İletişim Lisans Programı

Halkla İlişkiler Kampanyaları Tasarımı(RPP401)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RPP401 Halkla İlişkiler Kampanyaları Tasarımı 7 4 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Gaye Aslı SANCAR DEMREN asancar@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, bir halkla ilişkiler kampanyasının araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarını tasarlanmasını tüm detayları ile uygulanmaya konulmasını amaçlamaktadır.

Bu derste öğrenciler bir halkla ilişkiler kampanyası tasarlayarak hayata geçireceklerdir.
İçerik Stratejik iletişimde kampanya tasarımı süreci
Araştırma / Planlama / Uygulama / Değerlendirme
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu ders sonunda öğrenci;
- Bir halkla ilişkiler kampanyasını tüm etapları ile tasarlar.
- Bir halkla ilişkiler kampanyası için veri toplar, verileri değerlendir.
- Bir halkla ilişkiler kampanyasını yürütebilir.
- Bir halka ilişkiler kampanyasının çıktılarını değerlendirebilir.
- Bir halkla ilişkiler kampanyasının sunumunu gerçekleştirebilir.
Öğretim Yöntemleri Sunum
Uygulamalı kampanya tasarımı
Sektörden uzman konuklar
Öğrenci sunumları
Kaynaklar Ders notları.

BOBBITT Randy ve SULLIVAN Ruth, Developing the Public Relations Campaigns: A Team-Based Approach, Boston: Pearson Education, 2004.

ÇINARLI İnci, Stratejik İletişim Yönetimi, İstanbul: Beta Yayınları, 2009.

GREGORY Anne, Planning and Managing Public Relations Campaigns, 2nd. ed., London: Kogan Page Ltd., 2000.

HENDRIX Jerry A. ve HAYES Darrell C., Public Relations Cases, 7th. Edition, California: Thomson Wadsworth, 2007.

KENDALL Robert, Public Relations Campaign Strategies, 2nd. ed., NY: Addison Wesley Educational Publishers, 1996.

MATERA Fran R. ve ARTIGUE Ray J., Public Relations Campaigns and Techniques, MA: Allyn and Bacon, 2000.

MOREL Philippe, Les RP au Cas par Cas: Les Relations Publiques au Service des Relations Presse, Paris: Vuibert, 2002.

OLIVER Sandra, Public Relations Strategy, London: Kogan Page Ltd., 2001.

SMITH Ronald D., Strategic Planning for Public Relations, 2nd. ed., New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2004.

WATSON Tom ve NOBLE Paul, Evaluating Public Relations: A Best Practice Guide to Public Relations Planning, Research and Evaluation, London: Kogan Page, 2005.

YAYINOĞLU ERASLAN Pınar, Halkla İlişkilerde Araştırma, İstanbul: Birsen Yayınları, 2005.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Derse Giriş
2 Stratejik iletişim yönetimi ve kampanya tasarımı. Stratejik iletişimde kampanya tasarım süreci: dokuz adım.
3 Araştırma (durum analizi, Birincil ve ikincil araştırma .
4 PEST ve SWOT analizleri. Hedef kitlelerin analizi. Paydaş, Kamu ve Gündem Evresi
5 Planlama: Amaç ve hedeflerin belirlenmesi. Strateji (proaktif ve reaktif stratejiler) ve taktiklerin belirlenmesi.
6 Öğrencilerin kampanyalarının araştırma aşamalarının ön değerlendirilmesi Stratejik halkla ilişkiler kampanya tasarımı örnekleri.
7 Uygulama: Zaman planlaması Bütçeleme. Planın Yazımı Halkla ilişkilerde ölçme ve değerlendirme sürecinin ana bileşenleri Değerlendirme yöntemleri ve çıktıların değerlendirilmesi
8 Vize Sınavı
9 Öğrenci projelerinin planlama aşamalarının ön değerlendirilmesi
10 Öğrenci projelerinin uygulama aşamalarının ön değerlendirilmesi
11 Proje sunumları
12 Proje sunumları
13 Proje sunumları
14 Proje sunumları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Uygulama: Zaman çizelgelerinin oluşturulması / Bütçelendirme
2 Değerlendirme yöntemleri ve çıktıların değerlendirilmesi
3 Stratejik halkla ilişkiler kampanya tasarımı örnekleri
4 Vize sınavı
5 Basın ile ilişkiler
6 Kampanyaların ön değerlendirmesi
7 Sunum I (Power Point’de 45 dakikalık bir sunum şeklinde hazırlanarak sınıfta sunulacak, ayrıca yazılı çıktıları final sınavında teslim edilecektir)
8 Sunum II
9 Sunum III
10 Sunum IV
11 Sunum V
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 60
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir X
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir X
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir X
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır X
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır X
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum 14 2 28
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 7 7
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Toplam İş Yükü 139
Toplam İş Yükü / 25 5,56
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top