İletişim Lisans Programı

Ülke Sinemaları(COM359)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM359 Ülke Sinemaları 5 3 0 0 3 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Gülsenem GÜN gulsenem@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste ulusal sinema kavramı hakkında teorik tartışmalar yapılması ve seçilen farklı ülke sinemaları vasıtasıyla sinematografik evrenin çeşitliliğinin öğrencilere aktarılması amaçlanmaktadır.
İçerik Ulusal sinema kuramcılarının ulusal sinema kriterleri ve bunlar üzerine yapılan tartışmalar ve farklı ülke sinemalarına dair bilgiler ve filmler.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrencilerin ulusal ve ulusaşırı sinema kavramları hakkında eleştirel bir bakış geliştirmesi ve farklı ülke sinemalarını yakından tanıyarak sinema alanındaki kültürel birikimlerini arttırmaları amaçlanmaktadır.
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, tartışmalar, film incelemeleri, öğrenci sunumları.
Kaynaklar Crofts Stephen « Reconceptualising National Cinema(s) » dans Alan Williams (ed.), Film and Nationalism, Rutgers :The State University Press,2002.
Higson Andrew, « The Concept of National Cinema » dans Alan Williams, Film and Nationalisme, Rutgers :The State University Press,2002.
Frodon Jean-Michel, La projection nationale : cinéma et nation, Paris : Editions Odile Jacob, 1998.
Naficy Hamid, An Accented Cinema: Exilic and Diasporic Filmmaking, Princeton: Princeton University Press, 2001.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş ve dersin tanıtımı
2 Ulusal Sinema Kavramı üzerine kuramlar ve tartışmalar I
3 Ulusal Sinema Kavramı üzerine kuramlar ve tartışmalar II
4 Amerikan Sineması
5 İran Sineması
6 Fransız Sineması
7 Vize
8 Çek Sineması
9 Örnek Seçilen Ülke Sineması Üzerine Öğrenci Sunumları
10 Örnek Seçilen Ülke Sineması Üzerine Öğrenci Sunumları
11 Örnek Seçilen Ülke Sineması Üzerine Öğrenci Sunumları
12 Örnek Seçilen Ülke Sineması Üzerine Öğrenci Sunumları
13 Örnek Seçilen Ülke Sineması Üzerine Öğrenci Sunumları
14 Genel Değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 6 60
Sunum 1 40
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 8 140
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top