İletişim Lisans Programı

Film Çözümlemeleri(CTV403)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CTV403 Film Çözümlemeleri 7 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ayşe TOY PAR atoy@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, farklı film biçimlerini ve türlerini (kısa film, belgesel, kurmaca film...) üretim bağlamlarının yanı sıra alımlamalarını da dikkate alarak anlamak ve analiz etmektir. Bu anlamda ders, her yıl değişebilen temalarda gruplandırılmış filmleri incelemeyi amaçlamaktadır. Bu yıl (20-21) bunlar: dışlanma; toplumsal cinsiyet (gender); göç
İçerik 1. semaine : Film çözümlemeleri: agenel yaklaşımlar: Teoriden çözümlemeye
2. semaine :Film çözümlemelerinin yöntem ve biçimleri
3. semaine :Birinci temanın işlenmesi
4. semaine :İlk örneğin incelenmesi;
5. semaine : Çözümleme ve tartışma
6. semaine :İkinci örnek- bağlamsallaştırma ve ikinci filmin gösterimi
7. semaine :Çözümleme ve tartışma
8. semaine :Vize ödevi
9. semaine : İkinci temanın işlenmesi, bağlamsallaştırma ve tartışma
10. semaine : Örnek film gösterimi
11. semaine : Çözümleme ve tartışma
12. semaine :İkinci film gösterimi, bağlamsallaştırma ve tartışma
13. semaine :kinci temanın işlenmesi, bağlamsallaştırma ve film gösterimi
14. semaine : Çözümleme ve tartışma
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci:
1. Farklı film biçimlerini ve bunlarda kullanılabilecek teknikleri,
2. Farklı çözümleme yaklaşımlarını;
3. Çözümleme araçlarının nasıl kullanılacağın;
4. Film çözümlemesi için gerekli bilimsel araştırma yapmayı ve bunu bilimsel olarak sunmayı öğrenir.
Öğretim Yöntemleri Katılımcı konferans
Kaynaklar AUMONT Jacques, MARIE Michel, Analyse des Films, Armand Colin Cinéma, (2è éd.), Paris, 2006
VANOYE Francis, GOLIOT-LETE Anne, Précis d’analyse filmique, Nathan Université, Paris, 1992
AUMONT Jacques, Les théories des cinéastes, Armand Colin Cinéma, Paris, 2005
JOLY Martine, Introduction à l’analyse de l’image, Armand Colin, 128 image, Paris, 2005
GARDIES André, Le récit filmique, Hachette Supérieur, Coll. Contours Littéraires, Paris, 1993
NACACHE Jacques (sous la dir.de), L’Analyse de films en question, Lharmattan, Paris, 2006
AARON Michele, Specatorship. The Power of Looking on, Wallflower, NY and London, coll. Short Cuts, 2007
JULLIER Laurent, MARIE Michel, Lire les Images de cinéma, Larousse, Paris, 2007
ADANIR Oğuz, Kültür, Politika ve Sinema, + 1 Kitap, İstanbul, 2006
Laurent GERVEREAU, Voir, comprendre, analyser les images, La Découverte, Guides Repères, Paris, 2000
FISKE John, , Popüler Kültürü Anlamak, Ark Yayınları, Ankara, 1999
MUTLU Erol, Televizyonu Anlamak, Ark Yayınları, Ankara, 1995
ROMANET Ignacio, Propagandes silencieuses, Gallimard, Folio Actuel, Paris, 2004
PARSA Seyide (ed.), Film Çözümlemeleri, EÜ Yay., İzmir, 2009
BAKIR Burak, Sinema ve Psikanaliz, Hayalet Kitap. Sinema ve Eleştiri, İstanbul, 2008
GENÇÖZ Faruk, PSİnema, HYB Yayıncılık, Ankara, 2007
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Görüntü çözümlemeleri: genel yaklaşımlar, biçimler
2 Film kuramlarından film çözümlemelerine
3 Çözümleme teknikleri ve araçları
4 Bir metin olarak film: yapısal ve estetik yaklaşımlar
5 Bir anlatı olarak film: tematik yaklaşımlar
6 İçerik, söylem çözümlemesi
7 Anlatısal (naratolojik) çözümleme
8 Metinlerarasılık ve film çözümlemeleri
9 Psikanalitik ve feminist çözümlemeler
10 Tarihsel çözümlemeler
11 Sosyolojik çözümlemeler
12 Farklı film biçimlerinin çözümlenmesi: televizyon dizileri
13 Farklı film biçimlerinin çözümlenmesi: reklam filmleri
14 Farklı film biçimlerinin çözümlenmesi: kısa filmler ve belgeseller
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 10
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 60
Toplam 3 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler X
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler X
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler X
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler X
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 10 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Toplam İş Yükü 138
Toplam İş Yükü / 25 5,52
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top