İletişim Lisans Programı

Kamu Diplomasisi(RPP407)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RPP407 Kamu Diplomasisi 7 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Gaye Aslı SANCAR DEMREN asancar@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin kamu diplomasisi kavramı hakkında eleştirel düşünmelerini sağlamak, bu kavramla ilgili doğru strateji ve taktikleri seçmeyi bilmelerini sağlamaktır. Ders kapsamında öğrencilerin uluslararası kamuoyu yönetimi kapsamında ulusal itibarı yerleştirmeyi ve sürdürmeyi bilmelerini sağlamaktır.
İçerik 1. Hafta
Ders hakkında genel bilgilendirme
Kamu diplomasisi kavramının kapsamı
2. Hafta
Kamu / Oy/ Kamuoyu kavramları ve halkla ilişkiler aracılığıyla kamuoyu oluşturma
Diplomasi kavramı
Küreselleşme Sonrasında Diplomaside Yeni Aktörler
3. Hafta
Küreselleşme ile değişen güç kavramı,
Sert güç / Yumuşak güç / Akıllı güç
Halkla İlişkiler Aracılığıyla Kamuoyu Oluşturma
4. Hafta
Kamu diplomasisi tanımları
Kamu diplomasisi tarihçesi
5. Hafta
Kamu diplomasisinde hedef kitle ve kaynak
Kamu diplomasisi aktörleri
6. Hafta
Uluslararası Halkla İlişkiler: İmaj ve İtibar Yönetimi
Kamu diplomasisi/stratejik iletişim yönetimi/algılama yönetimi/propaganda: arasındaki ilişkilerin analizi
7. Hafta
Kamu Diplomasisi Modelleri
8. Hafta
Vize (kesin tarih değil)
9. Hafta
Kamu diplomasisi strateji ve taktikleri
Kamu diplomasisi 2.0, dijital diplomasi
10. Hafta
Kamu diplomasisi faaliyetlerinden örnekler
Dünyada Kamu Diplomasisi (ABD, Fransa, İngiltere,)
Türkiye’nin Kamu Diplomasisi Öğeleri
11. Hafta
Öğrenci sunumları
12. Hafta
Öğrenci sunumları
13. Hafta
Öğrenci sunumları
14. Hafta
Öğrenci sunumları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu ders kapsamında öğrenci;
Kamu diplomasisi kavramlarını bilir.
Kamu diplomasisi kampanyası tasarlayabilir. Bu alanlarda doğru strateji ve taktikleri seçebilir.
Kamu diplomasisi alanlarında eleştirel düşünerek mesajları sorgulayabilir.
Kamu diplomasisinin iç hedef kitleye yönelik mesajlarının adının kamusal işler olduğunu bilir.
Kamu diplomasisinin hedef kitlesinin yabancı halklar ve kanaat önderleri olduğunu bilerek uluslararası kamuoyu yönetimini bilir.
Öğretim Yöntemleri Bu ders kapsamında öğretim üyesinin notlarından ilerlenecek ve daha sonra öğrencilerin seçtikleri bir konu üzerinden gerçekleştirecekleri araştırmalarının sunumları ile devam edilecektir.
Kaynaklar Gaye Aslı Sancar, Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Halkla İlişkiler. 2. Basım, Beta Yayınları, İstanbul, 2014.

Gaye Aslı Sancar (Ed.) Kamu Diplomasisinde Yeni Yaklaşımlar ve Örnekler. Beta Yayınları, İstanbul, 2016

Gaye Aslı Sancar. “Turizm Diplomasisi Kapsamında Yer Markalama: Turkey Home Kampanya Analizi” Selçuk İletişim Dergisi. Sayı: 9 (2017)

İnci Çınarlı, Stratejik İletişim Yönetimi. 2. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2013.

Senem Çevik ve Philip Seib, Turkey’s Public Diplomacy, Palgrave MacMillan, New York, 2015.

Senem Çevik ve Mehmet Şahin, Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi, Nobel Yayınları, Ankara, 2015.

Joseph Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics, Public Affairs, 2005.

Nancy Snow and Philip Taylor, ( Eds.) Handbook of Public Diplomacy, New York: Routledge, 2009

Kathy Fitzpatrick. The Future of U.S. Public Diplomacy: An Uncertain Fate. Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2009.

Jan Melissen. The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations. Second Edition. New York: Palgrave Macmillan, 2007

William Rugh. (Ed.), The Practice of Public Diplomacy. New York, Palgrave Macmillan, 2011.

Philip Seib. (Ed.) Toward a New Public Diplomacy. New York, Palgrave Macmillan, 2009.
Rhonda Zaharna. Battles to Bridges. New York, Palgrave Macmillan, 2010.

Philip Seib. Real-Time Diplomacy. New York, Palgrave MacMillan, 2012.

William Kiehl (Ed.) The Last Three Feet: Case Studies in Public Diplomacy. Washington, Public Diplomacy Council, 2012.

James Pamment. New Public Diplomacy in the 21st Century. London, Routledge, 2012.

Gyorgy Szozndi “Public Diplomacy and Nation Branding: Conceptual Similarities and Differences”, Discussion Papers in Diplomacy. Netherlands Institute of International Relations Clingendael, No:112, Netherlands, 2008

Aslı Yağmurlu. “Halkla İlişkiler Yöntemi Olarak Kamu Diplomasisi”, İletişim Araştırmaları Dergisi. Ankara, Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, 2011, ss. 9-39.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Ders hakkında genel bilgilendirme Kamu diplomasisi kavramının kapsamı
2 Kamu / Oy/ Kamuoyu kavramları ve halkla ilişkiler aracılığıyla kamuoyu oluşturma Diplomasi kavramı Küreselleşme Sonrasında Diplomaside Yeni Aktörler
3 Küreselleşme ile değişen güç kavramı, Sert güç / Yumuşak güç / Akıllı güç Halkla İlişkiler Aracılığıyla Kamuoyu Oluşturma
4 Kamu diplomasisi tanımları Kamu diplomasisi tarihçesi
5 Kamu diplomasisinde hedef kitle ve kaynak Kamu diplomasisi aktörleri
6 Uluslararası Halkla İlişkiler: İmaj ve İtibar Yönetimi Kamu diplomasisi/stratejik iletişim yönetimi/algılama yönetimi/propaganda: arasındaki ilişkilerin analizi
7 Kamu Diplomasisi Modelleri
8 Vize (kesin tarih değil)
9 Kamu diplomasisi strateji ve taktikleri Kamu diplomasisi 2.0, dijital diplomasi
10 Kamu diplomasisi faaliyetlerinden örnekler Dünyada Kamu Diplomasisi (ABD, Fransa, İngiltere,) Türkiye’nin Kamu Diplomasisi Öğeleri
11 Öğrenci sunumları
12 Öğrenci sunumları
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir X
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir X
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir X
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır X
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır X
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum 1 10 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Toplam İş Yükü 74
Toplam İş Yükü / 25 2,96
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top