Sosyoloji Lisans Programı

Genel Sosyoloji II(SOC102)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SOC102 Genel Sosyoloji II 2 8 0 0 4 8
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) İpek MERÇİL imercil@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çağdaş sosyoloji kuramlarını incelemek
İçerik 20.yüzyılın temel sosyolojik kuram, okul ve yöntemleri incelenecektir. Bu kuram, akım, kavram ve okullar ortaya çıktıkları tarihsel, siyasal ve sosyal bağlamlar içerisinde irdelenecektir. Bu kuram, kavram ve yöntemleri kullanan saha çalışmaları ve araştırmalar öğrenciler ile paylaşılacak ve öğrencilerde saha çalışması ve araştırma alanlarında bilgilendirileceklerdir.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Çağdaş sosyoloji kuramlarını bağlantılı kuramcıları, okulları ve yöntemleri tanır.
2.Kuramların genel sosyoloji tarihi içerisine yerleştirebilir.
3.Klasik kuramlarla çağdaş kuramlar arasında karşılaştırmalar yapabilir.
4.Klasik sosyolojinin kuram ve kavramlarıyla çağdaş sosyolojinin kuram ve kavramları arasındaki süreklilik ve farkları anlatabilir.
5.Çağdaş sosyoloji kuramlarının uygulandığı saha çalışmalarını öğrenir.
Öğretim Yöntemleri Ders Anlatımı, tartışma, soru-cevap ,
Kaynaklar Pierre Bréchon, Les grands courants de la sociologie, Grenoble, PUG, 2000
Henri Mendras, Jean Etienne, Les grands auteurs de la sociologie, Paris, Hatier, 1996.
Pierre-Jean Simon, Histoire de la sociologie, PUF, 1991
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 Modern toplumda çatışma, Georg Simmel
3 Uygarlık süreci, Norbert Elias
4 Farnkfurt Okulu
5 Frankfurt Okulu, kültür endüstrisi
6 Frankfurt Okulu, eleştirel teori
7 Amerikan sosyolojisine giriş
8 Chicago Okulu, Avrupa'da ve Amerika'da Polonyalı Köylü
9 Chicago Okulu, kentsel ekoloji
10 Yeni Sosyal Hareketler, Alain Touraine
11 Modernllik ve demokrasi, Alain Touraine
12 Öğrenciler ve kültür, Pierre Bourdieu
13 Habitus, sermaye, alan, Pierre Bourdieu
14 Dönem konularının tartışılması ve tekrarı
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Mezun olan öğrenci hem sosyolojide hem de ilgili sosyal bilim alanlarındaki kuramsal perspektifleri tanımlayabilir ve değerlendirebilir. X
2 Mezun olan öğrenci temel kuramsal çözümlemeleri ve sosyolojik kavramları kendi araştırma alanında kullanabilir. X
3 Mezun olan öğrenci sosyolojik perspektif ve akıl yürütmeyi, toplumsal ve tarihsel olgulara eklemleyebilir; toplumsal ve tarihsel meseleleri sosyolojik bir gözle yorumlayabilir. X
4 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili araştırma alanlarındaki klasik ve çağdaş araştırmaları ve bilgi üretimini takip edebilir ve değerlendirebilir. X
5 Mezun olan öğrenci sosyolojik bir araştırmayı uygun kuramsal çatı ve ampirik yöntemlerle tasarlayabilir ve yürütebilir.
6 Mezun olan öğrenci araştırma sorularıyla ampirik bulguları ilişkilendiren yazılı bir araştırma raporu üretebilir.
7 Mezun olan öğrenci hem niteliksel hem niceliksel yöntemleri uygun şekilde kullanabilir.
8 Mezun olan öğrenci veri işlemek ve çözümlemek için gerekli istatistik yazılım programlarından uygun şekilde faydalanabilir.
9 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili alanlardaki kuramsal ve ampirik bilgi üretimini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir.
10 Mezun olan öğrenci Türkçe, Fransızca ve İngilizce’de yapılan bilimsel üretimi takip edebilir. X
11 Mezun olan öğrenci sosyolojiyi geniş bir sosyal bilim çerçevesiyle bütünleştiren disiplinlerarası ve karşılaştırmalı bir bakış açısı geliştirebilir.
12 Mezun olan öğrenci Türkiye’nin tarihini ve modernleşmesini sosyolojik sonuçları itibarıyla ve dünya tarihi çerçevesinde yorumlayabilir.
13 Mezun olan öğrenci toplumsal eşitsizliklerin ve ayrımcılıkların neden olduğu sorunlara olası çözümler üretmek için siyasal ve toplumsal süreçlere müdahil olabilir.
14 Mezun olan öğrenci sosyolog olarak olduğu gibi, araştırmacı olarak da konumu hakkında düşünümsel bir bakış açısı geliştirebilir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top