İletişim Lisans Programı

Web Programlama(COM215)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM215 Web Programlama 3 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) N. Sultan TURHAN sturhan@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere bir web sitesini oluşturmanın/kodlamanın temel prensiplerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Öğrenim süresince öğrenciler HTML, CSS ve Javascript kullanarak profesyonel web siteleri geliştirmeyi, bu siteleri yönetmeyi ve devamlı kılabilmeyi öğrenmekte ve deneyimlemektedirler. Üretim öncesi planlama, şablon çıkarma ve tasarım ile birlikte temel internet kavramlarının yanısıra bir web sitesinin yönetiminde ihtiyaç duyulan yasal ve etik bilgiler de ders kapsamında sunulmaktadır.
İçerik [1] Internet: Tanım ve Temel Kavramlar
[2] Web Programlamaya Giriş
[3] Web sitesi / Web Programlama farkı
[4] HTML'e Giriş – Etiket kavramı, temel yapı taşları
[5] HTML Tablo, Divler, Formlar
[6] CSS’e Giriş
[7] HTML & CSS
[8] JavaScript Giriş
[9] JavaScript Değişkenler – Fonksiyonlar – Mantıksal İşlemler
[10] JavaScript Döngüler – Tetikleyiciler
[11] Bootstrap nedir?
[12] Jquery nedir
[13] Veritabanına giriş - Linq
[14] Uygulama amaçlı öğrencilere verilen projeler sunumu
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin sonunda öğrenci;
1. Gerçek problemlerin çözümü için web uygulamaları tasarlar ve gerçekleyebilir
2. Web sunucuların çalışma ilkelerini tanımlayabilir
3. HTML, CSS, JavaScript gibi temel web programlama teknolojilerini kullanabilir
4. Web sayfaları geliştirmek ve test etmek için Web programlama dillerini (HTML, JSP) ve ilgili kütüphaneleri kullanabilir
5. Web uygulamalarını tasarlamak, gerçeklemek, hatalarını ayıklamak ve çalıştırmak için IDE kullanabilir
Öğretim Yöntemleri Anlatım, Soru - Cevap, Uygulama, Laboratuvar Çalışması, Ara Sınav, Kısa Sınav, Final Sınavı
Kaynaklar A Complete Guide To Internet And Web Programming Deven N. Shah
Just Enough Web Programming with XHTML, PHP, and MySQL Guy W. Lecky-Thompson
www.w3schools.com
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Internet: Tanım ve Temel Kavramlar
2 Web Programlamaya Giriş
3 Web sitesi / Web Programlama farkı
4 HTML'e Giriş – Etiket kavramı, temel yapı taşları
5 HTML Tablo, Divler, Formlar
6 CSS’e Giriş
7 HTML & CSS
8 JavaScript Giriş
9 JavaScript Değişkenler – Fonksiyonlar – Mantıksal İşlemler
10 JavaScript Döngüler – Tetikleyiciler
11 Bootstrap kavramı
12 Jquery uygulaması
13 Veritabanına giriş - Linq
14 Uygulama amaçlı öğrencilere verilen projeler sunumu
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 10 15
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Proje 1 15
Laboratuar 14 10
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 40
Toplam 27 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Ödevler 8 5 40
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Toplam İş Yükü 78
Toplam İş Yükü / 25 3,12
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top