Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Kimya(ING127)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ING127 Kimya 1 2 0 2 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Siegfried DEVOLDERE sdevoldere@yahoo.fr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, liselerde verilmekte olan kimya dersinin bir devamı niteliğinde olup, genel kimya ve kimya endüstrisinde kimyasal reaktörlerin işleyişini kavramada yardımcı olacak kimyasal termodinamik konularında genel kültüre ihtiyacı olacak geleceğin mühendislerine yönelik olarak hazırlanmıştır.
Bu bağlamda, dersin amaçları şunlardır:
• Öğrencilere, sulu çözeltiler konusunda temel kavramları hatırlatmak (pH, redoks, kompleksleşme-çökelme).
• Öğrencilere, karmaşık kimyasal denklemlerin çözümünde kullanılmak üzere kimyasal termodinamiğin temel kavramlarını anlatmak.
• Bu konunun, fizik dersindeki termodinamik konusuyla bağlantısını kurmak.

(Öğrencilerin bir dersten kazanacağı bilgi ve beceriler)
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki konularda yeterliliğe sahip olacaktır:
1. Asit ve baz karışımlarının pH değerini ortaya çıkarabilmek.
2. Sulu çözelti problemlerini basitleştirmek için matematiksel kestirim kullanabilmek.
3. Kimyasal denklemlerin çözümünde kullanmak üzere iç enerji U, Entalpi H, entropi S, özgür entalpi G gibi değerler arasında ilişki kurabilmek.
4. Kimyasal Termodinamik terimlerinin kullanımında hassas ve net olabilmek.
İçerik .SuluÇözeltilerHatırlatma)
2.Hafta:Asit-Bazİkilileri
3.Hafta:Asit-BazKarışımlarının, pH Değerinin Hesaplanması
4.Hafta:Kompleksasyon-ÇökelmeTepkimeleri
5.Hafta:RedoksTepkimeleri
6.Hafta:RedoksTepkimeleri
7.Hafta:Elektro-kimyasal-PillerUygulaması
8.Hafta:AraSınav
9.Hafta:KimyasalTermodinamiğeGiriş
10.Hafta:BirinciKanun-TepkimeIsısı
11.Hafta:İkinciKanun-SisteminDönüşümü
12.Hafta:KimyasalDenge-TeorikYaklaşım
13.Hafta:KimyasalDenge-NicelikYönündenYaklaşım
14. Hafta: Kimyasal Denge-Yer Değiştirme Tepkimeleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki konularda yeterliliğe sahip olacaktır:
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki konularda yeterliliğe sahip olacaktır:
1. Asit ve baz karışımlarının pH değerini ortaya çıkarabilmek.
2. Sulu çözelti problemlerini basitleştirmek için matematiksel kestirim kullanabilmek.
3. Kimyasal denklemlerin çözümünde kullanmak üzere iç enerji U, Entalpi H, entropi S, özgür entalpi G gibi değerler arasında ilişki kurabilmek.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1. Atkins, P.W., “Chimie Physique – Vuibert”, 2 vol., 1274 p. U-
2. Atkins P.W., “Éléments de chimie physique”, De Boeck, 1998.
3. Ders notları
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 SuluÇözeltilerHatırlatma)
2 :Asit-Bazlar tanımlamalari
3 Hafta:Asit-Baz Karışımları
4 Kompleksasyon-ÇökelmeTepkimeleri
5 RedoksTepkimeleri
6 RedoksTepkimeleri
7 Elektro-kimyasal-PillerUygulaması
8 AraSınav
9 KimyasalTermodinamiğeGiriş
10 BirinciKanun-TepkimeIsısı
11 İkinciKanun-SisteminDönüşümü
12 KimyasalDenge-TeorikYaklaşım
13 KimyasalDenge-NicelikYönündenYaklaşım
14 Kimyasal Denge-Yer Değiştirme Tepkimeleri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 0
Toplam 2 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 8 2
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 4
Proje 0 0
Laboratuar 7 4
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 16 10
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi X
2 Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
3 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, doğrulama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
4 Karmaşık bir üretim veya hizmet sistemini, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi ve değişken kısıtlar ve koşullar altında, performans boyutlarını iyileştirmeye yönelik tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
5 Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntem, teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi X
6 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya bu alandaki araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuç çıkartma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde ve farklı rollerde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, bilgi yönetimi araçlarını kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan ulusal ve/veya uluslararası standartlar hakkında bilgi X
11 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişim yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi X
12 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
13 Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; toplumsal ve kurumsal sosyal sorumluluk bilinci X
14 Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi X
15 Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 2 26
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 10 2 20
Ödevler 8 2 16
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 4 4
Laboratuar 7 4 28
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 4 4
Toplam İş Yükü 98
Toplam İş Yükü / 25 3,92
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top