İletişim Lisans Programı

Halkla İlişkiler Kampanyaları Analizi(RPP351)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RPP351 Halkla İlişkiler Kampanyaları Analizi 5 2 0 0 2 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Banu BASKAN KARSAK bkarsak@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin halkla ilişkiler kampanyası konusunda bilgi sahibi olması amaçlanır. Bir halkla ilişkiler kampanyasında izlenmesi gereken aşamalar, hedef kitle, araçlar, kampanya değerlendirme aşamaları kuram ve uygulamalar çerçevesinde öğrencilere aktarılacaktır.
İçerik 1. Hafta: Halkla ilişkiler kavramsal çerçeve, kampanya tanım.
2. Hafta: Halkla ilişkiler süreci.
3. Hafta: Halkla ilişkiler süreci (devam).
4. Hafta: Halkla ilişkiler araçları.
5. Hafta: Sosyal sorumluluk kampanyaları.
6. Hafta: Kriz kampanyaları.
7. Hafta: Ara sınav.
8. Hafta: Bütçe.
9. Hafta: Türkiye’den ve dünyadan kampanya örnekleri.
10. Hafta: Türkiye’den ve dünyadan kampanya örnekleri.
11. Hafta: Uygulama ve sunumlar.
12. Hafta Uygulama ve sunumlar.
13. Hafta: Uygulama ve sunumlar.
14. Hafta: Uygulama ve sunumlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
- Halkla ilişkiler kampanyası aşamaları konusunda detaylı bilgi sahibi olur.
- Strateji, taktik, amaç, hedef kitle kavramlarını doğru kullanmayı öğrenir.
- Halkla ilişkiler araçlarının kullanılması konusunda bilgi sahibi olur.
- Mesaj ve medya stratejisi oluşturma becerisini sağlar.
- Kampanya değerlendirme yöntemleri konularında bilgi ve beceri sahibi olur.
Öğretim Yöntemleri Teori ve pratik uygulamalar öğrenciye aktarılacak, öğrenciye analiz etme becerisi sağlanacaktır.
Kaynaklar Filiz Balta PELTEKOĞLU, Halkla ilişkiler Nedir? Beta Yayınları, 2009.

Frank JEFKINS, Public Relations Techniques, Butterworth-Heinemann; 2 edition (September 16, 1994).

Ayla- OKAY ve Aydemir OKAY, Halkla İlişkiler, Kavram ve Stratejiler, Der Yayınları, İstanbul.

CUTLIP, CENTER and BROOM, Effective Public Relations, Prentice Hall, 1999.

Danny Mossa and Barbara DeSanto (eds.), PR Cases, Routledge, NY, 2002
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Halkla ilişkiler kavramsal çerçeve, kampanya tanım.
2 Halkla ilişkiler süreci.
3 Halkla ilişkiler süreci (devam).
4 Halkla ilişkiler araçları.
5 Sosyal sorumluluk kampanyaları.
6 Kriz kampanyaları.
7 Ara sınav.
8 Bütçe.
9 Türkiye’den ve dünyadan kampanya örnekleri.
10 Türkiye’den ve dünyadan kampanya örnekleri.
11 Uygulama ve sunumlar.
12 Uygulama ve sunumlar.
13 Uygulama ve sunumlar.
14 Uygulama ve sunumlar.
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 60
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir X
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir X
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir X
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır X
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır X
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum 1 6 6
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 1 10 10
Toplam İş Yükü 96
Toplam İş Yükü / 25 3,84
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top