İletişim Lisans Programı

Gazetecilikte Uzmanlık Alanları(COM355)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM355 Gazetecilikte Uzmanlık Alanları 5 2 1 0 3 3
Ön Koşul JOU201 HABERCİLİK VE YAZIM TEKNİKLERİ
Derse Kabul Koşulları JOU201 HABERCİLİK VE YAZIM TEKNİKLERİ
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) İdil ENGİNDENİZ iengindeniz@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin gazetecilikteki uzmanlık alanlarının dünyada ve Türkiye'de ne zaman ve hangi bağlamda ortaya çıktığına; bu alanların neler olduğuna; farklı uzmanlık alanlarında kaynakla ve metinle kurulan ilişkilerdeki ayrıntılara dair bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Öğrencilerin dönem boyunca bir uzmanlık alanı seçerek o alandaki birikimlerini de artırmaya başlamaları amaçlanmaktadır.
İçerik Gazetecilikteki çeşitli uzmanlık alanlarının ve bu alanlarda uzmanlaşmak için gerekenlerin eleştirel ve alternatif bir bakış açısıyla öğrencilere aktarımı; öğrencilerin haber yazarak öğrenme sürecine fiilen katılımı.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci, gazetecilikte uzmanlaşmanın amaçlarının ne olduğunu; uzmanlaşmanın nasıl bir çalışma gerektirdiğini öğrenir; hangi alanda uzmanlaşmak istediği konusunda daha net bir fikir sahibi olabilir; ele alınan alanlardan gelen profesyoneller aracılığıyla sürecin nasıl işlediğini anlayabilir; seçeceği bir alanda uzmanlaşmanın ilk adımlarını atabilir.
Öğretim Yöntemleri Konunun tarihi ve teorik çerçevesinin öğrencilere aktarılması.
Öğrencilerin konularla ilgili yaptıkları incelemeler.
Haber yazımı.
Alanda uzman konukların derse katılımı.
Kaynaklar Alankuş Sevda. Barış Gazeteciliği Elkitabı. Mart 2016. IPS İletişim Vakfı.

Bayraktar Bora. Türkiye’de Dış Habercilik. Marmara İletişim Dergisi / Marmara Journal of Communication • Aralık / December 2016 • Sayı / Issue: 26 ss/pp. 95-102 • ISSN: 1300-4050 • DOI: 10.17829/midr.2017.47 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/267624

Bildirici Faruk. Araştırmacı Gazetecilik Semineri. https://farukbildirici.com/arastirmaci-gazetecilik-semineri/

Cere, Rinella, Yvonne Jewkes and Thomas Ugelvik (2014): "Media and Crime: A Comparative Analysis of Crime News in the UK, Norway and Italy." The Routledge Handbook of European Criminology. S. Body-Gendrot, M. Hough, K. Kerezsi, R. Lévy and S. Snacken (eds). London & New York: Routledge.

Çetinkuş Hayri (2017).Türkiye’de Savaş Muhabirliği.TRT Akademi.

Delporte, C. & Vallotton, F. (2013). Introduction. Relations internationales, 1(1), 3-9. https://doi.org/10.3917/ri.153.0003

Dessinges Catherine. Lady Diana, Marie Trintignant : Faits divers ou faits de société ?. Faits divers, faits de société, Les cahiers du journalisme, pp.106-121, 2007.

Erdoğan İrfan. Medyada Temsil. Savaş ve Medya. http://www.irfanerdogan.com/makaleler/savasvemedya.pdf

Hahn Oliver, Stalph Florian (Ed.) Digital Investigative Journalism. Data, Visual Analytics and Innovative Methodologies in International Reporting. 2018. Palgrave Macmillan.

Hovden Jan Fredrik, Kristensen Nete Nørgaard. The cultural journalist around the globe: A comparative study of characteristics, role perceptions, and perceived influences. Journalism. 2018. Volume: 22 issue: 3, page(s): 689-708

Kazem Halima. Business and Economic Reporting Covering the Broad Economy. 2013.

Kılıç Hristidis Şengün. Haberde Yargı / Yargı Haberciliği Elkitabı. Mart 2019. IPS İletişim Vakfı.

Kılıç Neslihan. Spor Basınının Tarihsel Gelişiminde Önemli Bir Dergi: Terbiye ve Oyun. TRT akademi ISSN 2149-9446 | Cilt 04 | Sayı 08 | Temmuz 2019 | Spor Yayıncılığı https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/773158

Mark Lee Hunter (Ed.). The Global Investigative Journalism Casebook - UNESCO Series on Journalism Education. 2012.

Marthoz, J. (2011). Les défis professionnels. Dans : , J. Marthoz, Couvrir les migrations (pp. 79-89). Louvain-la-Neuve, Belgique: De Boeck Supérieur.

Marthoz, Jean-Paul (2008), Journalisme international, Bruxelles, De Boeck.

Nete Nørgaard Kristensen & Unni From (2015) Cultural Journalism and Cultural Critique in a changing Media Landscape, Journalism Practice, 9:6, 760-772, DOI: 10.1080/17512786.2015.1051357

Norman E. Isaacs. The Crime of Crime Reporting. From a speech given at the Crime News Analysis Course for Newspapermen, Northwestern University, March 20, 1961.

Özsoy, S , Doğu, G . (2012). SPOR GAZETECİLİĞİNİN BUGÜNKÜ DURUMU VE MESLEKİ NİTELİKLERİ . İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal, 0 (25) https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuifd/issue/22864/244146

Tumbul Ebru Melis, Aslan Cumhur. SPOR MEDYASINDA MCDONALDLAŞMA: SOKRATES DERGİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Journal of Awareness Cilt / Volume 4, Sayı / Issue 4, 2019, pp. 467-474 E - ISSN: 2149-6544 DOİ: https://doi.org/10.26809/joa.4.036

Vos Tim P. (Editor). Journalism (Handbooks of Communication Science), 2018.

Yalçınkaya, H . (2008). Savaşlarda Asker-Medya İlişkilerinin Geldiği Son Aşama: İliştirilmiş Gazetecilik . Uluslararası İlişkiler Dergisi , 5 (19) , 29-56 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uidergisi/issue/39261/462363
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Gazetecilikte uzmanlaşma
2 Araştırmacı gazetecilik
3 Ekonomi muhabirliği
4 Kültür sanat haberciliği
5 Dünya haberleri
6 Savaş gazeteciliği / Barış gazeteciliği
7 Genel değerlendirme
8 Spor haberciliği
9 Dünya haberleri
10 İklim haberciliği
11 Savaş muhabirliği / Barış gazeteciliği
12 Hak odaklı habercilik
13 Hayat tarzı gazeteciliği
14 Genel değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 ,,
2 ,,
3 ,,
4 ,,
5 ,,
6 ,,
7 ,,
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 13 100
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 13 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 13 100
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 13 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 3 39
Toplam İş Yükü 81
Toplam İş Yükü / 25 3,24
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top