşılaşılan problemler ile önemli insan bilimi temalarının arasındaki bağları daha iyi izlemeleri amaçlanmaktadır.
İçerik Antik Yunan felsefesinin başlangıcından 19. yy'a kadar sosyal bilimler tarihi okunmakta ve her bölümde bağımsız tartışmalar yapılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci sosyal bilimler vokabülerini ve kavramlarını öğrenecektir. Sosyal bilimler tarihini tanıyacak ve ana düşünce ekollerini eleştirel bir biçimde değerlendirme yeteneği kazanacaktır
Öğretim Yöntemleri Klasik akademik ders formatı, interaktif tartışmalar, öğrenci sunumları.
Kaynaklar Kant - Qu’est-ce que les Lumières
Foucault - Qu'est-ce que les Lumières ?
Kant – L’idée de l’Histoire d’un Point de Vue Cosmopolite
Marx - Thèses sur Feuerbach
Aristoteles – Métaphysique Zeta
Hume - Enquête sur l’Entendement Humaine
Smith – Richesse des Nations
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Metodoloji, argüman teorisi,
2 Kant – Aydınlanma nedir?
3 Foucault – Aydınlanma nedir?
4 Popper – Bilimsel sınırların çizilmesi
5 Platon - Bilgibilim
6 Protogoras et S. Empiricus - Şüphecilik
7 Aristoteles – Varlık bilim
8 Vize Sınavı
9 A. Smith - İskoç aydınlanması
10 Hume - Nedensellik
11 Kant – Kozmopolit bir Bakış Açısından Evrensel Tarih İdesi
12 Marks - Feurbach Üzerine Tezler
13 Derrida - Postmodernite ve felsefi açılımları
14 Geçmiş ve Gelecek – Sosyal bilimlerin durumu üzerine bir sentez
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 14 20
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 60
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 1 20
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 16 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Mezun olan öğrenci hem sosyolojide hem de ilgili sosyal bilim alanlarındaki kuramsal perspektifleri tanımlayabilir ve değerlendirebilir. X
2 Mezun olan öğrenci temel kuramsal çözümlemeleri ve sosyolojik kavramları kendi araştırma alanında kullanabilir. X
3 Mezun olan öğrenci sosyolojik perspektif ve akıl yürütmeyi, toplumsal ve tarihsel olgulara eklemleyebilir; toplumsal ve tarihsel meseleleri sosyolojik bir gözle yorumlayabilir. X
4 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili araştırma alanlarındaki klasik ve çağdaş araştırmaları ve bilgi üretimini takip edebilir ve değerlendirebilir. X
5 Mezun olan öğrenci sosyolojik bir araştırmayı uygun kuramsal çatı ve ampirik yöntemlerle tasarlayabilir ve yürütebilir. X
6 Mezun olan öğrenci araştırma sorularıyla ampirik bulguları ilişkilendiren yazılı bir araştırma raporu üretebilir. X
7 Mezun olan öğrenci hem niteliksel hem niceliksel yöntemleri uygun şekilde kullanabilir. X
8 Mezun olan öğrenci veri işlemek ve çözümlemek için gerekli istatistik yazılım programlarından uygun şekilde faydalanabilir. X
9 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili alanlardaki kuramsal ve ampirik bilgi üretimini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir. X
10 Mezun olan öğrenci Türkçe, Fransızca ve İngilizce’de yapılan bilimsel üretimi takip edebilir. X
11 Mezun olan öğrenci sosyolojiyi geniş bir sosyal bilim çerçevesiyle bütünleştiren disiplinlerarası ve karşılaştırmalı bir bakış açısı geliştirebilir. X
12 Mezun olan öğrenci Türkiye’nin tarihini ve modernleşmesini sosyolojik sonuçları itibarıyla ve dünya tarihi çerçevesinde yorumlayabilir. X
13 Mezun olan öğrenci toplumsal eşitsizliklerin ve ayrımcılıkların neden olduğu sorunlara olası çözümler üretmek için siyasal ve toplumsal süreçlere müdahil olabilir. X
14 Mezun olan öğrenci sosyolog olarak olduğu gibi, araştırmacı olarak da konumu hakkında düşünümsel bir bakış açısı geliştirebilir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top