İletişim Lisans Programı

Türkiye'de Dizi Sektörü(CTV417)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CTV417 Türkiye'de Dizi Sektörü 7 2 0 0 2 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Gülsenem GÜN gulsenem@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Türkiye’de dizi sektörünü tüm yönleriyle tanımak..Dizi başarı faktörlerini değerlendirebilmek.
İçerik Türk Dizi Sektörü’nde 2000’li yılların başından beri yaşanan endüstriyel, ekonomik ve sanatsal değişime paralel olarak üretimin, tüketimin ve ihracatın artması konularını inceleyecek ve sektördeki durumu değerlendirecektir. Bu değerlendirme ,Sektör temsilcilerinin konuk olarak katılımı ile alınan görüşlerle de desteklenecektir. Dizi başarı faktörü üzerinde durulacaktır. Ayrıca bu ders kapsamında dizi sektöründe yaşanan çeşitli sorunlar da ele alınacak, dizi sektörü ve çalışanları bağlamında sektörle yakınlaşma sağlanacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci
a. Dizi sektöründe yaşanan değişimlerin televizyonun yapısı ve doğası gereği yaşanan değişimlerin etkisiyle yaşandığını öğrenecektir.
b. bu değişimin sonucunu nedenleriyle birlikte değerlendirebilecektir.
c. Dizi başarı faktörünü anlayacak
d. dizi sektörünü de sektör çalışanlarının bakış açılarıyla tanıyacaktır.
Öğretim Yöntemleri Ders-Sunum-konuk-araştırma
Kaynaklar : Adaklı, G. (2006). Türkiye’de Medya Endüstrisi- Neoliberalizm Çağında Mülkiyet ve Kontrol İlişkisi. Ankara: Ütopya Yayınevi. Bulut, S.(2009). Sermayenin Medyası Medyanın Sermayesi- Ekonomik Politik Yaklaşımlar. Ankara: Ütopya Yayınevi. Ellwood, W. (2007). Küreselleşmeyi Anlama Kılavuzu. İstanbul: Metis Yayınları. Tanrıöver H.U. (2011). Türkiye’de Televizyon Yayıncılığı. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları. Steger B.M. (2013). Küreselleşme. (Çev.: Abdullah Ersoy). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları. Pazarbaşı, B. (2007). "İletişim Yansımaları Gerçekler ve Uygulamalar”. (Eds.: Vedat Demir & Pınar Eraslan Yayınoğlu). Küreselleşme Sürecinin Medya Endüstrilerine Yansıması. İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi. Acar, F. (2013). Türkiye Ekonomisine Genel Bakış 2001-2013. Çalışma Dünya Dergisi, Cilt:1 Sayı:2 s.16-17-18Deloitte. ( 2014). Dünyanın En Renkli Ekranı-Türkiye’de Dizi Sektörü. Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği ve RTÜK Rapor ve araştırmaları
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Derse giriş, Dersin açılışı; dersin amacının ve ders planının anonsu, izlenilecek yöntem ve kaynakçalarla ilgili bilgilerin verilmesi
2 Dizi kavramı ve Türk TV yayıncılığında ilk diziler
3 Türk Tv yayıncılığında yabancı diziler karşısında yerli diziler
4 Dizilerin başarı faktörleri ve izlenme nedenleri Vize ödevi talebi
5 Dizi sektörüne bakış –yaşanan sorunlar
6 Dizi sektörü – konuk
7 Dizi sektörü – konuk
8 VİZE
9 Ödev sunumu
10 Ödev sunumu
11 Ödev sunumu
12 Dizi sektörü konuk
13 Dizi sektörü konuk
14 Final ödevi değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 50
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler X
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler X
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler X
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler X
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 4 56
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Toplam İş Yükü 114
Toplam İş Yükü / 25 4,56
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top