İletişim Lisans Programı

Video Deneme(COM443)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM443 Video Deneme 7 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili İngilizce
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Murad Ö. ÖZDEMİR mozdemir@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste video denemenin akademik ve sanatsal ifade aracı olarak sunduğu imkanların kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmaktadır.
İçerik Video denemesi hakkında pratik ve kuramsal yaklaşımların ele alındığı bu ders, deneme türünün görsel-işitsel medya ile ilişkisini bağlamında geniş kapsamlı bir yaklaşım sunar. Ders boyunca öğrenciler, bireysel video projelerine aktif olarak katılırlar; ders öğrencilerin video denemeyi çok yönlü bir ifade alanı olarak deneyimlemelerine olanak tanır. Ders içeriği, film eleştirisi, video denemelerin akademik araştırmalarda kullanımı ve deneme filmin sanatsal boyutu gibi çeşitli konuları kapsamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin sonunda öğrenciler:
- Kendi araştırma projelerine dayalı bir video deneme üretebilecek;
- Video deneme biçiminin belirli araştırma sorularına uygunluğunu değerlendirebilecek;
- Videonun yaratıcı ve estetik boyutlarına dair eleştirel bir anlayış geliştirebileceklerdir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Adorno, Theodor W. "The Essay as Form." Essayson The Essay Film, edited by Nora M. Alter and Timothy Corrigan, Columbia University Press, 1958, pp. 60-82.
Astruc, Alexandre. "The Birthof a New Avant-Garde: La Caméra-Stylo." Film Manifestos and Global Cinema Cultures: ACritical Anthology, by Scott MacKenzie, 1st ed., University of California Press, 2014, pp. 603-07
Carroll, Noël. "Medium Specificity." The Palgrave Handbook of the Philosophy of Film and Motion Pictures, edited by Noël Carroll et al., 1st Edition, Palgrave Macmillan, 2019, pp.29-47.
Corrigan, Timothy. The Essay Film: From Montaigne, after Marker. Oxford University Press, 2011.
Grant, Catherine. The Shudder ofa Cinephiliac Idea? Videographic Film Studies Practice as Material Thinking." ANIKI: PortugueseJournal of the Moving Image, vol. 1, no. 1, 2014, ??. 49- 62.
Mulvey, Laura. Death 24x a Second: Stillness and the Moving Image. Reaktion Books, 2006.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dersin tanıtımı
2 Sanatsal bir biçim olarak deneme
3 Kuramsal Temeller
4 Video Deneme ve Araştırma
5 Görsel-İşitsel Film Eleştirisi
6 Anlatı Biçimleri
7 Görsel-İşitsel Öykü Anlatımı
8 Vize Sınavı
9 Video Denemelerde Ses Tasarımı
10 Proje Sunumları
11 Örnek Çalışmalar-I
12 Örnek Çalışmalar-II
13 Duyusal Yaklaşım
14 Final Projesi Sunumları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 6 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 3 20
Sunum 2 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 40
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 7 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler X
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler X
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler X
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler X
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir X
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir X
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir X
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler X
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 3 10 30
Sunum 2 10 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Dönem Ödevi / Projesi 1 20 20
Toplam İş Yükü 146
Toplam İş Yükü / 25 5,84
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top