Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Fransızca Cef B2.1 Akademik(FLF101)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
FLF101 Fransızca Cef B2.1 Akademik 1 4 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Julie VIAUX jviaux@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı - Fransızca dil öğrenimine devam etmek ve hazırlık sınıfının sonunda ulaşılan seviyeyi pekiştirmek
- Öğrencilerin Fransızca disiplin kursuna devam etmesine olanak vermek
- Öğrencileri Delf/Dalf sertifikalarına hazırlamak
İçerik Haftalık 4 saat ders - 3 tartışma
Bu kurs üç amaç etrafında düzenlenmiştir:
- Daha fazla bilgi edinmek ve bilgi vermek
- Karşılaştırma yapmak
- Analiz etmek ve sentezlemek
Dersin Öğrenme Çıktıları Ders sonunda, öğrenciler şunları yapabilmelidir:
- Bir tanım yapmak, iletişim alanına ilişkin temel kavramları anlamak
- İletişim alanında fransızca belgeleri araştırmak
- Belgelerin analizini yapmak
- Sözlü sunum yapmak
- İletişim alanına ilişkin bir konu veya güncel bir konu hakkındaki kendini ifade etmek
Öğretim Yöntemleri - 4 beceri üzerinde çalışmak için etkinlikler (Dinle / Konuş / Oku / Yaz)
- Dönem Projesi: İletişimin profesyonel dünyasını keşfetmek (bir profesyonelle mülakat / buradan yola çıkarak bir meslek sayfası ve bir video hazırlamak / bir sunum yapmak)
- 2 görev: Disiplin alanını etkilemiş bir kişi hakkında sözlü sunum yapmak - Basın incelemesi yapmak
Kaynaklar Öğretim elemanı tarafından hazırlanan dönem ders dosyası
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Konuşma etkinliği: kendinizi tanıtın, akademik ve profesyonel projenizi sunun
2 Projenin 1. Adımı: İletişim dünyasından iki kişiyle röportaj
3 Metin analizi
4 Metin analizi
5 Sunumlar
6 Sunumlar
7 Yazılı anlatım etkinliği
8 Metin analizi
9 Metin analizi
10 Döküman Analizi
11 Konuşma etkinliği
12 Sözlü sunumlar
13 Sözlü sunumlar
14 Dersin değerlendirilmesi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Konuşma etkinliği: kendinizi tanıtın, akademik ve profesyonel projenizi sunun
2 Projenin 1. Adımı: İletişim dünyasına 2 ile röportaj
3 Metin analizi
4 Metin analizi
5 sunumlar
6 sunumlar
7 Yazılı anlatım etkinliği
8 Metin analizi
9 Metin analizi
10 Döküman Analizi
11 Konuşma etkinliği
12 Sözlü sunumlar
13 Sözlü sunumlar
14 Kurs özeti
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 100 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 100 40
Toplam 200 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 100 30
Sunum 100 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 100 60
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 300 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi X
2 Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
3 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, doğrulama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
4 Karmaşık bir üretim veya hizmet sistemini, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi ve değişken kısıtlar ve koşullar altında, performans boyutlarını iyileştirmeye yönelik tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
5 Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntem, teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
6 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya bu alandaki araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuç çıkartma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde ve farklı rollerde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, bilgi yönetimi araçlarını kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 28 2 56
Sunum 2 1 2
Proje 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Toplam İş Yükü 73
Toplam İş Yükü / 25 2,92
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top